Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про бюджетну класифікацію та її запровадження

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 1

                 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
 N 604 від 27.12.2001
 
 
          Про бюджетну класифікацію та її запровадження
 
 
 { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
   N  233 ( v0233201-02 ) від 02.04.2002
   N  267 ( v0267201-02 ) від 19.04.2002
   N 1100 ( v1100201-02 ) від 29.12.2002
   N   35 ( v0035201-03 ) від 17.01.2003
   N  351 ( v0351201-03 ) від 12.05.2003
   N  441 ( v0441201-03 ) від 09.07.2003
   N  505 ( v0505201-03 ) від 19.08.2003
   N  547 ( v0547201-03 ) від 22.09.2003      
   N  705 ( v0705201-03 ) від 29.12.2003
   N  165 ( v0165201-04 ) від 18.02.2004
   N  382 ( v0382201-04 ) від 11.06.2004
   N  433 ( v0433201-04 ) від 29.06.2004
   N  441 ( v0441201-04 ) від 05.07.2004
   N  460 ( v0460201-04 ) від 13.07.2004
   N  507 ( v0507201-04 ) від 05.08.2004
   N  681 ( v0681201-04 ) від 28.10.2004
   N  760 ( v0760201-04 ) від 07.12.2004
   N    4 ( v0004201-05 ) від 05.01.2005
   N  271 ( v0271201-05 ) від 07.04.2005 
   N  280 ( v0280201-05 ) від 14.04.2005
   N  554 ( v0554201-05 ) від 15.08.2005
   N  587 ( v0587201-05 ) від 25.08.2005 
   N  668 ( v0668201-05 ) від 29.09.2005 
   N  758 ( va758201-05 ) від 03.11.2005
   N  796 ( v0796201-05 ) від 22.11.2005 
   N  961 ( v0961201-05 ) від 30.12.2005
   N  279 ( v0279201-06 ) від 16.03.2006 
   N  366 ( v0366201-06 ) від 14.04.2006
   N  567 ( v0567201-06 ) від 16.06.2006
   N 1081 ( v1081201-06 ) від 21.11.2006 
   N 1136 ( v1136201-06 ) від 04.12.2006 }
 
         { Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ
                                    Міністерства фінансів
           N 8 ( v0008201-07 ) від 11.01.2007 }
 
 
 
     На виконання статті 8 Бюджетного кодексу  України ( 2542-14 )
та з    метою     запровадження у 2002 році бюджетної класифікації
Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня  2002  року  бюджетну
класифікацію (додаток 1).
     1.1. Департаменту  по бюджету у тижневий термін поінформувати
Верховну Раду України про затверджену бюджетну класифікацію.
     1.2. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування:
     класифікації   доходів   бюджету  -  Департамент  доходів  за
погодженням   з   Департаментом  державного  бюджету  Міністерства
фінансів   України,   функціональної   класифікації   видатків  та
кредитування бюджету - Департамент державного бюджету Міністерства
фінансів    України,    класифікації   фінансування   бюджету   та
класифікації  боргу  -  Департамент співробітництва з міжнародними
фінансовими    організаціями,   Департамент   фінансів   державних
підприємств  та  відносин власності, Департамент державного боргу,
Департамент територіальних бюджетів за погодженням з Департаментом
державного  бюджету  Міністерства фінансів України; ( Абзац другий
підпункту  1.2  пункту  1 в редакції Наказів Міністерства фінансів
N  961  ( v0961201-05 ) від 30.12.2005, N 1081 ( v1081201-06 ) від
21.11.2006 }
     економічної  класифікації  видатків  бюджету  та класифікації
кредитування бюджету - Державне казначейство України.
(  Підпункт  1.2  пункту  1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 507 ( v0507201-04 ) від 05.08.2004 )
 
     2. Затвердити тимчасову класифікацію видатків та кредитування
місцевих  бюджетів  (з перехідною таблицею до нової функціональної
класифікації  видатків  та  кредитування бюджету) (додаток 2), яка
використовується  до  впровадження  програмно-цільового методу при
складанні  та  виконанні  місцевих бюджетів. ( Пункт 2 із змінами,
внесеними   згідно   з  Наказом   Міністерства   фінансів   N  507
( v0507201-04 ) від 05.08.2004 )
 
     3. Для запровадження бюджетної класифікації:
     3.1. Департаменту   по  бюджету  та  Державному  казначейству
України у двотижневий термін підготувати необхідні роз'яснення  до
застосування  функціональної  та економічної класифікації видатків
бюджету, перехідну таблицю щодо відповідності кодів функціональної
класифікації видатків бюджету, яка діє у 2001 році, функціональній
класифікації видатків бюджету,  яка затверджується цим наказом, та
подати   Комітету   Верховної   Ради  України  з  питань  бюджету,
Рахунковій палаті, місцевим фінансовим органам, органам Державного
казначейства, головним розпорядникам коштів державного бюджету.
     3.2. Департаменту по бюджету у  тижневий  термін  з  набрання
чинності   закону   України   про   Державний  бюджет  України  на
відповідний рік подати Комітету Верховної Ради  України  з  питань
бюджету,   Рахунковій   палаті,  Державному  казначейству  України
інформацію   про   відповідність   кодів  програмної  класифікації
видатків  та  кредитування державного бюджету кодам функціональної
класифікації  видатків  та  кредитування  бюджету.  ( Підпункт 3.2
пункту  3  із  змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства
фінансів N 507 ( v0507201-04 ) від 05.08.2004 )
     3.3. Державному казначейству України при складанні та поданні
звітності  у  відповідному році: ( Пункт 3.3 із змінами, внесеними
згідно  з  Наказом Міністерства фінансів N 507 ( v0507201-04 ) від
05.08.2004 )
     3.3.1. Застосовувати:
     у звіті   про   виконання   Зведеного   бюджету   України   -
функціональну  класифікацію  видатків та кредитування бюджету, яка
затверджується цим наказом;
     у  звіті про виконання Державного бюджету України - програмну
класифікацію   видатків   та   кредитування   державного  бюджету,
затверджену  у відповідному додатку до закону про Державний бюджет
України,  та  функціональну  класифікацію видатків та кредитування
бюджету, яка затверджується цим наказом;
     у   звіті   про   виконання  місцевих  бюджетів  -  тимчасову
класифікацію   видатків   та  кредитування  місцевих  бюджетів  та
функціональну  класифікацію  видатків та кредитування бюджету, які
затверджуються цим наказом.
(  Підпункт  3.3.1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 507 ( v0507201-04 ) від 05.08.2004 )
     3.3.2.   Забезпечити   переведення  до  нової  функціональної
класифікації видатків та кредитування бюджету:
     показників  видатків  та  кредитування  державного бюджету за
програмною  класифікацією  -  за таблицею відповідності програмної
класифікації   видатків   та   кредитування   державного   бюджету
функціональній класифікації видатків та кредитування бюджету;
     показників  видатків  та  кредитування  місцевих  бюджетів за
тимчасовою   класифікацією   видатків   та  кредитування  місцевих
бюджетів  (Додаток  2)  -  за  таблицею  відповідності  тимчасової
класифікації    видатків   та   кредитування   місцевих   бюджетів
функціональній  класифікації видатків та кредитування бюджету, яка
затверджується цим наказом.
( Абзац третій пункту 3.3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінфіну N 233 ( v0233201-02 ) від 02.04.2002 )
(  Підпункт  3.3.2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 507 ( v0507201-04 ) від 05.08.2004 )
 
     4. Департаменту по бюджету  довести  цей  наказ  до  головних
розпорядників  коштів  державного  бюджету  та місцевих фінансових
органів для застосування в роботі.
     5. Визнати таким,  що втратив чинність з 1 січня  2002  року,
наказ   Мінфіну від 03.12.97 N 265 ( v0265201-97 ) із змінами   та
доповненнями.
     6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
     7.  Дозволити Державному казначейству України використовувати
два  останні  знаки  коду  (00) бюджетної класифікації доходів для
кодування  рівня  місцевих  бюджетів,  які  отримують  субвенції з
Державного бюджету України, та для проведення розрахунків згідно з
статтею  68  Закону  України "Про Державний бюджет України на 2004
рік"  (  1344-15  ).  (  Наказ  доповнено пунктом згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 382 ( v0382201-04 ) від 11.06.2004 )
 
 Міністр                                               І.О.Мітюков
 
 
                                                         Додаток 1
 
                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                     Наказ Міністерства фінансів
                                     України від 27 грудня 2001 р.
                                     N 604
 
 
                      БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ
 
                 I. Класифікація доходів бюджету
 
--------------------------------------------------------------------------------
|   Код    |                              Назва                                |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|10000000  |Податкові надходження                                              |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11000000  |Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення      |
|          |ринкової вартості                                                  |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010000  |Податок з доходів фізичних осіб                                    |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010100* |Податок з доходів найманих працівників                             |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010200  |Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької        |
|          |діяльності і незалежної професійної діяльності                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010300  |Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті             |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010400  |Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття            |
|          |підприємницькою діяльностю                                         |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010500  |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати          |
|          |податку з доходів фізичних осіб                                    |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010600  |Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів,     |
|          |отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших  розіграшів,     |
|          |виграшів в азартні ігри                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
|11010700  |Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010800  |Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб      |
|          |рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів |
|          |і установ виконання покарань,податкової міліції                    | 
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010900  |Податок з доходів фізичних осіб - працівників закордонних          |
|          |дипломатичних установ України з фонду оплати праці в іноземній     |
|          |валюті                                                             |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11011000  |Податок з доходів фізичних осіб - працівників закордонних          |
|          |дипломатичних установ України з фонду оплати праці в національній  |
|          |валюті                                                             |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11011100  |Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності         | 
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020000  |Податок на прибуток підприємств                                    |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020100  |Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у    |
|          |державній власності                                                |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020200  |Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до      |
|          |комунальної власності                                              |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020300  |Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних     |
|          |інвесторів                                                         |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020400  |Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів,  |
|          |концертно-видовищних заходів                                       |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020500  |Податок на прибуток іноземних юридичних осіб                       |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020600  |Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали     |
|          |аналогічних організацій, розташованих на території України         |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020700  |Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали       |
|          |аналогічних організацій, розташованих на території України         |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020900  |Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації,|
|          |кооперативів та громадських об'єднань                              |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021000  |Податок на прибуток приватних підприємств                          |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021100  |Інші платники податку на прибуток                                  |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021200  |Відрахування від суми податку на прибуток підприємств на           |
|          |фінансування будівництва та придбання житла військовослужбовцям,   |
|          |учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у        |
|          |зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули  |
|          |під час виконання ними службових обов'язків, а також               |
|          |військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом    |
|          |здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів,|
|          |які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання         |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021300  |Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств|
|          |і організацій                                                      |
-----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021400  |Надходження    від  підприємств  податку   на                      |
|          |прибуток,     одержаного     від     виконання                     |
|          |інноваційних проектів                                              |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021500  |Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта|
|          |0,8 до норм амортизації                                            |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021600  |Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали          |
|          |аналогічних організацій, розташованих на території України, за     |
|          |винятком страхових організацій                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021800  |Податкова заборгованість минулих років та нарахована сума          |
|          |податку, яка виникла після проведення розрахунків згідно із        |
|          |статтею 36 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006    |
|          |рік" ( 3235-15 ) житлово-комунальних підприємств, підприємств      |
|          |паливно-енергетичного комплексу з податку на прибуток              |
|          |підприємств (крім підприємств комунальної власності)               |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12000000  |Податки на власність                                               |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12010000  |Періодичні податки на чисту вартість майна                         |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12010100  |Податок на нерухоме майно підприємств                              |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12010200  |Податок на нерухоме майно громадян                                 |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12020000  |Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин |
|          |і механізмів                                                       |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12020100  |Податок з власників наземних транспортних засобів та інших         |
|          |самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12020200  |Податок з власників наземних транспортних засобів та інших         |
|          |самохідних машин і механізмів (з громадян)                         |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12020300  |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку  |
|          |власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і        |
|          |механізмів                                                         |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12020400  |Податок з власників водних транспортних засобів                    |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13000000  |Збори на спеціальне використання природних ресурсів                |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13010000  |Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування   |
|          |земельними ділянками лісового фонду                                |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13010100  |Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного        |
|          |значення                                                           |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13010200  |Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення|
|          |та користування земельними ділянками лісового фонду                |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13010300  |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за |
|          |спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними|
|          |ділянками лісового фонду                                           |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13020000  |Збір за спеціальне водокористування                                |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13020100  |Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного             |
|          |значення                                                           |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13020200  |Збір за спеціальне водокористування місцевого значення             |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13020300  |Збір за спеціальне водокористування для потреб                     |
|          |гідроенергетики і водного транспорту                               |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13020400  |Надходження збору за спеціальне водокористування від               |
|          |підприємств житлово-комунального господарства                      |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13020500  |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати          |
|          |збору за спеціальне водокористування                               |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13020600  |Податкова заборгованість минулих років та нарахована сума податку, |
|          |яка виникла після проведення розрахунків згідно із статтею 39      |
|          |Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний | 
|          |бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів     |
|          |України" ( 2505-15 ) житлово-комунальних підприємств, Національної |
|          |акціонерної компанії "Нафтогаз України" і підприємств              |
|          |паливно-енергетичного комплексу із збору за спеціальне             | 
|          |водокористування.                                                  |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13030000  |Платежі за користування надрами                                    |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13030100  |Платежі за користування надрами загальнодержавного значення        |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13030200  |Плата за користування надрами місцевого значення                   |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13030300  |Плата за пошук та розвідку родовищ корисних копалин                |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13030400  |Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах    |
|          |виключної (морської) економічної зони                              |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13030500  |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів |
|          |за спеціальне використання корисних копалин                        |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13030600  |Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням|
|          |корисних копалин                                                   |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13040000  |Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного|
|          |бюджету                                                            |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13040100  |Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного|
|          |бюджету                                                            |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13040200  |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за |
|          |геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного        |
|          |бюджету                                                            |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13040300  |Надходження від погашення заборгованості дочірньої компанії        |
|          |"Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз    |
|          |України" зі збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за      |
|          |рахунок державного бюджету                                         |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13050000  |Плата за землю                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13050100  |Земельний податок з юридичних осіб                                 |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13050200  |Орендна плата з юридичних осіб                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13050300  |Земельний податок з фізичних осіб                                  |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13050400  |Реструктурована сума заборгованості плати за землю                 |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13050500  |Орендна плата з фізичних осіб                                      |
-----------+-------------------------------------------------------------------|
|13050600  |Плата за землю від підприємств, які виконують                      | 
|          |інноваційні проекти                                                |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13070000  |Плата за використання інших природних ресурсів                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13070100  |Плата за спеціальне використання диких тварин                      |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13070200  |Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів   |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13070300  |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів |
|          |за використання інших природних ресурсів                           |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14000000  |Внутрішні податки на товари та послуги                             |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010000  |Податок на додану вартість                                         |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010100  |Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, |
|          |послуг)                                                            |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010200  |Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими        |
|          |коштами                                                            |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010300  |Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів|
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010400  |Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010500  |Податок на додану вартість із імпортованих на                      |
|          |територію України робіт, послуг                                    |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010800  |Податкова заборгованість минулих років та нарахована сума          |
|          |податку, яка виникла після проведення розрахунків згідно із        |
|          |статтею 36 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006    |
|          |рік" ( 3235-15 ) житлово-комунальних підприємств, підприємств      |
|          |паливно-енергетичного комплексу з податку на додану вартість       |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020000  |Акцизний збір із вироблених в Україні товарів                      |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020100  |Спирт                                                              |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020200  |Лікеро-горілчана продукція                                         |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020300  |Виноробна продукція                                                |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020400  |Пиво                                                               |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020600  |Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці     |
|          |реалізованого товару (продукції)                                   |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020700  |Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з       |
|          |реалізації товару (продукції);                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020800  |Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)                 |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020900  |Мотоцикли і велосипеди                                             |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14021600  |Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва                    |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14021700  |Бензин моторний для автомобілів                                    |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14021800  |Інші нафтопродукти                                                 |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14022100  |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного|
|          |збору за вироблені в Україні товари                                |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030000  |Акцизний збір із ввезених на територію України товарів             |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030100  |Спирт                                                              |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030200  |Лікеро-горілчана продукція                                         |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030300  |Виноробна продукція                                                |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030400  |Пиво                                                               |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030600  |Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці     |
|          |реалізованого товару (продукції)                                   |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030700  |Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з       |
|          |реалізації товару (продукції);                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030800  |Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)                 |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030900  |Мотоцикли і велосипеди                                             |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14031600  |Інші підакцизні товари іноземного виробництва                      |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14031700  |Бензин моторний для автомобілів                                    |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14031800  |Інші нафтопродукти                                                 |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14050000  |Податки на окремі категорії послуг                                 |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060000  |Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності           |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060100  |Податок на промисел                                                |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060200  |Плата за видачу ліцензій та сертифікатів                           |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060300  |Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності  |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060400  |Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних     |
|          |суб'єктів господарської діяльності                                 |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060500  |Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і    |
|          |плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів                 |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060600  |Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі   |
|          |спирту етилового, коньячного та плодового                          |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060700  |Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями  |
|          |та тютюновими виробами                                             |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060900  |Плата  за державну реєстрацію,  крім плати за                      | 
|          |державну реєстрацію суб'єктів  підприємницької діяльності          |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14061000  |Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та|
|          |тютюновими виробами                                                |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14061100  |Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями|
|          |та тютюновими виробами                                             |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14061200  |Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне         |
|          |мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час        |
|          |мовлення                                                           |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14061400  |Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну               |
|          |дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом               |
|          |України та видачу дублікатів таких ліцензій                        |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14061500  |Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання        |
|          |електроенергетики                                                  |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22200000  |Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза      |
|          |місцем розташування митних органів або поза робочим часом,         |
|          |установленим для митних органів                                    |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24060900  |Надходження коштів від продажу спеціальних дозволів (ліцензій)     |
|          |на користування надрами та збору за видачу таких дозволів          |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14061700  |Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії           |
|          |ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій          |
|          |та видачу копій і дублікатів таких ліцензій                        |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070000  |Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності  |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070100  |Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної      |
|          |торгівлі, сплачена фізичними особами                               |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070200  |Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної      |
|          |торгівлі, сплачена юридичними особами                              |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070300  |Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з      |
|          |торгівлі готівковими валютними цінностями                          |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070500  |Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової         |
|          |торгівлі, сплачена фізичними особами                               |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070600  |Плата за придбання торгового патенту на здійснення                 |
|          |торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена|
|          |фізичними особами                                                  |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070700  |Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової         |
|          |торгівлі, сплачена юридичними особами                              |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070800  |Плата за придбання торгового патенту на здійснення                 |
|          |торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена|
|          |юридичними особами                                                 |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070900  |Плата за придбання пільгового торгового патенту на здійснення      |
|          |торговельної діяльності                                            |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14071000  |Плата за придбання короткотермінового торгового патенту на         |
|          |здійснення торговельної діяльності                                 |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14071300  |Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з    |
|          |надання побутових послуг, сплачена фізичними особами               |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14071400  |Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з    |
|          |надання побутових послуг, сплачена юридичними особами              |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14071500  |Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу              |
|          |нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами)     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14071600  |Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати за       |
|          |торговий патент на деякі види підприємницької діяльності           |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14071700  |Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з      |
|          |надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена юридичними      |
|          |особами                                                            |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14071800  |Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з      |
|          |надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена фізичними       |
|          |особами                                                            |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14080000  |Погашення бюджетної заборгованості по невідшкодованим сумам податку| 
|          |на додану вартість з простроченим терміном повернення              |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15000000  |Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції                |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15010000  |Ввізне мито                                                        |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15010100  |Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15010200  |Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами          |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15010300  |Інші збори з імпорту                                               |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15010400  |Додатковий митний збір за митне оформлення нафтопродуктів, що      |
|          |імпортуються на митну територію України                            |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15010500  |Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що       |
|          |ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15020000  |Вивізне мито                                                       |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15020100  |Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької           |
|          |діяльності                                                         |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15020200  |Мито на товари, які вивозяться (пересилаються) громадянами         |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15020300  |Надходження від реалізації валютних коштів, одержаних у результаті |
|          |проведення операцій за державним контрактом                        |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15030000  |Кошти, отримані за вчинення консульських дій                       |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15040000  |Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності               |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15050000  |Надходження від реалізації квот на ввезення цукру-сирцю тростинного|
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16000000  |Інші податки                                                       |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010000  |Місцеві податки і збори                                            |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010100  |Податок з реклами                                                  |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010200  |Комунальний податок                                                |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010400  |Збір за припаркування автотранспорту                               |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010500  |Ринковий збір                                                      |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010600  |Збір за видачу ордера на квартиру                                  |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010700  |Курортний збір                                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010800  |Збір за участь у бігах на іподромі                                 |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010900  |Збір за виграш у бігах на іподромі                                 |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011000  |Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі   |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011100  |Збір за право використання місцевої символіки                      |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011200  |Збір за право проведення кіно- і телезйомок                        |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011300  |Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу|
|          |і лотерей                                                          |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011500  |Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери    |
|          |послуг                                                             |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011600  |Збір із власників собак                                            |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011700  |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих |
|          |податків                                                           |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011800  |Збір на розвиток рекреаційного комплексу в  Автономній  Республіці |
|          |Крим                                                               | 
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011900  |Збір на розвиток  пасажирського  електротранспорту  в   Автономній |
|          |Республіці Крим                                                    | 
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16020000  |Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на    |
|          |право виїзду за кордон                                             |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16030000  |Податки, не віднесені до інших категорій                           |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16040000  |Фіксований сільськогосподарський податок                           |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16040100  |Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня|
|          |2001 року                                                          |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16040200  |Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований до 1 січня   |
|          |2001 року                                                          |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16040300  |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати          |
|          |фіксованого сільськогосподарського податку                         |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16050000  |Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва                 |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16050100  |Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб       |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16050200  |Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб        |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16050300  |Єдиний податок з підприємств                                       |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16060000  |Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства          |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16060100  |Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства          |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16060200  |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на |
|          |розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства                  |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|20000000  |Неподаткові надходження                                            |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21000000  |Доходи від власності та підприємницької діяльності                 |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010000  |Частина прибутку (доходу) господарських                            |
|          |організацій, що вилучається до бюджету, та                         |
|          |дивіденди, нараховані на акції (частки, паї)                       |
|          |господарських товариств, які є у державній                         |
|          |власності                                                          |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010100  |Частина прибутку (доходу) господарських організацій (державних,    |
|          |казенних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до бюджету   |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010200  |Частина прибутку (доходу) господарських організацій (у статутних   |
|          |фондах яких є державна частка), що вилучається до бюджету          |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010300  |Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать  |
|          |до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка     |
|          |комунальної власності), що вилучається до бюджету                  |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|          |Надходження коштів від ДП "НАЕК "Енергоатом" відповідно до         |
|21010400  |статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних      |
|          |із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 );                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21020000  |Надходження від перевищення валових доходів над видатками          |
|          |Національного банку України                                        |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21030000  |Надходження від грошово-речових лотерей                            |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21040000  |Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних    |
|          |бюджетних коштів                                                   |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010000  |Частина прибутку (доходу) господарських                            |
|          |організацій, що вилучається до бюджету, та                         |
|          |дивіденди, нараховані на акції (частки, паї)                       |
|          |господарських товариств, які є у державній                         |
|          |власності                                                          |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010500  |Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських |
|          |товариств, які є у державній власності                             |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010600  |Дивіденди, одержані від акцій, що належать державі в акціонерних   |
|          |товариствах, створених у процесі приватизації та корпоратизації    |
|          |підприємств державної власності                                    |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010700  |Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських |
|          |товариств, які є у власності державних підприємств                 |
|          |паливно-енергетичного комплексу                                    |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010800  |Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських         |
|          |товариств, що є у власності відповідної територіальної громади     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060000  |Рентна плата                                                       |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060100  |Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні                  |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060200  |Рентна плата за природний газ, що                                  |
|          |видобувається в Україні                                            |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060300  |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної  |
|          |плати за нафту, що видобувається в Україні                         |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060400  |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної  |
|          |плати за природний газ, що видобувається в Україні                 |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060800  |Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні      |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21080000  |Інші надходження                                                   |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21080100  |Платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської  |
|          |Федерації на території України, відповідно до укладеної міжурядової|
|          |угоди                                                              |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|          |Платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом  |
|21080200  |Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку    |
|          |соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених   |
|          |пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського   |
|          |флоту Російської Федерації на території України ( 643_255 )        |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21080500  |Інші надходження                                                   |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21110000  |Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і|
|          |лісогосподарського виробництва                                     |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22000000  |Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та     |
|          |побічного продажу                                                  |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22020000  |Плата за утримання дітей у школах-інтернатах                       |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22040000  |Плата за утримання вихованців шкіл та профтехучилищ соціальної     |
|          |реабілітації                                                       |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22060000  |Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів         |
|          |внутрішніх справ                                                   |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22070000  |Виконавчий збір                                                    |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22080000  |Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого             |
|          |державного майна                                                   |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22080100  |Плата за оренду цілісних майнових комплексів                       |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22080200  |Надходження коштів від плати за оренду  майна  бюджетних установ   |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22080300  |Плата за оренду іншого державного майна                            |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22080400  |Плата за оренду майнових комплексів та                             |
|          |іншого майна, що у комунальній власності                           |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|          |Надходження відсоткових платежів за користування наданими в        |
|22080500  |кредит орендареві грошових коштів та цінних паперів                |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22090000  |Державне мито                                                      |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22090100  |Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення     |
|          |документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і    |
|          |дарування                                                          |
|----------+-------------------------------------------------------------------|

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.71387
EUR30.24277
RUB0.41406
PLN7.06673
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка