Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 1

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
            X сесія IV скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 806/3381 від 19.07.2005
 
 
     Про затвердження Програми розвитку зеленої зони
     м. Києва до 2010 року та концепції формування
     зелених насаджень в центральній частині міста
 
     { Щодо змін додатково див. Рішення Київміськради
      N 472/2933  ( ra_472023-05 ) від 24.11.2005
      N 479/2940  ( ra_479023-05 ) від 24.11.2005
      N 519-1/2980 ( ra19-1023-05 ) від 29.11.2005
      N 522/2983  ( ra_522023-05 ) від 29.11.2005
      N 540/3001  ( ra_540023-05 ) від 29.11.2005
      N 547/3008  ( ra_547023-05 ) від 29.11.2005
      N 68/3159  ( ra0068023-06 ) від 02.02.2006
      N 116/3207  ( ra0116023-06 ) від 02.03.2006 
      N 121/3212  ( ra0121023-06 ) від 02.03.2006 
      N 123/3214  ( ra0123023-06 ) від 02.03.2006 
      N 245/3336  ( ra0245023-06 ) від 16.03.2006
      N 88/145   ( ra_088023-06 ) від 28.09.2006 
      N 234/291  ( ra-234023-06 ) від 31.10.2006 }
 
   Відповідно до  статті  19  Земельного  кодексу  України
( 2768-14 ), пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), статті 7, статей
51-53 Закону України "Про природно-заповідний  фонд  України"
( 2456-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004
N 1094 ( 1094-2004-п ) "Про затвердження Порядку розроблення
проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій
природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного та історико-культурного призначення", пункту 1.4
розділу 1 Правил утримання зелених насаджень міст та інших
населених  пунктів  України,  затверджених наказом Державного
комітету України по житлово-комунальному господарству від 29.07.94
N 70, з метою забезпечення комплексного розвитку зеленої зони
м. Києва, раціонального використання зелених ресурсів, збереження
зелених насаджень Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити Програму комплексного розвитку зеленої зони
м. Києва до 2010 року та концепцію формування зелених насаджень в
центральній частині міста, згідно з додатком (далі - Програма).
 
   2. Доручити  Головному  управлінню  земельних  ресурсів
виконавчого  органу  Київради  (Київської  міської  державної
адміністрації),  Київському  комунальному  об'єднанню зеленого
будівництва  та  експлуатації  зелених  насаджень  міста
"Київзеленбуд",  управлінню  охорони  навколишнього природного
середовища виконавчого  органу  Київради  (Київської  міської
державної  адміністрації),  Головному  управлінню комунального
господарства виконавчого органу Київради  (Київської  міської
державної адміністрації) в межах своєї компетенції виступити
замовниками природоохоронних заходів, передбачених  Програмою,
зокрема, забезпечити розробку та погодження проектів землеустрою з
організації та встановлення меж та режимів використання земель
природно-заповідного  та іншого природоохоронного призначення,
лісового фонду та зелених насаджень загального користування та
подати їх на розгляд та затвердження Київради.
 
   3. Головному  фінансовому  управлінню  виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) визначити
джерела фінансування виконання у 2005 році робіт, передбачених
Програмою.
 
   4. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації), управлінню
охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації), Головному
управлінню комунального господарства виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) подати до Головного
фінансового управління виконавчого органу Київради (Київської
міської  державної адміністрації) бюджетні запити до проекту
бюджету м. Києва на 2006 рік та на наступні роки з урахуванням
коштів, необхідних для виконання робіт, передбачених Програмою.
 
   5. Встановити,  що  землі природно-заповідного та іншого
природоохоронного призначення, лісового фонду та зелених насаджень
загального користування підлягають комплексній охороні відповідно
до законодавства та встановлених режимів їх використання.
 
   6. Заборонити на землях природно-заповідного  та  іншого
природоохоронного призначення та лісового фонду житлове, інше
будівництво та господарську діяльність, що можуть  негативно
вплинути на стан цих територій чи перешкоджати їх використанню за
цільовим призначенням.
 
   7. Встановити, що використання територій зелених насаджень
загального користування, проекти землеустрою яких розроблені та
погоджені відповідно до пункту 2 цього рішення, здійснюється
виключно для рекреаційних та суспільних потреб відповідно до
законодавства.
 
   8. Київському комунальному підприємству зеленого будівництва
та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" до 1 січня
2006 року розробити та подати на розгляд Київради проект Положення
про порядок створення та утримання буферних парків".
 
   9. Утриматись до встановлення меж ландшафтного заказника
місцевого значення острів Жуків від розгляду питань відведення
земельних ділянок, які відповідно до рішення Київської міської
ради від 02.12.99 року N 147/649 ( ra0147023-99 ) "Про оголошення
природних об'єктів пам'ятками природи та заказниками місцевого
значення у м. Києві", можуть бути включені до складу заказника.
 
   10. Доручити управлінню охорони навколишнього  природного
середовища  виконавчого  органу  Київради  (Київської міської
державної адміністрації) виступити замовником на розробку проекту
створення заказника місцевого значення острів Жуків та подати його
на затвердження Київраді до 1 липня 2006 року. Після затвердження
проекту  створення заказника місцевого значення острів Жуків
виступити замовником на розробку проекту землеустрою з організації
та встановлення меж заказника.
 
   11. Головному  управлінню  містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації), інституту "Київгенплан" ВАТ
"Київпроект" забезпечити в установленому  порядку  приведення
містобудівної документації у відповідність до показників Програми.
 
   12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань екологічної політики.
 
 Київський міський голова               О.Омельченко
 
                   Додаток
                   до рішення Київської міської
                   ради
                   від 19.07.2005 N 806/3381
 
               ПРОГРАМА
      комплексного розвитку зеленої зони м. Києва
    до 2010 р. та концепція формування зелених насаджень
          в центральній частині міста
 
              1. Вступ
 
   Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2010
року та концепція формування зелених насаджень в центральній
частині міста розроблена у відповідності до завдання Київського
комунального  об'єднання зеленого будівництва та експлуатації
зелених насаджень міста (ККО)  "Київзеленбуд",  затвердженого
заступником голови Київської міської держадміністрації 20 серпня
2002 р.
 
   Мета Програми  -  визначення  містобудівних  параметрів
формування, функціонування і розвитку мережі озеленених територій
міста та організаційно-технічних заходів щодо їх досягнення на
період до 2010 р.
 
   Знання сучасного стану, таксономічного складу та особливостей
умов місцезростання деревних та чагарникових насаджень у міському
середовищі також є важливою передумовою для розробки наукових
основ і  практичних  рекомендацій  (заходів)  з  оптимізації
декоративних  насаджень,  а  отже  й оздоровлення середовища
життєдіяльності міста. З огляду на це в рамках розробки Програми
розвитку комплексної зеленої зони міста Києва проведено обстеження
насаджень переважної більшості парків, вулиць та об'єктів інших
категорій.
 
   Ця Програма є попереднім етапом і основою наступних робіт
щодо інвентаризації, встановлення і закріплення меж озеленених
територій та встановлення обмежень (обтяжень) на використання
земельних ділянок у відповідності з постановою Кабміну України від
25.08.2004 р. N 1094 ( 1094-2004-п ) "Про затвердження Порядку
розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж
території природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного значення".
 
   При розробці  Програми  враховані  планувальні  рішення
Генерального плану м. Києва на період до 2020 р. (інститут
"Київгенплан"  АТ  "Київпроект",  2001  р.),  матеріали теми
"Обгрунтування, планувальне закріплення та комплексний розвиток
мережі озеленених територій і об'єктів природно-заповідного фонду
м. Києва (управління "Київгенплан" АТ "Київпроект", 1994 р.),
матеріали  Національного аграрного університету щодо програми
комплексного розвитку зеленої зони (2003 р.), проект Комплексної
програми реформування та розвитку комунального господарства м.
Києва на  2003-2005 рр. та на період до 2010 р. (КП "НДІ
соціально-економічних проблем міста",  2003  р.),  пропозиції
комунальних підприємств ККО "Київзеленбуд" щодо розвитку зеленої
зони міста, матеріали концепції ландшафтної реконструкції зелених
насаджень  на  схилах  Дніпра (інститут "Київжитлопроект" АТ
"Київпроект", 2001 р.).
 
   2. Аналіз сучасного стану і ландшафтних характеристик
            озеленених територій
 
   Зелені насадження є важливим компонентом міського середовища,
що має значний вплив на його містобудівні та естетичні ландшафтні
характеристики.
 
   Рослинність здатна  істотно  зменшити несприятливий вплив
кліматичних і виробничих факторів на умови праці, життя та
відпочинку  людини, про що свідчить багатий світовий досвід
ландшафтної організації промислових і сельбищних територій, і
передбачає підвищення планувальних якостей відкритого простору
міського середовища засобами ландшафтної архітектури.
 
   Широко розгалужена мережа міських і районних парків, скверів,
бульварів,  озеленених  вулиць  і площ, насаджень обмеженого
користування та спеціального призначення щільно пов'язана за
рахунок "зелених клинів" з насадженнями лісопаркового поясу, а
далі, за межами міста, - з периферійною частиною зеленої зони
м. Києва.
 
   Такий взаємозв'язок  і  насиченість  міського  ландшафту
озелененими територіями  всіх  видів  позитивно  впливає  на
мікроклімат, сприяє оздоровленню повітряного басейну, підсилює
архітектурно-просторову виразність і створює неповторний образ
міста.
 
   Аналіз сучасного  стану проведено на основі наданих ККО
"Київзеленбуд" і районними КП по догляду за зеленими насадженнями
матеріалів наявної їх інвентаризації на 01.01.2003 р., а також
додаткових даних щодо розширення переліку територій загального
користування  з  числа  резервних  (лист "Київзеленбуду" від
23.12.2004 N 148-2964), таксаційних і ландшафтних характеристик
озеленених  територій  загального  користування,  обмеженого
користування, спеціального призначення та вуличних насаджень.
Виконані також натурні обстеження більшості об'єктів загального
користування.
 
   Територія зелених насаджень усіх видів у межах міста за
звітними даними становить 56,5 тис. га або 67,4 % всієї площі
міста, у т. ч. 21,6 тис. га знаходяться в межах міської забудови.
Фактична забезпеченість зеленими насадженнями населення м. Києва з
міськими лісами становить 215,2 кв. м/чол., а в межах міської
забудови - 82,3 кв. м/чол. Згідно з прийнятою класифікацією ці
насадження поділяються за функціональною ознакою на три основні
групи:
   а) озеленені  території  загального  користування:  парки
культури та відпочинку, парки відпочинку, сквери і бульвари,
спеціалізовані парки (ботанічні сади, зоопарк, Музей народної
архітектури і побуту, НК "Експоцентр України", гольф-парк);
   б) озеленені  території  обмеженого  користування  -  на
міжбудинкових  житлових територіях, ділянках землекористування
дитячих закладів, шкіл, вузів, наукових і лікувальних закладів,
підприємств та організацій;
   в) озеленені  території  спеціального  призначення  -
санітарно-захисні  зони промислових підприємств, водоохоронні,
меліоративні та лісозахисні смуги, оранжерейні господарства та
розсадники, коридори інженерних мереж, озеленені частини вулиць,
доріг і кладовищ.
 
   Віднесення територій і об'єктів зеленої зони до відповідних
груп здійснюється рішеннями Київської міської ради на підставі
чинних державних будівельних норм України.
 
   Парки в міській забудові слугують вузлами, що зв'язують
мережу озеленених територій воєдино, створюють її безперервність і
комфортні умови для відпочинку.
 
   На правобережжі м. Києва відслідковуються зв'язки центральних
районів із Святошинським лісництвом через просп. Перемоги, парки
"Нивки", ім. Пушкіна, зоопарк, парк КПІ, ботсад ім. Фоміна, парк
ім. Шевченка в західному напрямку, а через парки Кинь-Грусть, біля
кінотеатру ім. Шевченка, Куренівський парк, Березовий гай, Бабин
Яр з Пуща-Водицьким лісництвом - у північно-західному напрямку.
 
   Голосіївський парк культури і відпочинку ім. Рильського,
території НК "Експоцентр України", Музею народної архітектури і
побуту, парку Покал формують зелений клин у єдності з лісопарковим
господарством "Конча-Заспа".
 
   На лівобережжі  м.  Києва  зелений  клин  формується  в
північно-східному напрямку на основі парку "Перемога" та парків,
що прилягають до Броварського просп., а з південного сходу - на
основі парку Партизанської слави.
 
   Озеленені території   загального   користування,   які
підпорядковані ККО "Київзеленбуд", мають найбільш доглянутий стан,
незважаючи на ряд проблем, властивих всім озелененим територіям.
 
   Озеленені території обмеженого користування та спеціального
призначення належать до різних відомств і мають різний ступінь
благоустрою та доглянутості. Роботи з ландшафтної реконструкції
проводяться лише у випадку зміни землекористувача без ув'язки із
суміжними територіями, тому реконструйовані ділянки виглядають
випадковими і лише підкреслюють непривабливість і відсутність
професійного догляду інших територій.
 
       2.1. Території загального користування
 
   Провідне і  найбільш  важливе місце в мережі озеленених
територій міста належить насадженням загального користування як
таких, що безпосередньо впливають на стан міського середовища і
правлять за місце масового відпочинку мешканців міста. Загальна
площа їх в забудованій частині міста за даними інвентаризації на
01.01.2004 та з урахуванням додатково переведених в цю категорію
територій і спеціалізованих парків становить 5504,71 га (табл. 1).
 
                            Таблиця 1
 
    Озеленені території загального користування м. Києва
 
-----------------------------------------------------------------------------------
|Адміністративні| Парки  |  Парки  |Спеціалізова|Сквери* |Бульвари*|ВСЬОГО: |
|  райони   |культури і |відпочинку*| ні парки* |     |     |    |
|        |відпочинку*|      |      |     |     |    |
|---------------+-----------+-----------+------------+---------+---------+--------|
|Голосіївський | 1/126,32 | 14/475,12 |  3/466,5 |22/42,18 | 6/8,66 | 1118,78|
|  район   |      |      |      |     |     |    |
|---------------+-----------+-----------+------------+---------+---------+--------|
| Дарницький  | 1/111,97 | 11/193,01 |   -   |17/16,4 | 2/22,77 | 344,15|
|  район   |      |      |      |     |     |    |
|---------------+-----------+-----------+------------+---------+---------+--------|
| Дніпровський | 3/724,71 | 15/388,73 |   -   |16/21,57 | 10/23,97| 1158,98|
|  район   |      |      |      |     |     |    |
|---------------+-----------+-----------+------------+---------+---------+--------|
| Деснянський  | 2/404,71 | 10/103,67 |   -   |17/19,58 | 4/4,01 | 531,97|
|  район   |      |      |      |     |     |    |
|---------------+-----------+-----------+------------+---------+---------+--------|
| Оболонський  | 1/11,73 | 6/476,93 |  1/118  |53/52,86 | 10/17,11| 676,63|
|  район   |      |      |      |     |     |    |
|---------------+-----------+-----------+------------+---------+---------+--------|
| Печерський  | 3/37,88 | 8/199,31 |  1/130,5 |22/8,59 | 4/7,46 | 383,74|
|  район   |      |      |      |     |     |    |
|---------------+-----------+-----------+------------+---------+---------+--------|
| Подільський  | 1/8,18  | 11/176,89 |   -   |30/22,73 | 4/10,75 | 218,55|
|  район   |      |      |      |     |     |    |
|---------------+-----------+-----------+------------+---------+---------+--------|
|Святошинський |   -   | 11/257,14 |   -   |28/38,56 | 6/24,96 | 320,66|
|  район   |      |      |      |     |     |    |
|---------------+-----------+-----------+------------+---------+---------+--------|
|Солом'янський | 2/35,57 | 13/188,38 |   -   |39/23,97 | 6/16,26 | 264,18|
|  район   |      |      |      |     |     |    |
|---------------+-----------+-----------+------------+---------+---------+--------|
|Шевченківський | 3/83,11 | 17/296,29 |  2/54,8  |63/42,46 | 8/10,41 | 487,07|
|  район   |      |      |      |     |     |    |
|---------------+-----------+-----------+------------+---------+---------+--------|
|  Всього:   |17/1544,18 |116/2755,47|  7/769,8 |307/288,9|60/146,36| 5504,71|
-----------------------------------------------------------------------------------
_______________
   (*) В чисельнику - кількість, шт.; у знаменнику - площа, га.
 
   На основі  функціонально-просторового  аналізу  територій
загального користування (обрахунок площ об'єктів на топооснові в
межах,   встановлених   звітними  матеріалами,  визначення
функціонального профілю і категорійності об'єктів та їх натурного
обстеження),  було  виявлено  ряд  розбіжностей,  а  саме:
невідповідність наявної площі, фактична  відсутність  окремих
територій як об'єктів зелених насаджень, належність до інших
функціональних груп і категорій (спеціального призначення та
обмеженого користування), наявність інших землекористувачів тощо.
 
   Перелік наявних,  територіально  і типологічно визначених
озеленених територій загального користування, які мають бути
основою наступних інвентаризацій та планувального закріплення з
виготовленням у встановленому порядку державних актів на право
земельного користування, наведений у табл. 2. В даній таблиці не
відображені зміни площ територій, які відбулися за рішеннями
Київради в завершальний період розробки Програми.
 
                            Таблиця 2
 
      Озеленені території загального користування
     м. Києва, що відповідають типологічним ознакам
           та планувальним вимогам
 
------------------------------------------------------------------
|N по |   Назва об'єкта   |Площа  |Примітки       |
|експл.|             |(га)   |           |
|   |             |за даними|           |
|   |             |аналізу |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|1   |2            |3    |5          |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Голосіївський район   |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Парки культури і     |     |           |
|   |відпочинку        |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|1   |Голосіївський парк    |126,32  |           |
|   |культури і відпочинку ім.|     |           |
|   |М. Рильського      |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Разом:          |126,32  |у т. ч. 5,1 га -   |
|   |             |     |акваторія      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Парки відпочинку     |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|2   |1500-річчя м. Києва "Лиса|118,75  |у т. ч. 118,5 га   |
|   |гора"          |     |"Київська фортеця"  |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|3   |"Теремки" (Інститут   |93,28  |кв. 34-36      |
|   |зоології ім.Шмальгаузена)|     |Голосіївського    |
|   |             |     |лісництва      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|4   |"Покал"         |73,03  |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|5   |"Диск"          |2,56   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|6   |Біля Совських ставків  |25    |У т. ч. будівництво |
|   |             |     |розважального центру |
|   |             |     |(конкурс ГУЕ КМДА - |
|   |             |     |реконструкція    |
|   |             |     |території загального |
|   |             |     |користування), у т.ч.|
|   |             |     |14,7 га - акваторія |
|   |             |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|7   |На схилах по вул.    |10,9   |- " -        |
|   |Кайсарова        |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|8   |На схилах Лисої гори   |11,6   |- " -        |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|9   |На острові Галерний   |41,6   |у т. ч. 5,0 га -   |
|   |(спортивний парк)    |     |акваторія      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|10  |На схилах Багринової гори|25,1   |           |
|   |і сел. Жовтневе     |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|11  |На схилах біля Інституту |8    |           |
|   |фізики          |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|12  |На схилах Мишоловського |16,3   |           |
|   |яру (вул.        |     |           |
|   |Квітки-Основ'яненка)   |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|13  |На схилах Мишоловського |12,1   |           |
|   |яру (вул. Весняна - вул. |     |           |
|   |Адмірала Ушакова)    |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|14  |Біля Церковщини     |26,3   |           |
|   |(спортивний парк)    |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|15  |На ж. м. Теремки-II   |10,6   |у т. ч. 1,58 га -  |
|   |             |     |акваторія      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Разом:          |475,12  |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Спеціалізовані парки   |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|16  |НК "Експоцентр України" |285   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|17  |Музей народної      |134   |           |
|   |архітектури і побуту   |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|18  |Ботсад НАУ        |47,5   |за винятком монастиря|
|   |             |     |"Свято-Покровська  |
|   |             |     |Голосіївська Пустинь"|
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Разом:          |466,5  |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Сквери          |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|19  |Чекістів         |1    |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|20  |По вул. Федорова     |0,87   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|21  |Територія біля ст. м.  |1,05   |2 ділянки      |
|   |"Либідська"       |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|22  |По вул. Жилянській    |0,11   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|23  |Міжквартальний сквер по |1,7   |           |
|   |вул. Васильківській, 45 -|     |           |
|   |47            |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|24  |На Московській площі   |0,67   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|25  |По просп. Науки     |1,1   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|26  |Біля ресторану "Вітряк" |8,07   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|27  |В сел. Чапаєвка     |4,8   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|28  |По вул. Холмогорській  |0,97   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|29  |По вул. Гвардійській   |0,24   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|30  |По вул. Якубовського   |2,06   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|31  |По вул. Лисогірській   |0,26   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|32  |По вул. Теремківській,  |1,85   |           |
|   |2А-6           |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|33  |На Голосіївській площі  |0,73   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|34  |На схилах Мишоловського |3,8   |           |
|   |яру (вул. Парникова)   |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|35  |На схилах Мишоловського |1,9   |           |
|   |яру (вул.        |     |           |
|   |Квітки-Основ'яненка)   |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|36  |На схилах Мишоловського |2,1   |           |
|   |яру (пров.        |     |           |
|   |Квітки-Основ'яненка)   |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|37  |На схилах Цимбалового яру|1,4   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|38  |Вул. Акад. Заболотного  |4,87   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|39  |Вул. І. Сірка      |0,63   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|40  |Біля р. Либідь      |2    |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Разом:          |42,18  |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Бульвари         |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|41  |По вул. Акад. Глушкова  |3,84   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|42  |По вул.         |0,19   |           |
|   |Володимиро-Либідській  |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|43  |По вул. Горького     |0,45   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|44  |По просп. 40-річчя    |0,83   |           |
|   |Жовтня, 89        |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|45  |По просп. 40-річчя    |1,79   |           |
|   |Жовтня, 112 - 126    |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|46  |По просп. 40-річчя Жовтня|1,56   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Разом:          |8,66   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |ВСЬОГО:         |1118,78 |у т. ч. 26,38 га -  |
|   |             |     |акваторія      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Дарницький район     |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Парки культури і     |     |           |
|   |відпочинку        |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|1   |Партизанської слави   |111,97  |у т. ч. база     |
|   |             |     |"Київзеленбуду" та  |
|   |             |     |спорткомплекс    |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Разом:          |111,97  |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Парки відпочинку     |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|2   |Ім.           |7,65   |у т. ч. культова   |
|   |Воїнів-інтернаціоналістів|     |споруда       |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|3   |"Привокзальний"     |4,75   |3 ділянки      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|4   |"Таращанець"       |3,72   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|5   |Біля будинку культури  |4,1   |у т. ч. 0,54 ra -  |
|   |залізничників      |     |будинок культури   |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|6   |По вул. Драгоманова   |9,39   |у т. ч. 2,1 га -   |
|   |             |     |акваторія      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|7   |На ж. м. Позняки-Східні |20    |у т. ч. 9,0 га -   |
|   |             |     |акваторія      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|8   |Біля озера Вирлиця    |36,4   |без урахування    |
|   |             |     |акваторії      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|9   |Біля озера Сонячне    |22    |у т. ч. 13,32 га -  |
|   |             |     |акваторія      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|10  |"Прибережний"      |46,4   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|11  |Посольське містечко   |19,3   |у т. ч. 7,63 га -  |
|   |             |     |акваторія      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|12  |По вул. Здолбунівській  |19,3   |у т. ч. 11,8 га -  |
|   |             |     |акваторія      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Разом:          |193,01  |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Сквери          |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|13  |По вул. Кошиця      |0,97   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|14  |Біля залізничного вокзалу|0,67   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|15  |Біля АЗС         |0,5   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|16  |"Привокзальний"     |2,13   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|17  |"Шевченка"        |0,65   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|18  |По Харківському шосе   |0,39   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|19  |По вул. Руднєва     |0,3   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|20  |Ім. Крупської      |0,67   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|21  |Біля РВК         |1,45   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|22  |По вул. Бориспільській  |1,68   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|23  |Трудової Слави      |1,16   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|24  |По вул. Сормовській   |0,23   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|25  |Біля Дарницького     |1,18   |           |
|   |шляхопроводу       |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|26  |По вул. Вірменській   |0,13   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|27  |По вул. Бориспільській, |1,35   |нова ділянка     |
|   |30-а           |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|28  |По Харківському шосе,  |0,48   |- " -        |
|   |36-а           |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|29  |Вул. Малоземельна    |2,46   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Разом:          |16,4   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Бульвари         |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|30  |Проспект М. Бажана    |20,44  |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|31  |Харківське шосе     |2,33   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Разом:          |22,77  |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |ВСЬОГО:         |344,15  |у т. ч. 43,85 га -  |
|   |             |     |акваторія      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Дніпровський район    |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Парки культури і     |     |           |
|   |відпочинку        |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|1   |Труханів острів     |476,9  |у т.ч. 39,0 га - кв. |
|   |             |     |65,66 Дніпровського |
|   |             |     |лісництва Дарницького|
|   |             |     |ЛПГ та        |
|   |             |     |водно-спортивна база |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|2   |"Перемога"        |66,09  |2 ділянки      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|3   |Гідропарк        |181,72  |за винятком смуги  |
|   |             |     |відводу метро і   |
|   |             |     |проспекту      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Разом:          |724,71  |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Парки відпочинку     |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|4   |Вздовж вул. А. Малишка  |14,03  |3 ділянки      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|5   |Вздовж вул. Попудренка  |14,95  |- " -        |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|6   |Біля кінотеатру "Аврора" |7,91   |у т. ч. 0,4 га -   |
|   |             |     |культова споруда   |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|7   |На ж. м. Райдужний    |32,8   |у т. ч. 16,33 га -  |
|   |             |     |акваторія      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|8   |Вздовж Броварського   |3,54   |           |
|   |проспекту        |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|9   |Біля кінотеатру     |2,6   |у т. ч. 0,4 га -   |
|   |"Ленінград"       |     |кінотеатр      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|10  |Урочище "Долобецьке"   |133,93  |у т. ч. затока    |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|11  |Урочище "Горбачиха"   |80,3   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|12  |Біля озера Тельбін    |25,8   |у т. ч. 13,42 га -  |
|   |             |     |акваторія      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|13  |Біля будинку культури  |3,69   |           |
|   |ДВРЗ           |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|14  |На Русанівській     |28,89  |разом з прибережною |
|   |набережній        |     |зоною        |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|15  |На Дніпровській     |9,72   |у тому числі     |
|   |набережній        |     |будівництво     |
|   |             |     |спортивно-оздоровчих |
|   |             |     |споруд        |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|16  |По вул. Лохвицькій    |8,96   |реконстр. території |
|   |             |     |заг. користування  |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|17  |Біля озера Малинівка   |5,8   |у т. ч. 2,0 га -   |
|   |             |     |акваторія      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|18  |На ж. м. Сєрова-Райдужний|15,81  |           |
|   |(спортивний парк)    |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Разом:          |388,73  |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Сквери          |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|19  |Біля Дарницького бульвару|1,65   |у т. ч. культова   |
|   |             |     |споруда       |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|20  |Біля медвитверезника   |0,16   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|21  |По вул. Празькій     |0,41   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|22  |По вул. Сивашській    |0,88   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|23  |Біля будинку Дарницької |0,74   |           |
|   |РДА           |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|24  |1-й Стародарницький   |0,92   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|25  |На Ленінградській площі |1,84   |у т. ч. 0,26 га -  |
|   |             |     |"МакДональдс"    |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|26  |По вул.         |1,47   |           |
|   |Червоногвардійській   |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|27  |Біля ст. м. "Лівобережна"|2    |у т. ч. культова   |
|   |             |     |споруда       |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|28  |В селищі ДВРЗ      |1,72   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|29  |По вул. Макаренка    |1,12   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|30  |По вул. Фанерній     |2,25   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|31  |Мікросад         |2,12   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|32  |2-й Стародарницький   |0,4   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|33  |Біля театру драми і   |1,05   |           |
|   |комедії         |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|34  |Вул. Олекси Довбуша   |2,84   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Разом:          |21,57  |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Бульвари         |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|35  |Бульвар по вул. Шліхтера |3,41   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|36  |Верховної Ради      |3,51   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|37  |Праці          |0,85   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|38  |Перова          |2,17   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|39  |Дарницький        |0,85   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|40  |Ярослава Гашека     |3,2   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|41  |Серафимовича       |4,98   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|42  |Бучми          |2,4   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|43  |Давидова         |1,74   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|44  |Русанівський       |0,86   |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Разом:          |23,97  |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |ВСЬОГО:         |1158,98 |у т. ч. 31,75 га -  |
|   |             |     |акваторія      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Деснянський район    |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Парки культури і     |     |           |
|   |відпочинку        |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|1   |"Дружби Народів" (у т. ч.|219,4  |у т. ч. 4,15 га -  |
|   |уроч. Бобровня, 32,0 га) |     |пансіонат      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|2   |Троєщина (у т. ч.    |185,31  |           |
|   |Всеукраїнський      |     |           |
|   |парк-пам'ятка борців за |     |           |
|   |свободу і незалежність  |     |           |
|   |України)         |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Разом:          |404,71  |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|   |Парки відпочинку     |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|3   |По вул. Кіото (від вул. |15,3   |2 ділянки      |
|   |Братиславської до вул.  |     |           |
|   |Мурманської)       |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|4   |Паркова зона між просп. |38,62  |2 ділянки, у т. ч.  |
|   |Ватутіна і вул.     |     |7,36 га - акваторія |
|   |Закревського       |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|5   |ДШК           |13,92  |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|6   |Вздовж вул. Попудренка  |3,71   |у т. ч. 1,9 га -   |
|   |             |     |Луна-парк      |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|7   |"Деснянський", на розі  |9,67   |           |
|   |вул.           |     |           |
|   |Ніколаєва-Маяковського  |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|8   |Паркова зона, вул.    |2,26   |           |
|   |Сабурова, 12 - 26    |     |           |
|------+-------------------------+---------+---------------------|
|9   |Паркова зона, просп.   |2,31   |2 ділянки      |
|   |Маяковського (від вул.  |     |           |
|   |Сабурова до вул.     |     |           |

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка