Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про скарги офіційних спостерігачів від кандидата на пост Президента України Януковича В.Ф.

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 6

 
|   |   |медичні, діагностичні та терапевтичні переносні, |
|   |   |пересувні та стаціонарні; приладдя та матеріали  |
|   |   |витратні, які використовують під час       |
|   |   |рентгенографії, обробляння рентгенівських знімків |
|   |   |та в медичній радіології; захисне приладдя від  |
|   |   |рентгенівського та альфа-, бета-,         |
|   |   |гамма-випромінювання, меблі та допоміжне     |
|   |   |устатковання рентгенівських та радіологічних   |
|   |   |кабінетів та лабораторій по оброблянню      |
|   |   |рентгенівських знімків.              |
|   |   |Не охоплює: промислового рентгенівського     |
|   |   |устатковання (6635).               |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6530 |Меблі, устатковання, приладдя та витратні     |
|   |   |матеріали лікарняні                |
|   |   |Охоплює: меблі лікарняні спеціалізовані (крісла, |
|   |   |ліжка, столи, столики, шафи, тумби, ширми тощо), |
|   |   |апарати, інструмент та приладдя для травматології |
|   |   |та механотерапії, транспортні засоби для     |
|   |   |переміщення хворих, ліків, майна в межах лікарні, |
|   |   |устатковання для стерилізації медичне       |
|   |   |(кип'ятильники, стерилізатори, машини для миття  |
|   |   |тощо), устатковання та приладдя для дезінфікування|
|   |   |(апарати, камери дезінфікувальні, опромінювачі  |
|   |   |бактерицидні тощо), предмети догляду за хворими з |
|   |   |різних матеріалів.                |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6532 |Одяг лікарняний та хірургічний та пов'язані з ним |
|   |   |спеціальні цільові предмети            |
|   |   |Охоплює: одяг хірургічний зеленого кольору, одяг |
|   |   |лікарняний білого кольору, предмети спеціальні,  |
|   |   |пов'язані з хірургічним та лікарняним одягом   |
|   |   |(рукавички, маски тощо).             |
|   |   |Не охоплює: деталей одягу та текстильних     |
|   |   |матеріалів загального призначення (83, 84).    |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6540 |Устатковання, інструмент та витратні матеріали  |
|   |   |офтальмологічні                  |
|   |   |Охоплює: апарати та прилади офтальмологічні    |
|   |   |та оптометричні, спеціалізований інструмент, який |
|   |   |використовують в офтальмології, устатковання   |
|   |   |офтальмологічного кабінету та кабінету корекції  |
|   |   |зору, окуляри офтальмологічні та їх частини,   |
|   |   |устатковання оптичної майстерні та витратні    |
|   |   |матеріали, які використовують в офтальмології.  |
|   |   |Не охоплює: загальнохірургічних витратних     |
|   |   |матеріалів (6515), загально-хірургічного     |
|   |   |інструменту (6515), оптичних приладів промислового|
|   |   |та військового призначення (6650).        |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6545 |Набори та комплекти медичного інструменту та   |
|   |   |засобів польових                 |
|   |   |Охоплює: набори, комплекти та засоби індивідуальні|
|   |   |та колективні польові, призначені для надання   |
|   |   |першої медичної допомоги ураженим в місцях    |
|   |   |масових санітарних втрат в районах стихійного   |
|   |   |лиха, у разі нещасних випадків і уражень різними |
|   |   |видами зброї самим ураженим або іншою особою для |
|   |   |попереджування або зменшування важких наслідків  |
|   |   |уражень.                     |
|   |   |Не охоплює: наборів стоматологічного інструменту |
|   |   |(6520), наборів офтальмологічного інструменту   |
|   |   |(6540), наборів інструменту для радіологічної   |
|   |   |терапії (6525).                  |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6550 |Речовини, реактиви, біологічні системи, набори та |
|   |   |комплекти для аналізування вірусів та діагностики |
|   |   |захворювань, що ними спричинені          |
|   |   |Охоплює: діагностичні засоби (пігулки для     |
|   |   |аналізування, випробні таблиці, слайди, паперові |
|   |   |стрічки, карти, розчинники тощо); набори та    |
|   |   |комплекти, призначені для якісного та кількісного |
|   |   |аналізування примірників крові, сечі і т. ін.,  |
|   |   |для цілей медичної діагностики порушень функцій  |
|   |   |організму людей та тварин.            |
|   |   |Не охоплює: реактивів, які використовують для   |
|   |   |виготовляння ліків (6505).            |
|------+------+--------------------------------------------------|
|66  |   |ПРИЛАДИ ТА УСТАТКОВАННЯ ЛАБОРАТОРНЕ        |
|   |   |Не охоплює: приладів та пристроїв керування    |
|   |   |зброєю (12), приладів медичних (6515, 6520),   |
|   |   |приладів нічного бачення (5855).         |
|   |   |Примітка. Пристрої інфрачервоного випромінювання |
|   |   |(зокрема їх вузли та компоненти), спроектовані  |
|   |   |спеціально для використовування з приладами та  |
|   |   |лабораторним устаткованням, долучені до      |
|   |   |відповідної групи. Також долучені комп'ютери   |
|   |   |(комп'ютерні пристрої, комп'ютерні системи та   |
|   |   |компоненти), спроектовані спеціально для     |
|   |   |використовування з приладами та устаткованням   |
|   |   |лабораторним.                   |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6605 |Прилади навігаційні                |
|   |   |Охоплює: прилади для забезпечування навігації   |
|   |   |авіаційні, суднові та інших транспортних засобів, |
|   |   |навігаційне устатковання фарватерів.       |
|   |   |Не охоплює: приладів пілотажних (6610), систем  |
|   |   |автоматичного керування польотом літальних    |
|   |   |апаратів (6615), апаратури радіонавігаційної   |
|   |   |(5825, 5826), автопілотів (6615), авторульових  |
|   |   |(6615).                      |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6610 |Прилади пілотажні                 |
|   |   |Охоплює: прилади пілотажні (мано- та барометричні,|
|   |   |гіроскопічні та комплексні).           |
|   |   |Не охоплює: приладів навігаційних (6605).     |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6615 |Компоненти бортових гіроскопічних приладів та   |
|   |   |автоматичні пілотажні механізми          |
|   |   |Охоплює: автоматичні пілотажні регулятори,    |
|   |   |шляхові, вертикальні, гідравлічні гіроскопічні  |
|   |   |засоби керування, а також засоби керування креном |
|   |   |та поворотом, бортові автоматичні пілотажні    |
|   |   |механізми, автоматичні засоби стабілізації    |
|   |   |гелікоптерів, складові частини.          |
|   |   |Не охоплює: автоматичних пілотажних тренувальних |
|   |   |пристроїв, автоматичних авіаційних механізмів   |
|   |   |керованих ракет (1420), приладів гіроскопічних  |
|   |   |навігаційних (6605).               |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6620 |Прилади контролювання роботи двигунів       |
|   |   |Охоплює: прилади контролювання роботи двигунів  |
|   |   |(внутрішнього згоряння, газотурбінних та парових),|
|   |   |що створені для конкретних видів двигунів.    |
|   |   |Не охоплює: приладів, створених для декількох   |
|   |   |видів двигунів та для широкого застосування. Вони |
|   |   |покласифіковані в інших класах цієї групи (6685, |
|   |   |6695).                      |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6625 |Прилади електричні та електронні         |
|   |   |контрольно-вимірювальні              |
|   |   |Охоплює: всі основні види електричних та     |
|   |   |електронних вимірювальних приладів широкого    |
|   |   |використання, а також прилади для вимірювання   |
|   |   |параметрів телефонних ліній, вимірювальне     |
|   |   |інфрачервоне устатковання, прилади для      |
|   |   |досліджування характеристик електричних сигналів |
|   |   |та засоби вимірювання параметрів радіоелектронних |
|   |   |виробів.                     |
|   |   |Не охоплює: дозиметричного устатковання (6665).  |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6630 |Прилади для хімічного аналізування        |
|   |   |Охоплює: аналізатори газів, рідин, аерозолів,   |
|   |   |твердих та сипучих речовин, прилади універсальні |
|   |   |для визначання складу та властивостей газів,   |
|   |   |рідин та твердих речовин (щільноміри, віскозиметри|
|   |   |тощо).                      |
|   |   |Не охоплює: хімікатів (68), діагностичних речовин |
|   |   |та реактивів (6550), устатковання для виявляння  |
|   |   |родовищ газу (3835).               |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6635 |Прилади та устатковання для досліджування та   |
|   |   |перевіряння фізичних властивостей матеріалів   |
|   |   |Охоплює: устатковання та прилади для визначання  |
|   |   |механічних та фізичних властивостей матеріалів та |
|   |   |їх структури (для вимірювання твердості      |
|   |   |матеріалів, для випробовування матеріалів на   |
|   |   |удар), прилади та апаратуру рентгеноскопічну,   |
|   |   |устатковання та прилади для визначання фізичних  |
|   |   |властивостей матеріалів.             |
|   |   |Не охоплює: приладів для хімічного аналізування  |
|   |   |твердих речовин (6630), вимірювального інструменту|
|   |   |загального використовування (5210), прецизійного |
|   |   |вимірювального інструменту та перевіряльних    |
|   |   |шаблонів (5220).                 |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6636 |Камери, що моделюють умови навколишнього     |
|   |   |середовища та взаємозв'язане з ними устатковання |
|   |   |Охоплює: камери, кабіни, труби аеродинамічні та  |
|   |   |інше устатковання для моделювання впливу     |
|   |   |навколишнього середовища на функціювання різного |
|   |   |роду устатковання, приладів, систем, а також   |
|   |   |установки, які моделюють вплив ядерного вибуху.  |
|   |   |Не охоплює: контейнерів, камер, панелей загального|
|   |   |призначення (5410), керованого кондиційного    |
|   |   |устатковання та комплектів (4240), ванн (4510),  |
|   |   |печей (7310), печей для випалювання та      |
|   |   |охолоджування (3630), базових контрольних     |
|   |   |комплектів для радіозонду (6660), різноманітних  |
|   |   |камер для повторного стискання (4220), висотних  |
|   |   |контрольних декомпресійних камер (6930), а також |
|   |   |камер, які використовують як контрольні пристрої |
|   |   |(6930), перевіряльне та випробовувальне      |
|   |   |устатковання (6625), пристроїв хімічного     |
|   |   |аналізування (6630), електричних та електронних  |
|   |   |вимірювальних приладів (6625), метеорологічного  |
|   |   |устатковання (6660).               |
|   |   |Примітка. Даний клас охоплює тільки камери, що  |
|   |   |моделюють навколишнє середовище та які      |
|   |   |використовують для проведення випробовувань для  |
|   |   |визначання фізичних ушкоджень та (або) зміни   |
|   |   |робочих характеристик устатковання та його    |
|   |   |компонентів у разі імітованих умов, таких як   |
|   |   |вологість, висота, вибух, термічний удар, пісок та|
|   |   |пил, займистість, ущільнювання, занурювання тощо. |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6640 |Устатковання та прилади лабораторні, матеріали  |
|   |   |витратні                     |
|   |   |Охоплює: устатковання лабораторій переносних   |
|   |   |комплектне різного призначення, устатковання   |
|   |   |та посуд лабораторні і спеціальне устатковання  |
|   |   |широкого використовування (насоси, центрифуги   |
|   |   |тощо), матеріали витратні.            |
|   |   |Не охоплює: приладів лабораторій медичних (6515) |
|   |   |та зубопротезних (6520), лабораторних терезів   |
|   |   |(6670).                      |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6645 |Прилади для вимірювання часу           |
|   |   |Охоплює: годинники індивідуальні та настінні   |
|   |   |(настільні), суднові, для панелей приладів,    |
|   |   |годинники з автоматичним записом часу та     |
|   |   |лічильники часу.                 |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6650 |Прилади оптичні, устатковання дослідницьке,    |
|   |   |складові частини та приладдя           |
|   |   |Охоплює: біноклі, прилади оптичні спеціальні,   |
|   |   |прилади лабораторні (зокрема оптичні мікроскопи). |
|   |   |Не охоплює: приладів нічного бачення (5855),   |
|   |   |приладів оптичного керування вогнем (1240),    |
|   |   |приладів медичних офтальмологічних (6540),    |
|   |   |геофізичних та астрономічних (6655), скла     |
|   |   |оптичного (9340).                 |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6655 |Прилади геофізичні та астрономічні        |
|   |   |Охоплює: прилади для сейсмічних, гравіметричних, |
|   |   |магнітних, електромагнітних, радіометричних,   |
|   |   |геофізичних, астрономічних та океанографічних   |
|   |   |досліджень.                    |
|   |   |Не охоплює: приладів метеорологічних (6660) та  |
|   |   |приладів топогеодезичного забезпечування (6675), |
|   |   |телескопів (6650).                |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6660 |Прилади та апаратура метеорологічні        |
|   |   |Охоплює: прилади та апаратуру для вимірювання і  |
|   |   |реєстрування параметрів атмосфери, сонячного та  |
|   |   |теплового випромінювання, параметрів грунту,   |
|   |   |снігового та рослинного покриву, а також апаратуру|
|   |   |радіоелектронну для метеорологічних вимірювань,  |
|   |   |збирання, обробляння та відображування      |
|   |   |метеорологічної інформації.            |
|   |   |Не охоплює: приладів та устатковання для     |
|   |   |геофізичних неметеорологічних досліджень (6655). |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6665 |Прилади для виявляння РХБ небезпеки та засоби РХБ |
|   |   |розвідки та контролювання             |
|   |   |Охоплює: прилади для виявляння РХБ небезпеки   |
|   |   |та вимірювань; засоби РХБ розвідки та       |
|   |   |контролювання (сигналізатори, індикатори,     |
|   |   |аналізатори тощо), устатковання для виявляння   |
|   |   |наземних мін.                   |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6670 |Прилади для вимірювання маси           |
|   |   |Охоплює: прилади для вимірювання маси (ваги    |
|   |   |дискретної дії, транспортні, спеціальні      |
|   |   |настільні, побутові, спеціальні технологічні   |
|   |   |та бункерні).                   |
|   |   |Не охоплює: приладів лабораторних (6640).     |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6675 |Прилади топогеодезичного забезпечування      |
|   |   |Охоплює: прилади топогеодезичного забезпечування |
|   |   |(інструмент геодезичний, прилади фототопографічні,|
|   |   |картографічні, засоби рухомі топогеодезичного   |
|   |   |забезпечування військ).              |
|   |   |Не охоплює: приладів геофізичних (6655) та    |
|   |   |оптичних, що можуть бути віднесені до класу 6650. |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6680 |Потокоміри та витратоміри             |
|   |   |Охоплює: потокоміри та витратоміри широкого    |
|   |   |використання (стаціонарні та лабораторні,     |
|   |   |переносні та лабораторні для повітря, газів, рідин|
|   |   |та сипучих речовин незалежно від принципу дії,  |
|   |   |зокрема потокоміри та витратоміри електронні для |
|   |   |автоматичних систем контролювання та регулювання),|
|   |   |прилади для вимірювання рівня рідких та сипучих  |
|   |   |речовин, спідометри, тахометри.          |
|   |   |Не охоплює: приладів метеорологічних (6660) та  |
|   |   |комбінованих (6695), автоматичних клапанів    |
|   |   |управління (6680).                |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6685 |Прилади для вимірювання тиску, температури та   |
|   |   |вологості                     |
|   |   |Охоплює: прилади широкого застосування для    |
|   |   |вимірювання тиску, температури та вологості    |
|   |   |(манометри, вакуумметри, тягоміри, термометри,  |
|   |   |вологоміри).                   |
|   |   |Не охоплює: приладів метеорологічних (6660),   |
|   |   |апаратів для вимірювання тиску крові та      |
|   |   |температури людей і тварин (6515), термостатичних |
|   |   |та диференційних перемикачів (5930).       |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6695 |Прилади комбіновані інші             |
|   |   |Охоплює: пристрої гідродинамічного тиску,     |
|   |   |таксометри, динамометри.             |
|   |   |Не охоплює: приладів для визначання механічних  |
|   |   |властивостей матеріалів (6635), метеорологічних  |
|   |   |(6660), ваг (6670).                |
|------+------+--------------------------------------------------|
|67  |   |АПАРАТУРА КІНЕМАТОГРАФІЧНА ТА ФОТОГРАФІЧНА    |
|   |   |Примітка. Ця група також охоплює комп'ютери    |
|   |   |(зокрема механізми, системи та складові частини  |
|   |   |комп'ютерів), спеціально призначені для      |
|   |   |використовування з фотографічним устаткованням.  |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6710 |Кінокамери                    |
|   |   |Охоплює: кінокамери (студійні, переносні, для   |
|   |   |аерозйомки та картографування, для підводної   |
|   |   |зйомки, для копіювання кінострічки).       |
|   |   |Не охоплює: телекамер, відеокамер (5836), техніки |
|   |   |радіозв'яку та телевізійної (за винятком бортової |
|   |   |авіаційної) (5820), техніки радіозв'язку та    |
|   |   |телевізійної бортової авіаційної (5821).     |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6720 |Фотокамери                    |
|   |   |Охоплює: фотокамери (студійні, для аерофотозйомки |
|   |   |та картографування, для підводної зйомки, для   |
|   |   |копіювання).                   |
|   |   |Не охоплює: рентгенівських камер (6525, 6635).  |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6730 |Устатковання проекційне фотографічне       |
|   |   |Охоплює: кінопроектори, діапроектори,       |
|   |   |фотозбільшувачі, екрани проекційні, апаратуру   |
|   |   |для зчитування з мікрофільмів та мікрофіш.    |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6740 |Апаратура для обробляння фотоматеріалів      |
|   |   |Охоплює: апаратуру для проявляння, обробляння,  |
|   |   |монтування та друкування фотоматеріалів.     |
|   |   |Не охоплює: устатковання для обробляння      |
|   |   |фотоматеріалів, в поліграфічній промисловості   |
|   |   |(3610), приладдя для обробляння рентгенівської  |
|   |   |плівки (6525).                  |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6750 |Фотоматеріали витратні              |
|   |   |Охоплює: фотопапір; фото- та кіноплівку,     |
|   |   |фотоплатівки необроблені; фотохімікати, речовини |
|   |   |для фотоспалахів, лампи фотоспалаху та інше.   |
|   |   |Не охоплює: рентгенівської плівки (6525, 6635),  |
|   |   |електрографічного паперу для копіювання      |
|   |   |(7530).                      |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6760 |Устатковання додаткове та пристрої фотографічні  |
|   |   |Охоплює: об'єктиви, фотоекспонометри;       |
|   |   |світлофільтри, світломірники фотографічні;    |
|   |   |штативи, устатковання фотографічне спеціальне   |
|   |   |випробовувальне та інше.             |
|   |   |Не охоплює: ламп (6240), ламп фотоспалаху (6750). |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6770 |Кіноплівки та фотоплівки             |
|   |   |Охоплює: кіноплівки проявлені, озвучені та    |
|   |   |неозвучені; фотоплівки та фотоплатівки проявлені, |
|   |   |слайди.                      |
|   |   |Не охоплює: фільмів учбових (6910), оброблених  |
|   |   |мікрофільмів (7670), оброблених рентгенівських  |
|   |   |плівок (6525, 6635).               |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6780 |Набори та комплекти фотографічних засобів     |
|------+------+--------------------------------------------------|
|68  |   |ПРОДУКТИ ХІМІЧНІ ТА ХІМІКАТИ           |
|   |   |Примітка. Конкретні хімічні елементи та їх    |
|   |   |сполуки немедичного призначення класифікують у  |
|   |   |класі 6810. Суміші хімічних речовин або препарати,|
|   |   |які виготовлені у спеціальному розчині (крім   |
|   |   |води), класифікують відповідно до їх призначення |
|   |   |в інших класах групи, крім 6810. В окремих    |
|   |   |випадках хімічні продукти, які мають нехімічні  |
|   |   |назви, класифікують відповідно до їх використання |
|   |   |в інших класах, відмінних від 6810, в той час як |
|   |   |відповідні хімічні речовини класифікують у класі |
|   |   |6810.                       |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6810 |Хімікати                     |
|   |   |Охоплює: неорганічні хімічні продукти,      |
|   |   |каталізатори та сорбенти, органічні речовини   |
|   |   |основні, високомолекулярні органічні сполуки   |
|   |   |(полімери), синтетичні каучуки та латекси,    |
|   |   |дубильні речовини, декстрини та крохмалі,     |
|   |   |технічний желатин, хімічні речовини сльозоточивої |
|   |   |та подразнювальної дії.              |
|   |   |Не охоплює: медичних хімікатів (6505),      |
|   |   |газоподібних хімічних речовин (6830), речовин  |
|   |   |для діагностики захворювань (6550), сорбентів   |
|   |   |для очищання від небезпечних речовин (4235),   |
|   |   |окислювачів неорганічних для рідкого палива    |
|   |   |(9135).                      |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6820 |Барвники                     |
|   |   |Охоплює: барвники побутові.            |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6830 |Гази стиснені та скраплені            |
|   |   |Охоплює: гази нафтові та інші газоподібні     |
|   |   |вуглеводні скраплені, гази прості та складні   |
|   |   |інші, суміші газові, повітря.           |
|   |   |Не охоплює: хімічних газів військового призначення|
|   |   |(1365), порожніх газових циліндрів та їх накривок |
|   |   |(8120), медичних газів, клапанів та їх складових |
|   |   |частин.                      |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6840 |Речовини та розчини дегазувальні, дезактивувальні,|
|   |   |дезінфікувальні, родентициди та пестициди     |
|   |   |Охоплює: дегазувальні, дезактивувальні та     |
|   |   |дезінфікувальні речовини, засоби боротьби з    |
|   |   |шкідниками (гризунами, комахами), протигрибкові  |
|   |   |засоби, засоби боротьби з бур'янами, засоби проти |
|   |   |проростання рослин, регулятори росту рослин,   |
|   |   |засоби для відлякування комах.          |
|   |   |Не охоплює: індивідуальних дезодорантів (8510).  |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6850 |Хімікати спеціальні інші             |
|   |   |Охоплює: речовини поверхнево-активні, речовини  |
|   |   |та препарати для обробляння текстилю, хімікати  |
|   |   |для обробляння пластмас та еластомірів різного  |
|   |   |призначення (прискорювачі вулканізації,      |
|   |   |стабілізатори, пластифікатори, модифікатори,   |
|   |   |каталізатори), засоби запобігання загнивання   |
|   |   |різних матеріалів, антифризи, протрави для    |
|   |   |насіння.                     |
|------+------+--------------------------------------------------|
|69  |   |ЗАСОБИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНІ           |
|   |   |Примітка. Ця група також охоплює комп'ютери    |
|   |   |(зокрема механізми, системи та складові частини), |
|   |   |призначені тільки для використовування у якості чи|
|   |   |з навчально-тренувальними засобами.        |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6910 |Засоби навчання                  |
|   |   |Охоплює: стенди навчально-діючі, устатковання   |
|   |   |спеціальне та прилади для учбових центрів та   |
|   |   |учбових комп'ютерних класів, фільми навчальні,  |
|   |   |плакати, макети, розрізи, комплекти стендові.   |
|   |   |Не охоплює: боєприпасів учбових та холостих (1305,|
|   |   |1310, 1315,1320).                 |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6920 |Тренажери та устатковання полігонів бойової    |
|   |   |техніки та озброєння               |
|   |   |Охоплює: тренажери, мішені, устатковання     |
|   |   |полігонне, засоби полігонного вимірювального   |
|   |   |комплексу і засоби забезпечування вимірювань;   |
|   |   |засоби збору, обробляння інформації і АСУ     |
|   |   |вимірювань; засоби зв'язку для полігонів,     |
|   |   |директриси.                    |
|   |   |Не охоплює: макетів безпілотних ракет,      |
|   |   |безпілотних ракет для тренувань, спостерігання,  |
|   |   |визначання керованих ракет та фоторозвідки,    |
|   |   |тренажерів атомної зброї, учбових, симуляційних, |
|   |   |холостих, тренувальних, практичних боєприпасів чи |
|   |   |зброї (1080, 11).                 |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6930 |Тренажери систем керування            |
|   |   |Охоплює: тренажери пілотажні, комплексні     |
|   |   |літакові та вертольотні, тренажери систем     |
|   |   |керування.                    |
|   |   |Не охоплює: тренажерів конкретних зразків     |
|   |   |техніки, катапультних та стрілецьких (6920).   |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |6940 |Тренажери засобів зв'язку             |
|   |   |Охоплює: тренажери радіолокаційні та зв'язку.   |
|------+------+--------------------------------------------------|
|70  |   |УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО (АВТОМАТИЧНОГО) |
|   |   |ОБРОБЛЯННЯ ДАНИХ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧУВАННЯ,    |
|   |   |УСТАТКОВАННЯ ДОПОМІЖНЕ, МАТЕРІАЛИ ВИТРАТНІ ТА   |
|   |   |КОМПОНЕНТИ                    |
|   |   |Охоплює: комплекси технічних засобів для     |
|   |   |автоматизованого (автоматичного) обробляння    |
|   |   |даних, процесори (цифрові, аналогові, гібридні), |
|   |   |пристрої вводу-виводу інформації, програмне    |
|   |   |забезпечування, устатковання допоміжне і     |
|   |   |перфораційне, міні- і мікрокомп'ютери для     |
|   |   |керувальних пристроїв, механізмів та приладів,  |
|   |   |матеріали витратні та приладдя.          |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7010 |Комплекси технічних засобів для автоматизованого |
|   |   |(автоматичного) обробляння даних         |
|   |   |Охоплює: комплекси технічних засобів для     |
|   |   |автоматизованого (автоматичного) обробляння даних |
|   |   |на основі цифрових, аналогових та гібридних ЕОМ. |
|   |   |Не охоплює: цифрових (7020), аналогових (7021) та |
|   |   |гібридних (7022) процесорів, пристроїв вводу-   |
|   |   |виводу інформації (7025), допоміжного устатковання|
|   |   |автоматизованого (автоматичного) обробляння даних |
|   |   |(7035), перфораційного устатковання (7040), міні- |
|   |   |та мікрокомп'ютерів для керування машинами,    |
|   |   |механізмами та процесами (7042), засобів збирання,|
|   |   |обробляння інформації та АСУ випробовувань    |
|   |   |випробовувальних полігонів (6920).        |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7020 |Процесори автоматичного обробляння даних     |
|   |   |центральні аналогові               |
|   |   |Охоплює: аналогові процесори.           |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7021 |Процесори автоматизованого обробляння даних    |
|   |   |центральні цифрові                |
|   |   |Охоплює: цифрові процесори.            |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7022 |Процесори автоматизованого обробляння даних    |
|   |   |центральні гібридні                |
|   |   |Охоплює: гібридні процесори.           |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7025 |Пристрої вводу-виводу та зберігання інформації  |
|   |   |автоматизованого обробляння даних         |
|   |   |Охоплює: всі види пристроїв вводу-виводу і    |
|   |   |зберігання інформації (пульти керування, дисплеї, |
|   |   |монітори; пристрої вводу-виводу інформації на   |
|   |   |машинні носії, лазерні диски, принтери).     |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7030 |Програмне забезпечування автоматизованого     |
|   |   |(автоматичного) обробляння даних         |
|   |   |Охоплює: операційні системи, транслятори,     |
|   |   |системи керування базами даних, сервісні програми,|
|   |   |спеціальні програми, прикладні програми.     |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7035 |Устатковання допоміжне для автоматизованого    |
|   |   |(автоматичного) обробляння даних         |
|   |   |Охоплює: устатковання для випробовування магнітної|
|   |   |стрічки та магнітних дисків, дигитайзери,     |
|   |   |устатковання для склеювання магнітної стрічки,  |
|   |   |устатковання для передавання даних та інше    |
|   |   |допоміжне устатковання, та складові частини.   |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7040 |Устатковання перфораційне             |
|   |   |Охоплює: машини розкладальні, перфоратори,    |
|   |   |табулятори, реперфоратори, машини сортувальні   |
|   |   |та інше перфораційне устатковання.        |
|   |   |Не охоплює: машин, якими управляють за допомогою |
|   |   |програм, призначених для використовування з    |
|   |   |системою устатковання автоматичного обробляння  |
|   |   |даних.                      |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7042 |Комп'ютери міні- та мікро-, що керують      |
|   |   |Охоплює: міні- та мікрокомп'ютери, які розроблені |
|   |   |спеціально для керування машинами, механізмами та |
|   |   |процесами.                    |
|   |   |Не охоплює: міні- та мікрокомп'ютерів, які    |
|   |   |використовують як складові частини прицілів та  |
|   |   |пристроїв керування зброєю (1220); складових   |
|   |   |частин комп'ютерів (7021, 7025).         |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7045 |Матеріали витратні та приладдя автоматизованого  |
|   |   |(автоматичного) обробляння даних         |
|   |   |Охоплює: магнітні стрічки, бобіни для магнітних  |
|   |   |стрічок, диски магнітні жорсткі і гнучкі, касети |
|   |   |для магнітних стрічок, диски лазерні, коробки   |
|   |   |для магнітних носіїв та інші витратні матеріали  |
|   |   |і приладдя автоматизованого (автоматичного)    |
|   |   |обробляння даних.                 |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7050 |Компоненти автоматизованого (автоматичного)    |
|   |   |обробляння даних                 |
|   |   |Охоплює: окремі блоки (вузли), які є       |
|   |   |взаємозмінними складовими частинами цифрових,   |
|   |   |аналогових та гібридних пристроїв обробляння   |
|   |   |даних.                      |
|------+------+--------------------------------------------------|
|71  |   |МЕБЛІ                       |
|   |   |Охоплює: меблі для житлових приміщень та установ, |
|   |   |які розміщуються в будівлях та спорудах, а також |
|   |   |спеціальні меблі, які монтують на рухомих     |
|   |   |транспортних засобах (літаках, суднах, вагонах  |
|   |   |тощо), складові частини меблів та фурнітура до  |
|   |   |них.                       |
|   |   |Не охоплює: меблів для лікарень (6530), матраців, |
|   |   |перин (7210), меблів для друкарень (3610).    |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7105 |Меблі для житлових приміщень           |
|   |   |Охоплює: меблі для сидіння, які трансформуються  |
|   |   |або не трансформуються в ліжка, з дерев'яним або |
|   |   |металевим каркасом; столи для житлових приміщень |
|   |   |різного призначення, деталі та вузли столів та  |
|   |   |меблів для сидіння, гарнітури меблеві та набори  |
|   |   |меблів для житлових приміщень, окремі меблі для  |
|   |   |житлових приміщень (ліжка, тумби тощо).      |
|   |   |Не охоплює: меблів для лікарень (6530), матраців |
|   |   |фабричного виробництва (7210), шаф для житлових  |
|   |   |приміщень (7125).                 |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7110 |Меблі для установ                 |
|   |   |Охоплює: столи, шафи спеціальні, меблі для    |
|   |   |сидіння; набори меблів для установ        |
|   |   |(адміністративних, фінансових, зв'язку та    |
|   |   |культури), для навчальних закладів, для вокзалів, |
|   |   |для підприємств торгівлі та громадського     |
|   |   |харчування, складові частини меблів для установ. |
|   |   |Не охоплює: меблів спеціальних для медичних    |
|   |   |установ (6530), меблів для друкарень (3610).   |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7125 |Шафи, ящики, скрині, полиці            |
|   |   |Охоплює: шафи для житлових приміщень різного   |
|   |   |призначення, які не входять до гарнітурів або   |
|   |   |наборів; ящики, полиці, скрині, комоди.      |
|   |   |Не охоплює: шаф спеціальних для установ (7110). |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7195 |Меблі спеціальні інші та фурнітура меблева    |
|   |   |Охоплює: меблі суднові та аналогічне внутрішнє  |
|   |   |устатковання суднових приміщень, меблі та     |
|   |   |аналогічне внутрішнє устатковання салонів літаків |
|   |   |та вагонів, фурнітуру меблеву (петлі, механізми  |
|   |   |трансформування, напрямні, стяжки, вироби для   |
|   |   |з'єднання та кріплення, замки, заскочки, засувки |
|   |   |тощо).                      |
|------+------+--------------------------------------------------|
|72  |   |ОБСТАНОВКА ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ    |
|   |   |УСТАНОВ, ПРИСТРОЇ ТА ПРИЛАДИ ПОБУТОВІ       |
|   |   |Охоплює: предмети та прилади для житлових     |
|   |   |приміщень та установ.               |
|   |   |Не охоплює: меблів (71), серветок та рушників з  |
|   |   |паперу (8540).                  |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7210 |Обстановка житлових приміщень           |
|   |   |Охоплює: предмети домашньої обстановки з різних  |
|   |   |матеріалів; постільну, кухонну та столову     |
|   |   |білизну; ковдри, матраци, перини, подушки.    |
|   |   |Не охоплює: серветок (8540) та рушників з паперу |
|   |   |(8540), підлогових покривів (7220), занавісок та |
|   |   |штор (7230).                   |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7220 |Покриття підлогові                |
|   |   |Охоплює: килими та інші текстильні підлогові   |
|   |   |покриви, лінолеум на основі та безосновний в   |
|   |   |рулонах та плитках.                |
|   |   |Не охоплює: плиток для покриву підлог асфальтових,|
|   |   |керамічних, мозаїчних тощо (5620).        |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7230 |Драпіровки, штори, навіси та пристрої для їх   |
|   |   |кріплення                     |
|   |   |Охоплює: занавіски, штори, драпіровки, віконниці, |
|   |   |жалюзі та пристрої для їх кріплення.       |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7240 |Контейнери комунального призначення побутові та  |
|   |   |комерційного використання             |
|   |   |Охоплює: тару (відра та інші вмістища) для сухих |
|   |   |та рідких відходів, корзини для брудного одягу,  |
|   |   |урни та контейнери для сміття та відходів, інші  |
|   |   |контейнери аналогічного призначення.       |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7290 |Обстановка житлових приміщень та приміщень установ|
|   |   |різна та побутові електроприлади         |
|   |   |Охоплює: обстановку житлових приміщень та     |
|   |   |установ, яка не увійшла в інші класи даної групи; |
|   |   |електричні та неелектричні прилади для підтримання|
|   |   |в приміщенні певної температури та вологи,    |
|   |   |готування їжі, пральні та сушильні машини та інші |
|   |   |побутові прилади.                 |
|   |   |Не охоплює: побутових кондиціонерів (4120),    |
|   |   |вентиляторів (4140) та холодильників (4110),   |
|   |   |пилососів, натирачів підлоги (7910).       |
|------+------+--------------------------------------------------|
|73  |   |УСТАТКОВАННЯ ТА ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ГОТУВАННЯ ЇЖІ,    |
|   |   |СЕРВІРУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  |
|   |   |ХАРЧУВАННЯ ТА У ХАРЧОБЛОКАХ            |
|   |   |Охоплює: стаціонарне та пересувне устатковання  |
|   |   |для готування, підігрівання, охолоджування    |
|   |   |та роздавання їжі на підприємствах громадського  |
|   |   |харчування та харчоблоках, спеціальне кухонне та |
|   |   |столове устатковання на рухомих транспортних   |
|   |   |засобах; кухонні та столові прилади, приладдя   |
|   |   |та посуд, складові частини.            |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7310 |Устатковання для готування їжі, хлібопечення та  |
|   |   |обслуговувальне                  |
|   |   |Охоплює: стаціонарне та пересувне устатковання  |
|   |   |для готування їжі та хлібопечення на підприємствах|
|   |   |громадського харчування, в харчоблоках та в    |
|   |   |похідних умовах (печі, плити, котли, апарати   |
|   |   |харчоварильні та для смаження); устатковання для |
|   |   |підігрівання та охолоджування їжі (прилавки,   |
|   |   |вітрини); устатковання кухонне, буфетне, для   |
|   |   |їдалень спеціалізоване (камбузне, в літаках, в  |
|   |   |поїздах); устатковання для формування харчових  |
|   |   |порцій з підігріванням (охолоджуванням) або без  |
|   |   |цього.                      |
|   |   |Не охоплює: установок холодильних (4110) та їх  |
|   |   |вузлів (4130).                  |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7320 |Устатковання та приладдя кухонні         |
|   |   |Охоплює: машини для очищування, подрібнювання,  |
|   |   |різання, перемішування та збивання продуктів   |
|   |   |харчування; машини для миття та санітарного    |
|   |   |обробляння посуду; візки сервірувальні та     |
|   |   |механічні засоби для переміщування їжі, посуду  |
|   |   |та інших вантажів на кухні та в залах їдалень.  |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7330 |Посуд та ручний інструмент кухонні        |
|   |   |Охоплює: посуд кухонний для готування, зберігання |
|   |   |та перенесення їжі (каструлі, казани, сковороди  |
|   |   |тощо); ручне приладдя для механізування кухонних |
|   |   |та буфетних робіт (відкривачі, тертушки, сокири  |
|   |   |тощо), вмістища для зберігання харчових продуктів |
|   |   |(банки, бутилі, глечики тощо).          |
|   |   |Не охоплює: кухонного посуду з вмонтованими    |
|   |   |підігрівальними елементами (7310), ножів (7340), |
|   |   |наборів та комплектів столового устатковання   |
|   |   |(7360).                      |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7340 |Прибори столові (ножі, виделки, ложки) та вироби |
|   |   |ножові                      |
|   |   |Охоплює: прибори столові (ложки, виделки, ножі), |
|   |   |ножі (господарські, мисливські, гастрономічні,  |
|   |   |складані).                    |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7350 |Посуд для сервірування столу (тарілки, чашки тощо)|
|   |   |Охоплює: посуд для сервірування столу з різних  |
|   |   |матеріалів (тарілки, чашки, стакани, підставки для|
|   |   |серветок, прибори для спецій тощо).        |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7360 |Набори та комплекти столового та кухонного    |
|   |   |устатковання                   |
|   |   |Охоплює: набори та комплекти кухонного та     |
|   |   |столового устатковання, посуду, столових     |
|   |   |приборів.                     |
|------+------+--------------------------------------------------|
|74  |   |МАШИНИ ОФІСНІ, УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ОБРОБЛЯННЯ ТА   |
|   |   |КОПІЮВАННЯ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАПИСУВАННЯ  |
|   |   |ЗОБРАЖЕННЯ                    |
|   |   |Охоплює: бухгалтерські та лічильні машини,    |
|   |   |друкарські машинки і набірно-розмножувальну    |
|   |   |апаратуру, устатковання для інформаційних     |
|   |   |картотек, апаратуру звукозапису та        |
|   |   |звуковідтворювання, копіювальне устатковання і  |
|   |   |інше технічне устатковання для офісів, складові  |
|   |   |частини.                     |
|   |   |Не охоплює: машин, устатковання, приладів і    |
|   |   |пристроїв, робота яких основана на        |
|   |   |використовуванні програмних засобів, а не окремих |
|   |   |інструкцій (70), промислового копіювального    |
|   |   |устатковання (3610), спеціального устатковання для|
|   |   |запису та відтворювання звуку (5835); точильних  |
|   |   |пристроїв для олівців і зшивачів (7520),     |
|   |   |устатковання копіювального промислового (3610).  |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7420 |Машини бухгалтерські та лічильні         |
|   |   |Охоплює: машини лічильно-клавішні підсумовувальні,|
|   |   |обчислювальні (механічні та електронні), лічильно-|
|   |   |табличні бухгалтерські (фактурні та спеціальні); |
|   |   |калькулятори та мікрокалькулятори.        |
|   |   |Не охоплює: машин, які використовують перфокарти |
|   |   |(7040), а також машин та пристроїв, робота яких  |
|   |   |заснована на використовуванні програмних засобів, |
|   |   |а не окремих інструкцій (70).           |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7430 |Машинки друкарські та апарати набірно-      |
|   |   |розмножувальні                  |
|   |   |Охоплює: машинки друкарські універсальні     |
|   |   |(канцелярські, портативні, набірно-друкарські   |
|   |   |та інші); спеціалізовані (багатоклавіатурні,   |
|   |   |стенографічні, конструкторські та інші); апарати |
|   |   |набірно-розмножувальні офісного типу з      |
|   |   |вмонтованими електронними функціями (виділяння  |
|   |   |берегів, абзаців, табулювання тощо), друкарські  |
|   |   |та набірно-друкарські автомати.          |
|   |   |Не охоплює: пристроїв виведення інформації на   |
|   |   |папір, які використовують програмні засоби    |
|   |   |(7025), устатковання друкарське промислове (3610).|
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7435 |Устатковання офісних інформаційних систем     |
|   |   |Охоплює: устатковання комп'ютерне та інше, що   |
|   |   |спеціально розроблене для обробляння офісної   |
|   |   |інформації.                    |
|   |   |Не охоплює: комплексів для автоматизованого    |
|   |   |(автоматичного) обробляння даних (7010) загального|
|   |   |призначення.                   |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7450 |Апаратура звукозапису та звуковідтворювання    |
|   |   |офісного типу                   |
|   |   |Охоплює: диктофони універсальні та        |
|   |   |відтворювальні, портативні, відповідачі телефонні |
|   |   |автоматичні, магнітофони, магнітофони-диктофони, |
|   |   |диктофонні станції.                |
|   |   |Не охоплює: спеціальної апаратури для записування |
|   |   |та відтворювання звуку (5835).          |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7460 |Устатковання копіювальне та устатковання для   |
|   |   |записування зображення              |
|   |   |Охоплює: апарати фото-, світло- та        |
|   |   |термокопіювальні, електроіскрові та        |
|   |   |електрографічні копіювальні; апарати       |
|   |   |мікрофільмувальні; відеозаписувальне устатковання |
|   |   |ручне та з дистанційним керуванням та інше    |
|   |   |устатковання для запису зображення.        |
|   |   |Не охоплює: копіювального устатковання      |
|   |   |промислового (3610).               |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7490 |Устатковання офісне різне             |
|   |   |Охоплює: засоби офсетного та трафаретного друку, |
|   |   |гектографи та ротатори, засоби обробляння     |
|   |   |документів, апарати чекові обробні, валютообробні |
|   |   |та інші.                     |
|   |   |Не охоплює: точильних пристроїв для олівців,   |
|   |   |зшивачів (7520), розмножувального устатковання  |
|   |   |(7430).                      |
|------+------+--------------------------------------------------|
|75  |   |ПРИЛАДДЯ ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ОФІСНІ       |
|   |   |Охоплює: офісне приладдя, пристрої, витратні   |
|   |   |матеріали, книги, картки і форми канцелярські   |
|   |   |і реєструвальні та бланки форм документів     |
|   |   |державного використання.             |
|   |   |Не охоплює: пензлів для малювання (8020).     |
|------+------+--------------------------------------------------|
|   |7510 |Матеріали витратні офісні             |
|   |   |Охоплює: олівці чорні та кольорові, ручки для пер,|
|   |   |лінійки, чорнило, фарбу для печаток, засоби    |
|   |   |кріплення для паперів, гумки, стрічки клейкі та  |
|   |   |інші витратні матеріали офісні.          |
|   |   |Не охоплює: пензлі для малювання (8020), конверти |
|   |   |та листівки поштові (7690).            |

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка