Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо подальшого вдосконалення медичної допомоги і медико-соціальної експертизи при захворюваннях вуха, горла і носа

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 1

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.12.1992 N 198
 
 
       Про заходи щодо подальшого вдосконалення
     медичної допомоги і медико-соціальної експертизи
        при захворюваннях вуха, горла і носа
 
 
   Протягом останніх 5 років в Україні проведено значну роботу,
спрямовану  на  подальше  вдосконалення  і підвищення якості
оториноларингологічної допомоги.
   Проведені заходи по підготовці кадрів і спеціалізації служби
дали можливість  організувати  такі  підрозділи,  як  дитяча
оториноларингологія, сурдологія, фоніатрія, ЛОР-онкологія.
   В ряді областей  (Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька,
Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька,
Чернігівська)  створено  профільні  відділення  при  обласних
онкодиспансерах.
   Однак, незважаючи  на  досягнуті  успіхи  в  організації
оториноларингологічної допомоги, мають місце недоліки, що істотно
впливають на подальший її розвиток.
   З метою підвищення оториноларингологічної допомоги населенню
України З А Т В Е Р Д Ж У Ю:
 
   1. Перелік медичної апаратури, обладнання, інструментів та
медикаментів  для  оснащення  кабінету  оториноларинголога -
додаток 1.
 
   2. Перелік операцій та маніпуляцій, що проводяться в кабінеті
оториноларинголога - додаток 2.
 
   3. Положення  про  оториноларингологічне  консультативне
відділення - додаток 3.
 
   4. Обсяг невідкладної допомоги та лікування пошкоджень вуха,
горла, носа та навколоносових пазух в залежності від категорії
лікувального закладу - додаток 4.
 
   5. Обов'язковий   обсяг   хірургічної   допомоги   в
оториноларингологічних  відділеннях  лікувально-профілактичних
закладів - додаток 5.
 
   6. Групування  нозологічних  одиниць  у  залежності  від
складності лікування (категорії складності) - додаток 6.
 
   7. Сертифікат   для  регламентації  рівня  проведення
оториноларингологічних хірургічних втручань у залежності  від
категорії складності операції і кваліфікаційної характеристики
медичного закладу - додаток 7.
 
   8. Стандарти  якості  діагностики  і  лікування  окремих
захворювань вуха, горла, носа з урахуванням тимчасової і стійкої
втрати працездатності - додаток 8.
 
   9. Перелік  оториноларингологічних   захворювань,   які
рекомендуються лікувати в умовах денного перебування хворих -
додаток 9.
 
   10. Положення  про  спеціалізовану  оториноларингологічну
лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) - додаток 10.
 
   11. Положення про сурдологопедичний кабінет - додаток 11.
 
   12. Положення про кабінет для надання фоніатричної допомоги -
додаток 12.
 
   13. Положення  про  надання  фізіотерапевтичної  допомоги
оториноларингологічним  хворим  обласної,  міської,  районної
лікарень - додаток 13.
 
   14. Спеціалізовані  мікрохірургічні  оториноларингологічні
відділення і їх функції - додаток 14.
 
   15. Критерії  оцінки роботи лікаря-оториноларинголога при
атестації на вищу, I, II категорії, та перелік хірургічних
втручань і маніпуляцій, пропонованих для визначення кваліфікації
лікаря-оториноларинголога стаціонару - додаток 15.
 
   16. Рекомендована схема аналізу оториноларингологічної служби
області (району) - додаток 16.
 
   Пропоную:
   начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської  міських державних адміністрацій, завідуючому
відділом охорони здоров'я Ради Міністрів Республіки Крим:
 
   1.1. В амбулаторно-поліклінічних установах ввести необхідну
кількість посад оториноларингологів із  розрахунку  0,7  посади
на 10 тис. дорослого населення. Навантаження на одну посаду
визначити із розрахунку 7-8 тисяч відвідувань на рік, в тому числі
до  40-50%  профоглядів,  включаючи  профогляди  призовників,
допризовників і учнів шкіл. Витрати часу на проведення профогляду
аналогічні витратам часу на прийом хворого. Витрати медикаментів і
перев'язочних засобів на профогляд і прийом хворого однакові.
   Слід взяти до уваги, що в центральних районних лікарнях
повинно  бути  не  менше  2  посад  і  фізичних  осіб
лікарів-оториноларингологів  для  обслуговування   дорослого
населення.
 
   1.2. Амбулаторно-поліклінічну   допомогу  населенню  із
захворюванням вуха, горла і носа надавати  за  трьохетапним
принципом:
   а) в оториноларингологічному кабінеті поліклініки центральної
районної лікарні;
   б) в міських поліклініках, на базі яких можуть бути створені
консультативні поліклініки (відділення);
   в) в  оториноларингологічних  кабінетах  консультативної
поліклініки  обласної  лікарні,  на  базі  якої  створюється
консультативне оториноларингологічне відділення. Обсяг роботи і
оснащення додаються - додаток 1, 2.
 
   1.3. Протягом   1992-1995  рр.  провести  організацію
консультативних оториноларингологічних  відділень  в  обласних
центрах, міських поліклініках міст з населенням понад 500 тисяч
чоловік. Навантаження на одну лікарську посаду в консультативній
поліклініці доцільно визначити в межах 4-4,5 тис. відвідувань на
рік.
   Роботу консультативного  відділення організувати згідно з
положенням про оториноларингологічне консультативне відділення -
додаток 3.
 
   1.4. Враховуючи зростаючий рівень травм вуха, горла і носа,
станів,  що  потребують  невідкладної  оториноларингологічної
допомоги, у всіх обласних центрах та містах з  населенням  понад
300 тисяч доцільно організувати цілодобове надання  ургентної
оториноларингологічної допомоги дітям та дорослим з виділенням
відповідних посад лікарів-оториноларингологів.
   Надання допомоги хворим при травмах вуха, горла і носа в
установах різного рівня проводити у відповідності з рекомендованим
обсягом невідкладної допомоги - додаток 4.
 
   1.5. У  випадках, коли в лікарні не передбачена посада
оториноларинголога,  при   проведенні   внутрішньолікарняних
консультацій  визначати  потребу в  цьому  із  розрахунку
2000 консультацій на рік на одну посаду.
   До вказаних консультацій віднести експертну консультативну
роботу головного оториноларинголога відділу охорони здоров'я у
лікарській  консультативній  комісії  (ЛКК), медико-соціальній
експертній комісії (МСЕК).
 
   1.6. Забезпечити оториноларингологічні відділення  кадрами
оториноларингологів  із  розрахунку: в оториноларингологічному
відділенні  центральної  районної  лікарні  -  одна  посада
оториноларинголога на 400 виписаних хворих на рік при хірургічній
активності не менше 30%, в оториноларингологічному відділенні
міської і обласної лікарні - одна посада  оториноларинголога  на
350 виписаних хворих на рік при хірургічній активності не менше
45-50%.
 
   1.7. Забезпечити  в  оториноларингологічних  відділеннях
відповідний рівень хірургічної допомоги та обов'язковий її обсяг у
відповідності з додатком 5.
 
   1.8. Наказом   відділу   охорони  здоров'я  визначити
кваліфікаційний рівень районних та міських оториноларингологічних
відділень та регламентувати обсяг медичної допомоги хворим в цих
відділеннях згідно з рекомендованим групуванням  нозологічних
одиниць у залежності від складності лікування (додаток 6) та
рекомендованим сертифікатом рівня проведення хірургічних втручань
і консервативного лікування в залежності від категорії складності
(додаток 7).
 
   1.9. З метою єдиного визначення вимог до якості обстеження і
лікування  хворих  в  оториноларингологічних закладах України
рекомендуються для застосування в області підготовлені провідними
фахівцями  стандарти якості діагностики та лікування окремих
захворювань вуха, горла і носа (додаток 8).
 
   1.10. При  оториноларингологічних  відділеннях  районних,
міських і обласних лікарень передбачити організацію протягом
1992-1994 рр. лікування хворих з денним перебуванням, включаючи
таких хворих у загальне навантаження стаціонару. Завідуючому
відділенням надається право переводити прооперованих хворих на
лікування з денним перебуванням. Перелік оториноларингологічних
захворювань, які рекомендується лікувати  в  умовах  денного
перебування хворих, приведено у додатку 9. Вся документація на
хворих з денним перебуванням ведеться, як у звичайному стаціонарі.
 
   1.11. Звернути увагу на забезпечення  повного  комплексу
клініко-функціональних досліджень хворих, котрі направляються в
заклади медико-соціальної експертизи. Залучати до  проведення
медичної  експертизи  головного  оториноларинголога управління
охорони здоров'я.
 
   1.12. Дня покращення медико-соціальної реабілітації хворих в
залежності від обсягу експертної роботи розглянути питання про
необхідність  створення  в  кожній  області  спеціалізованої
оториноларингологічної МСЕК.
 
   1.13. Створити на базі Кримської республіканської, обласних і
центральних  міських  (мм.  Київ,  Севастополь,  Харків)
оториноларингологічних      лікарень      спеціалізовані
оториноларингологічні лікарсько-консультативні комісії.
   Положення про    спеціалізовану   оториноларингологічну
лікарсько-консультативну комісію - додаток 10.
 
   1.14. Розширити підготовку оториноларингологів  з  питань
медико-соціальної експертизи шляхом організації цільових обласних
і міжобласних семінарів, направлення їх на факультет вдосконалення
лікарів  Дніпропетровського  медичного  інституту  (кафедра
медико-соціальної експертизи), оториноларингологічне відділення
Дніпропетровського НДІ відновлення та експертизи працездатності
інвалідів.
 
   1.15. Забезпечити  диспансеризацію  інвалідів  внаслідок
захворювань вуха, горла і носа, реалізацію відповідних розділів,
індивідуальних програм медичної, соціальної і професійної їх
реабілітації.
 
   1.16. Забезпечити функціонування на базі обласних і великих
міських  лікарень  сурдологопедичних,  фоніатричних  кабінетів
(додаток 11, 12).
 
   1.17. Звернути  увагу  на розширення обсягу фізіотерапії
захворювань вуха,  горла  і  носа,  забезпечивши  на  рівні
фізіотерапевтичних відділень районних, міських, обласних лікарень
необхідний обсяг такої допомоги (додаток 13).
 
   1.18. Щорічно    проводити    аналіз    діяльності
оториноларингологічної служби в областях за рекомендованого схемою
(додаток 16). Про результати доповідати на колегії.
 
   1.19. Підвищити   вимоги   до   оцінки   кваліфікації
лікарів-оториноларингологів.       При       атестації
лікарів-оториноларингологів, які працюють  в  поліклініках  і
стаціонарах, враховувати вимоги до оцінки їх кваліфікації згідно з
додатком 15.
 
   1.20. Відповідальність  за  рівень  оториноларингологічної
допомоги населенню області несе головний оториноларинголог відділу
(управління) охорони  здоров'я,  який  призначається  наказом
начальника управління.
   Головним оториноларингологом управління  охорони  здоров'я
призначається  лікар-оториноларинголог  вищої  кваліфікаційної
категорії,  як  правило,  завідуючий  оториноларингологічним
відділенням обласної лікарні.
   Атестація і  переатестація  головних  оториноларингологів
управлінь  охорони  здоров'я  проводиться  в Республіканській
атестаційній комісії.
   В умовах формування ринкових відносин проводити контрактну
систему оплати головного оторинодаринголога.
 
   2. Начальнику управління охорони здоров'я Вінницької обласної
держадміністрації,  ректору  Вінницького  медичного  інституту
забезпечити  функціонування  на  базі  оториноларингологічного
відділення обласної лікарні центру лікування хворих склеромою
дихальних шляхів. До 01.03.93 р. підготувати та довести до відома
обласних управлінь охорони здоров'я положення про умови та порядок
направлення хворих на лікування з врахуванням роботи в умовах
нового-механізму фінансування.
 
   3. Начальнику науково-виробничого підприємства "Укрфармація"
МОЗ України передбачити пріоритетне виділення окремих медичних
препаратів  для  Вінницького  склеромного  центру за заявкою
Вінницького обласного управління охорони здоров'я.
 
   4. Начальникам управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської,
Донецької,  Запорізької, Харківської, Тернопільської, Одеської
обласних державних адміністрацій, ректорам медичних інститутів
вищеназваних міст до 01.03.93 р. визначити та затвердити функцію
міжобласних  мікрохірургічних  оториноларингологічних  центрів,
передбачивши  порядок надходження хворих на госпрозрахункових
умовах. В розробці положення про міжобласний центр керуватись
рекомендованим обсягом хірургічних втручань в спеціалізованих
мікрохірургічних відділеннях (додаток 14).
 
   5. Директорам   Дніпропетровського   НДІ   експертизи
працездатності інвалідів і Київського НДІ отоларингології подати в
МОЗ України до 01.01.94 р.:
 
   5.1. Методичні  матеріали  по  вдосконаленню  організації
медико-соціальної допомоги людям із захворюваннями вуха, горла і
носа, медичної, соціальної і професійної реабілітації інвалідів з
урахуванням положень Закону "Про соціальний захист інвалідів в
Українській РСР" ( 875-12 ), Положення про  медико-соціальну
експертизу від 22.02.92 р. N 83 ( 83-92-п ), Інструкції про
встановлення груп інвалідності  від 28.12.91 р.  N 16.01/20
( v1_20282-91 ) та інших законодавчих актів України.
 
   5.2. Навчальні  програми  спеціалізації  і  вдосконалення
лікарів-оториноларингологів,  розширивши  в  них  розділ,  що
стосується   профілактики   інвалідності,  медико-соціальної
експертизи, медичної, професійної і соціальної реабілітації та
адаптації інвалідів.
 
   6. Директору НДІ отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка
Заболотному Д.І.:
 
   6.1. Щороку проводити аналіз стану оториноларингологічної
допомоги населенню і оториноларингологічної захворюванності в
Україні на підставі даних аналізу обласних оториноларингологів і
центру медичної статистики МОЗ України.
 
   6.2. Передбачити  розробку  питань  наукової  організації
медико-соціальної допомоги при хворобах вуха, горла і носа,
критеріїв  визначення  ступеня  обмеження  життєдіяльності  й
працездатності  при  кохлеовестибулярних  розладах  та  інших
інвалідизуючих хворобах ЛОР-органів, обгрунтування й розробку
факторів, що призводять до подальшого погіршення здоров'я під
впливом несприятливих виробничих факторів.
 
   7. Вважати такими, що втратили чинність:
 
   7.1. Накази МОЗ СРСР на території України:
   - від 19.07.85 р. N 970 "Про заходи подальшого вдосконалення
медичної допомоги при захворюваннях вуха, горла і носа";
   - від 11.06.87 р. N 790 "Про надання медичної допомоги хворим
з грибковими ураженнями ЛОР-органів";
   - від 27.08.86 р. N 1141 "Про впровадження в практику
отоларингології методів ультразвукової хірургії";
   - від 23.04.80 р. N 430 "Про заходи подальшого поліпшення
слухо-протезної допомоги населенню";
   - від 14.04.77 р. N 330 "Про заходи поліпшення фоніатричної
допомоги населенню";
 
   7.2. Накази МОЗ УРСР:
   - від 15.10.85 р. N 626 "Про заходи подальшого вдосконалення
медичної допомоги при захворюваннях вуха, горла і носа";
   - від 20.12.78 р. "Про організацію республіканського центру
фоніатрії";
   - від 21.06.76 р. N 387 "Про поліпшення сурдологопедичної
допомоги населенню УРСР";
 
   8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я України Пономаренка В.М. та головного
оториноларинголога   МОЗ   України   директора  Київського
науково-дослідного   інституту  отоларингології  ім.  проф.
О.С. Коломійченка Заболотного Д.І.
 
 Міністр                       Ю.П.Спіженко
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу МОЗ України
                   28.12.1992 N 198
 
 
               ПЕРЕЛІК
      медичної апаратури, обладнання, інструментів
      і медикаментів для оснащення лор-кабінету
 
 
-------------------------------------------------------------------
|NN |    Найменування виробу     |    Кількість    |
|п/п |                  |-----------------------|
|  |                  |   | ЦРЛ |Місь-|Обл. |
|  |                  |   |   | ка |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
| 1 |         2         |   | 3 | 4 | 5 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|  |     Апарати і прилади     |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|1. |Апарат для пневматичного масажу   |   |  1 |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|2. |Ольфактометр для визначення гостроти|   |  1 |  1 |  1 |
|  |нюху                |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|3. |Ринопневмометр для визначення    |   |   |  1 |  1 |
|  |прохідності носових порожнин ТУ 64-1|   |   |   |   |
|  |N 1829-72              |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|4. |Сальпінгоманіпулятор ТУ 64-1-2666-73|   |   |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|5. |Трансформатор для гальванокаутерів |   |  1 |  2 |  2 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|  |       Обладнання       |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|1. |Бікс для стерилізації білизни і   |   |  3 |  3 |  3 |
|  |матеріалів             |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|2. |Крісло оториноларингологічне    |   |  1 |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|3. |Кювети емальовані чотирикутні різних|   |  8 |  8 |  8 |
|  |розмірів для інструментарію     |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|4. |Лупа 5 діоптрій           |   |  1 |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|5. |Те саме, 8 діоптрій         |   |  1 |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|6. |Набір пахучих речовин для перевірки |   |  1 |  1 |  1 |
|  |нюху за Воячеком          |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|7. |Сухожарова шафа для стерилізації  |   |  1 |  2 |  3 |
|  |інструментарію           |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|8. |Подушка киснева           |   |  1 |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|9. |Ниркоподібний лоток         |   | 20 | 20 | 20 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|10. |Склянки різних розмірів з притертими|   | 40 | 40 | 40 |
|  |пробками              |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|11. |Спиртівка 50-60 мл         |   |  1 |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|12. |Стерилізатор малий для шприців   |   |  2 |  2 |  2 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|  |      Інструменти       |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|1. |Аденотом (3 шт.)          |   |  1 |  1 | 1 |
|  |                  |   |   |   |комп.|
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|2. |Аденотом N 1 з ножем шириною 10 мм |   |  1 |  1 | 1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|3. |Те ж, N 2, 14 мм          |   |  1 |  1 | 1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|4. |Те ж, N 3, 18 мм          |   |  1 |  1 | 1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|5. |Ніж до аденотома шириною 10 мм   |   |  1 |  1 | 1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|6. |Ніж до аденотома шириною 14 мм   |   |  1 |  1 | 1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|7. |Те ж, 18 мм             |   |  1 |  1 | 1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|8. |Аденотом дитячий N 0 для видалення |   |  1 |  1 | 1 |
|  |аденоїдів              |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|9. |Балон Політцера           |   |  2 |  2 | 2 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|10. |Бужі еластичні для бужування    |   |  2 |  2 | 2 |
|  |стравоходу             |   |   |   |комп.|
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|11. |Бужі Шреттера металеві для гортані |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|12. |Лійки вушні нікельовані N 1, 2, 3, 4|   | 15 | 15 | 15 |
|  |ТУ 64-1-6-72            |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|13. |Викушувач гортанний для дорослих з |   |  1 |  1 |  1 |
|  |наконечником ТУ 64-1-642-72     |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|14. |Викушувач гортанний для дітей    |   |  - |  1 |  1 |
|  |ТУ 64-1-642-72           |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|15. |Гальванокаутер з плоскою петлею для |   |  - |  1 |  1 |
|  |гортані ТУ 64-1-110-72       |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|16. |Гальванокаутер з гострою петлею для |   |  - |   |  1 |
|  |гортані               |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|17. |Гальванокаутер з гострою петлею для |   |  1 |  2 |  1 |
|  |зіва                |   |   |   |комп.|
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|18. |Гальванокаутер з гострою петлею для |   |  1 |  1 |  1 |
|  |носа                |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|19. |Гальванокаутер з плоскою петлею для |   |  1 |  2 |  2 |
|  |носа ТУ 64-1-110-72         |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|20. |Тримач надгортанника ТУ 64-1    |   |  3 |  5 | 10 |
|  |N 1851-73              |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|21. |Дзеркала гортанні діаметром 12, 15, |   |по 5 |  5 |  5 |
|  |22, 25, 27 мм ТУ 64-1-5-72     |   | шт. |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|22. |Дзеркало носоглоткове діаметром 8 мм|   | 20 | 20 | 20 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|23. |Дзеркало носове для дорослих з   |   | 20 | 20 | 20 |
|  |губками довжиною 40 мм ТУ 62-1-10-72|   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|24. |Те ж, 60 мм             |   |  2 |  2 |  2 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|25. |Дзеркало носове дитяче з губками  |   | 10 | 10 | 10 |
|  |довжиною 22 мм ТУ-1-10-72      |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|26. |Те ж, 33 мм             |   | 10 | 10 | 10 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|27. |Дзеркало носове з вікончатими    |   |  2 |  2 |  2 |
|  |губками ТУ 64-1-47-72        |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|28. |Зонд для аттика ТУ 64-1-321-72   |   | 10 | 10 | 10 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|29. |Зонд порожнистий для бужування і  |   |  - |  2 |  2 |
|  |промивання лобних пазух N 1     |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|30. |Зонд носовий з нарізкою       |   | 10 | 10 | 10 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|31. |Зонд з нарізкою для гортані і    |   |  5 |  5 |  5 |
|  |носоглотки             |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|32. |Зонд ґудзиковий для мигдаликів   |   |  2 |  2 |  2 |
|  |(Куликовського)           |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|33. |Зонд вушний гострий (Воячека)    |   |  3 |  5 |  5 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|34. |Зонд вушний ґудзиковий (Воячека)  |   | 10 | 10 | 10 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|35. |Зонд вушний з нарізкою       |   | 15 | 15 | 15 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|36. |Зонд носовий ґудзиковий (Воячека)  |   |  5 |  5 |  5 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|37. |Голка для проколу гайморової    |   | 10 | 10 | 10 |
|  |порожнини (Куликовського)      |   |   |   |   |
|  |ТУ 64-1-641-72           |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|38. |Голки різні ріжучі для накладання  |   | 20 | 20 | 20 |
|  |швів на шкіру            |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|39. |Голки різні для шприців       |   | 50 | 50 | 50 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|40. |Катетер гумовий для задньої     |   |  2 |  3 |  3 |
|  |тампонади              |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|41. |Катетер для продування слухової   |   |  2 |  2 |  3 |
|  |труби N 1, 2, 3           |   |   |   |комп.|
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|42. |Камертони, набір з 4 шт. (на 128,  |   |  2 |  3 |  3 |
|  |512, 1024, 2048 коливань за секунду)|   |   |   |наб. |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|43. |Канюля для промивання аттика    |   |  5 |  5 |  5 |
|  |діаметром 1,2 мм          |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|44. |Те ж, 1,5 мм ТУ 64-1-99-72     |   |  5 |  5 |  5 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|45. |Канюля для промивання        |   |  5 |  5 |  5 |
|  |верхньощелепної порожнини      |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|46. |Кінюля трахеотомічна N 0000, N 000, |   |по 2 |по 2 |по 2 |
|  |N 00, N 0              |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|47. |Те ж, N 1, 7 мм           |   |  1 |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|48. |Те ж, N 2, 8 мм           |   |  1 |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|49. |Те ж, N 3, 9 мм           |   |  1 |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|50. |Те ж, N 4, 10 мм          |   |  1 |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|51. |Те ж, N 5, 11 мм          |   |  1 |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|52. |Те ж, N 6, 12 мм          |   |  1 |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|53. |Конхотом з круглим отвором N 2   |   |  1 |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|54. |Те ж, N 3              |   |  1 |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|55. |Конхотом з круглим отвором вушний  |   |  1 |  2 |  2 |
|  |ТУ 61-1-127-72           |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|56. |Конхотом з щілиновидним отвором N 1 |   |  1 |  1 |  1 |
|  |ТУ 64-1-127-72           |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|57. |Те ж, N 2              |   |  1 |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|58. |Конхотом носовий кутовий      |   |  1 |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|59. |Корнцанг носовий (Гартмана)     |   |   |  2 |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|60. |Корнцанг для подачі інструментарію і|   |  4 |  4 |  4 |
|  |стерильного матеріалу        |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|61. |Кохер                |   |  5 |  5 |  5 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|62. |Гачок для видалення хоанальних   |   |  1 |  1 |  1 |
|  |поліпів ТУ 64-1-116-72       |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|63. |Ларингоскоп універсальний зі зйомним|   |  - |  1 | 1 |
|  |освітлювачем ТУ 64-1-944-73     |   |   |   |комп.|
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|64. |Набір для видалення сторонніх тіл із|   |  1 |  2 |  2 |
|  |вуха (Гартмана)           |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|65. |Набір інструментів для проведення  |   |  1 |  1 |  1 |
|  |трахеотомії у дітей         |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|66. |Набір оториноларингологічний для  |   |  1 |  1 |  1 |
|  |надання лікарської допомоги дома  |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|67. |Ніж (голка) списовидний       |   |  3 |  3 |  3 |
|  |парацентезний штикоподібний     |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|68. |Ножиці для приготування матеріалу  |   |  2 |  2 |  2 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|69. |Ножиці тупокінцеві прямі      |   |  2 |  2 |  2 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|70. |Ножиці вигнуті           |   |  2 |  2 |  2 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|71. |Ніж гортанний захований       |   |  1 |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|72. |Отоскоп               |   |  1 |  2 |  3 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|73. |Петля поліпна вушна         |   |  1 |  2 |  2 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|74. |Петля поліпна носова ріжуча     |   |  1 |  2 |  2 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|75. |Петля поліпна носова рвуча     |   |  1 |  2 |  2 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|76. |Пінцет анатомічний вушний з     |   |  3 |  5 |  5 |
|  |нарізкою, вигнутий по ребру     |   |   |   |   |
|  |ТУ 64-1-37-72            |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|77. |Пінцет спеціальний, вигнутий по   |   |  5 |  5 |  5 |
|  |ребру, з ложкоподібними губками   |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|78. |Пінцет анатомічний вушний з нарізкою|   | 15 | 15 | 15 |
|  |штикоподібний ТУ 64-1-37-72     |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|79. |Дріт для носових поліпних петель у |   |  1 |  1 |  1 |
|  |мотках, довжиною 2 м        |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|80. |Дріт для вушних поліпних петель у  |   |  1 |  1 |  1 |
|  |мотках, довжиною 2 м        |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|81. |Пінцет хірургічний і анатомічний  |   |  5 |  5 |  5 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|82. |Плоскогубці технічні        |   |  1 |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|83. |Порошковдувач            |   |  5 |  6 |  6 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|84. |Затискач Пеана           |   |  5 |  5 |  5 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|85. |Рефлектор лобний з напівжорстким  |   |  2 |  3 |  3 |
|  |обідком (Шимановського)       |   |   |   |   |
|  |ТУ 64-1-115-72           |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|86. |Роторозширювач           |   |  1 |  1 |  3 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|87. |Ручка для гортанних і носоглоткових |   | 10 | 15 | 15 |
|  |дзеркал і ватотримачів       |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|88. |Ручка для закріплювання       |   |  2 |  2 |  2 |
|  |гальванокаутерів          |   |   |   |   |
|  |оториноларингологічних ТУ 64-1-92-72|   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|89. |Скальпель гострий          |   |  3 |  5 |  5 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|90. |Трахеотомічний набір з трубками всіх|   |  1 |  1 |  1 |
|  |розмірів              |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|91. |Шпатель для прямої ларингоскопії для|   |  1 |  1 |  1 |
|  |дорослих, великий ТУ 64-1-1450-72  |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|92. |Те ж, середній           |   |  1 |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|93. |Шпателі для прямої ларингоскопії у |   |   |   |   |
|  |дітей (великий і малий) з ручкою  |   |   |   |   |
|  |ТУ 64-1-1450-72           |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|94. |Шпатель з круглим отвором для язика |   |  2 |  2 |  2 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|95. |Шпатель під прямим кутом      |   |  2 |  2 |  2 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|96. |Щипці для мікрооперації на вусі   |   |  - |  1 |  1 |
|  |(за В.А. Бистреніним)        |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|97. |Щипці вікончаті для мигдаликів   |   |  2 |  2 |  2 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|98. |Щипці вушні поліпні N 1, N 2    |комп.|  1 |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|99. |Щипці гортанні, ложкоподібні для  |   |  1 |  1 |  1 |
|  |видалення новоутворень і взяття   |   |   |   |   |
|  |біопсій з гортані при непрямій   |   |   |   |   |
|  |ларингоскопії ТУ 64-1-415-72    |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|100.|Щипці гортанні типу Кордесса    |набір|  1 |  1 |  1 |
|  |                  |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|101.|Щипці гортанні Моріс-Шмідта з різною|набір|  1 |  1 |  1 |
|  |насадкою              |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|102.|Шприци гортанні місткістю 2 мл   |   |  3 |  5 |  5 |
|  |                  |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|103.|Шприци Жане місткістю 100 мл    |   |  2 |  3 |  3 |
|  |                  |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|104.|Шприци "Рекорд" місткістю 1 мл   |   |  5 |  5 |  5 |
|  |                  |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|105.|Те ж, 2 мл             |   |  5 |  5 |  5 |
|  |                  |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|106.|Те ж, 5 мл             |   |  5 |  5 |  5 |
|  |                  |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|107.|Те ж, 20 мл             |   |  5 |  5 |  5 |
|  |                  |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|108.|Елеватори для ендоназального    |комп.|  1 |  1 |  1 |
|  |вправлення кісток носа       |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|109.|Язикотримач             |   |  1 |  1 |  1 |
|  |                  |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|110.|Вушний манометр           |   |  1 |  2 |  2 |
|  |                  |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|111.|Магнітно-лазерний апарат      |   |  1 |  1 |  1 |
|  |                  |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|112.|Лазерний гелій-неоновий апарат АФЛ-2|   |  1 |  1 |  1 |
|  |з набором насадок для ЛОР-органів  |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|113.|Ультразвуковий апарат типу:     |   |  - |  1 |  1 |
|  |ЛОРА-ДОН-ультразвуковий       |   |   |   |   |
|  |ЛОР-хірургічний           |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|114.|Кріогенна апаратура типу: Кріотон  |   |  1 |  1 |  1 |
|  |2.05 ультразвуковий та інші апарати |   |   |   |   |
|  |з набором кріозондів        |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|115.|Набір для проведення класичної   |   |  - |  1 |  1 |
|  |голкорефлексотерпії         |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|116.|Посудина Дьюара для зберігання   |   |  1 |  1 |  1 |
|  |рідкого азоту і набір кріозондів для|   |   |   |   |
|  |кріодеструкції           |   |   |   |   |
|  |оториноларингологічних органів в  |   |   |   |   |
|  |амбулаторних умовах         |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|117.|Ультразвуковий апарат типу:     |   |  1 |  1 |  1 |
|  |"Тонзиллор" для терапії хронічного |   |   |   |   |
|  |тонзиліту              |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|
|         Медикаменти для ЛОР-кабінету          |
|-----------------------------------------------------------------|
|1. |Атропін 0,1%            |ампул|  5 |  5 |  5 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|2. |Гідрокортизон            |флак.|  2 |  2 |  2 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|3. |Калій перманганат          | г | 2-3| 2-3| 2-3|
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|4. |Кальцій глюконат в ампулах 10,0   |   |  5 |  5 |  5 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|5. |Краплі Зеленіна           | г | 10 | 10 | 10 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|6. |Кислота борна            | г | 10 | 10 | 10 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|7. |Кофеїн 10% в ампулах 1,0      |   |  5 |  5 |  5 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|8. |Мазь гідрокортизонова 2,5%     |тюб. |  2 |  2 |  2 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|9. |Мазь Іхтіолова           | г | 10 | 10 | 10 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|10. |-"- преднізолонова         |тюб. |  2 |  2 |  2 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|11. |-"- Симановського          | г | 40 | 40 | 40 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|12. |-"- цинкова             | г | 10 | 10 | 10 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|13. |Масло вазелінове          | г | 50-| 50-| 50-|
|  |                  |   | 100| 100| 100|
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|14. |-"- камфорне            |ампул| 10 | 10 | 10 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|15. |-"- ментолове            | мл | 30 | 30 | 30 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|16. |Промедол 2% в ампулах 1,0      |   |  5 |  5 |  5 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|17. |Розчин адреналіну 1:1000      |флак.| 2-3 | 2-3 | 2-3 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|18. |Розчин адреналіну в ампулах 1,0   |   | 15 | 15 | 15 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|19. |Розчин аміаку            | мл | 20 | 20 | 20 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|20. |-"- борної кислоти спиртовий 3%   | г | 100 | 100 | 100 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|21. |-"- брильянтової зелені 2% на    |   |   |   |   |
|  |спирті               |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|22. |-"- глюкози 40% в ампулах 10,0   |   |  5 |  5 |  5 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|23. |-"- дикаїну 2%, 3%, 4%       | г | 10 | 10 | 10 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|24. |-"- коларголу 3%, 5%, 7%      | мл | 10 | 10 | 10 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|25. |-"- Люголя з гліцерином       | мл | 25 | 25 | 25 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|26. |-"- натрію хлориду ізотонічний для | мл |2000-|2000-|2000-|
|  |ін'єкцій              |   |3000 |3000 |3000 |
|  |                  |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|27. |-"- новокаїну 0,25%, 0,5%, 10, 2%  |ампул| 10-| 10-| 10-|
|  |                  |   | 15 | 15 | 15 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|28. |-"- перекису водню 3%        | мл | 10-| 10-| 10-|
|  |                  |   | 15 | 15 | 15 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|29. |-"- протарголу 3%          | мл | 10 | 10 | 10 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|30. |-"- нітрату срібла 1%, 5%, 10%   | мл | 3-5| 3-5| 3-5|
|  |і 30%                |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|31. |-"- спиртовий йоду 5% і 10%     | мл | 20-| 20-| 20-|
|  |                  |   | 30 | 30 | 30 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|32. |-"- фурациліну 1:5000        | мл |2000-|2000-|2000-|
|  |                  |   |3000 |3000 |3000 |
|  |                  |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|33. |Розчин етпередину лактату 1:1000  | мл |2000-|2000-|2000-|
|  |                  |   |3000 |3000 |3000 |
|  |                  |   |   |   |   |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|34. |Срібла нітрат (ляпис)        | г |  1 |  1 |  1 |
|----+------------------------------------+-----+-----+-----+-----|
|35. |Спирт етиловий 96 град.       | мл | 200 | 200 | 200 |
|  |(по нормативам)           |   |   |   |   |

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка