Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Тимчасових нормативів надання медичної допомоги дитячому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 1

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.12.2002 N 502
 
 
     Про затвердження Тимчасових нормативів надання
     медичної допомоги дитячому населенню в умовах
        амбулаторно-поліклінічних закладів
 
 
   На виконання Закону України "Про державні соціальні стандарти
та державні соціальні гарантії" від 5 жовтня 2000 року N 2017-III
( 2017-14 ), з метою уніфікації вимог до обсягів і якості медичної
допомоги в   амбулаторно-поліклінічних   закладах   України
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Тимчасові нормативи надання медичної допомоги
дитячому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів зі
спеціальностей: дитяча алергологія, дитяча  гастроентерологія,
дитяча  гематологія, дитяча гінекологія, дитяча дерматологія,
дитяча ендокринологія, дитяча імунологія,  дитячі  інфекційні
хвороби,  дитяча  кардіоревматологія,  дитяча  неврологія  та
нейрохірургія, дитяча нефрологія,  дитяча  онкологія,  дитяча
ортопедія-травматологія,   дитяча   отоларингологія,  дитяча
офтальмологія, дитяча психіатрія, дитяча пульмонологія, дитяча
стоматологія, дитяча урологія, дитяча фтизіатрія, дитяча хірургія,
окремі захворювання та генетичні синдроми (додається).
 
   2. Міністру  Автономної  Республіки  Крим,  начальникам
управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської, Головного
управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської
міських державних       адміністрацій,      керівникам
лікувально-профілактичних закладів, підпорядкованих МОЗ України,
забезпечити:
 
   2.1. Впровадження в діяльність закладів охорони здоров'я
Тимчасових нормативів надання медичної допомоги дитячому населенню
в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів, починаючи з 2003
року.
 
   2.2. Щороку, до 1 листопада, направляти до Українського
інституту громадського здоров'я пропозиції щодо внесення змін та
доповнень до Тимчасових нормативів надання медичної  допомоги
дитячому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів.
 
   3. Українському   інституту   громадського   здоров'я,
управлінню організації медичної допомоги дітям і матерям Головного
управління організації  медичної  допомоги населенню, головним
позаштатним спеціалістам МОЗ  України  з  дитячих  лікарських
спеціальностей щороку переглядати та готувати пропозиції щодо
внесення змін до Тимчасових нормативів надання медичної допомоги
дитячому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів.
 
   4. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Гойду Н.Г.
 
 Міністр                        А.В.Підаєв
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   28.12.2002 N 502
 
 
            ТИМЧАСОВІ НОРМАТИВИ
      надання медичної допомоги дитячому населенню
      в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів
 
 
 Розділ 1    Дитяча алергологія
 Розділ 2    Дитяча гастроентерологія
 Розділ 3    Дитяча гематологія
 Розділ 4    Дитяча гінекологія
 Розділ 5    Дитяча дерматологія
 Розділ 6    Дитяча ендокринологія
 Розділ 7    Дитяча імунологія
 Розділ 8    Дитячі інфекційні хвороби
 Розділ 9    Дитяча кардіоревматологія
 Розділ 10   Дитяча неврологія та дитяча нейрохірургія
 Розділ 11   Дитяча нефрологія
 Розділ 12   Дитяча онкологія
 Розділ 13   Дитяча ортопедія-травматологія
 Розділ 14   Дитяча ортодонтія
 Розділ 15   Дитяча отоларингологія
 Розділ 16   Дитяча офтальмологія
 Розділ 17   Дитяча психіатрія
 Розділ 18   Дитяча пульмонологія
 Розділ 19   Дитяча стоматологія
 Розділ 20   Дитяча урологія
 Розділ 21   Дитяча фтизіатрія
 Розділ 22   Дитяча хірургія (загальна)
  Розділ 22.1 Дитяча кардіохірургія
  Розділ 22.2 Дитяча хірургія
  Розділ 22.3 Дитяча щеплено-лицева хірургія
 Розділ 23   Окремі дитячі захворювання та генетичні синдроми
 
 
            АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:
 
            ЗАГАЛЬНА РЕДАКЦІЯ:
Гойда Н.Г.    - Д.м.н., Перший заступник Державного секретаря
          МОЗ України
Моісеєнко Р.О.  - Начальник управління організації медичної
          допомоги дітям і матерям МОЗ України
Бережний В.В.  - Д.м.н., проф., головний педіатр МОЗ України,
          зав. кафедрою педіатрії N 2 КМАПО
          ім. П.Л.Шупика
 
              УКЛАДАЧІ:
Педан В.Б.    - Заступник начальника управління організації
          медичної допомоги дітям і матерям МОЗ України
Єфіменко О.В.  - Провідний спеціаліст управління організації
          медичної допомоги дітям і матерям МОЗ України
Дудіна О.О.   - К.м.н., завідувач відділення охорони здоров'я
          матері і дитини УІГЗ
Багдасарова І.В. - Д.м.н., проф., головний дитячий нефролог МОЗ
          України, зав. відділом дитячої нефрології
          Інституту нефрології АМН України
Большова О.В.  - К.м.н., ст.н.с., головний дитячий ендокринолог
          МОЗ України, керівник відділу дитячої
          ендокринної патології Українського Інституту
          ендокринології та обміну речовин АМН України
Вовк І.Б.    - Д.м.н., проф., головний гінеколог дитячого та
          підліткового віку МОЗ України, зав. відділом
          Інституту ПАГ АМН України
Волосовець О.П. - Д.м.н., проф., начальник Головного управління
          освіти, науки та інформаційно-аналітичного
          забезпечення МОЗ України, головний дитячий
          кардіоревматолог МОЗ України, зав. кафедрою
          госпітальної педіатрії Національного медичного
          університету ім. О.О.Богомольця
Гнатейко О.З.  - Д.м.н., проф., головний дитячий генетик МОЗ
          України, директор Львівського Інституту
          спадкової патології
Денисова М.Ф.  - Д.м.н., проф., головний дитячий гастроентеролог
          МОЗ України, керівник відділу гастроентерології
          Інституту ПАГ АМН України
Дерев'янко Л.А. - К.м.н., головний дитячий дерматолог МОЗ
          України, доцент кафедри дитячої
          дерматовенерології КМАПО ім. П.Л.Шупіка
Дорошенко С.І.  - Д.м.н., проф., головний дитячий ортодонт МОЗ
          України, доцент кафедри ортодонтії,
          ортопедичної стоматології Національного
          медичного університету ім. О.О.Богомольця
Дроздова В.Д.  - К.м.н., ст.н.с. головний дитячий гематолог МОЗ
          України, зав. відділом гематології дитячого
          віку Київського Інституту гематології та
          переливання крові
Зіньковський М.Ф.- Д.м.н., проф., головний дитячий кардіохірург
          МОЗ України, зав. відділенням хірургічного
          лікування уроджених вад серця Інституту
          серцево-судинної хірургії АМН України
Климнюк Г.І.   - К.м.н., головний дитячий онколог МОЗ України,
          зав. відділенням дитячої онкології Інституту
          онкології та радіології
Костроміна В.П. - Д.м.н., проф., головний дитячий фтизіатр МОЗ
          України, зав. відділенням профілактики та
          лікування туберкульозу у дітей та підлітків
          Інституту фтизіатрії та пульмонології
          АМН України
Крамарєв С.О.  - Д.м.н., проф., головний дитячий інфекціоніст
          МОЗ України, зав. кафедрою дитячих інфекційних
          хвороб Національного медичного університету
          ім. О.О.Богомольця
Кривченя Д.Ю.  - Д.м.н., проф., головний дитячий хірург МОЗ
          України, зав. кафедрою дитячої хірургії
          Національного медичного університету
          ім. О.О.Богомольця
Крись-Пугач А.П. - Д.м.н., проф., головний дитячий
          ортопед-травматолог МОЗ України, керівник
          клініки ортопедії і травматології дитячого і
          підліткового віку Інституту ортопедії і
          травматології
Кузнєцов В.М.  - К.м.н., проф., головний дитячий психіатр МОЗ
          України, зав. кафедрою психіатрії КМАПО
          ім. П.Л.Шупіка
Лайко А.О.    - Д.м.н., проф., головний дитячий отоларинголог
          МОЗ України, зав. кафедрою дитячої
          отоларингології КМАПО ім. П.Л.Шупіка
Ласиця О.І.   - Д.м.н., проф., головний дитячий алерголог МОЗ
          України, зав. кафедрою педіатрії N 1 КМАПО
          ім. П.Л.Шупіка
Мартинюк В.Ю.  - К.м.н., доцент, головний дитячий невролог МОЗ
          України, директор Українського медичного центру
          реабілітації дітей з ураженнями нервової
          системи
Орлов Ю.О.    - Д.м.н., проф. головний Дитячий нейрохірург МОЗ
          України, зав. дитячою нейрохірургічною клінікою
          Інституту нейрохірургії АМН України
Риков С.О.    - К.м.н., доцент, головний дитячий офтальмолог
          МОЗ України, головний лікар Київського Центру
          мікрохірургії ока
Сеймівський Д.А. - Д.м.н., головний дитячий уролог АМН України,
          зав. відділом дитячої урології Інституту
          урології АМН України
Сокур П.П.    - Д.м.н., проф., головний Дитячий пульмонолог МОЗ
          України, доцент кафедри торокальної хірургії та
          пульмонології КМАПО ім. П.Л.Шупіка
Суліма О.Г.   - Д.м.н., головний неонатолог МОЗ України,
          проф. кафедри неонатології КМАПО ім. П.Л.Шупіка
Харьков Л.В.   - Д.м.н., проф., головний дитячий
          щелепно-лицьовий хірург МОЗ України,
          зав. кафедрою дитячої щелепно-лицевої хірургії
          Національного медичного університету
          ім. О.О.Богомольця
Хоменко Л.О.   - Д.м.н., проф., головний дитячий стоматолог МОЗ
          України, зав. кафедрою дитячої терапевтичної
          стоматології Національного медичного
          університету ім. О.О.Богомольця
Чернишова Л.І.  - Д.м.н., проф., головний дитячий імунолог МОЗ
          України, зав. кафедрою дитячих інфекційних
          хвороб з курсом дитячої клінічної імунології
          КМАПО ім. П.Л.Шупика
Отт В.Д.     - Д.м.н. головний дитячий дієтолог МОЗ України,
          зав. відділом Інституту ПАГ АМН України
 
              РЕЦЕНЗЕНТИ:
   Український інститут громадського здоров'я
   Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
   Одеській державний медичний університет
   Харківська медична академія післядипломної освіти
 
           СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
   HBsAg   - австралійський антиген
   LE-клітини - клітини червоного вовчака
   RW     - реакція Вассермана
   Ro-графія - рентгенографія
   SH-групи  - сульфгідрильні групи
   АГ     - артеріальна гіпертензія
   АГП    - антигемофільна плазма
   АКК    - амінокапронова кислота
   АКШ    - оартокоронарне шунтування
   АЛК    - дельта амінолевулінова кислота
   АЛТ    - аланінамінотрансфераза
   АПТЧ    - активований парціальний тромбопластиновий час
   АПФ    - ангіотензинперетворювальний фермент
   АСТ    - аспартатамінотрансфераза
   АТ     - артеріальний тиск
   в/в    - внутрішньовенний шлях уведення препарату
   в/м    - внутрішньом'язовий шлях уведення препарату
   ВЕМ    - велоергометрія
   ВІЛ    - вірус імунодефіциту людини
   ГГТ    - гаммаглютамілтранспептидаза
   ГН     - гонокок
   ДАТ    - діастолічний артеріальний тиск
   ДС     - дистрес-синдром
   ЕГДС    - езофагогастродуоденоскопія
   ЕЕГ    - електроенцефалографія
   ЕІТ    - електроімпульсна терапія
   ЕКГ    - електрокардіограма
   ЕНМГ    - електронейроміографія
   ЕхоЕГ   - ехоенфцефалографія
   ІФА    - імуноферментний аналіз
   КВГ    - коронаровентрикулографія
   КОС    - кислотно-основний стан
   КП     - копропорфірин
   КТ     - комп'ютерна томографія
   КФК    - креатинфосфокіназа
   КХЧ    - короткохвильовочастотна (терапія)
   ЛДГ    - лактатдегідрогеназа
   ЛЕ     - клітини (клітини червоного вовчака)
   ЛПВЩ    - ліпопротеїди високої щільності
   ЛПДНЩ   - ліпопротеїди низької щільності
   ЛФ     - лужна фосфатаза
   ЛФК    - лікувальна фізкультура
   мг/(м.кв.) - міліграм препарату на 1 м.кв. поверхні тіла
   ММХ    - мікроміліхвильова (терапія)
   МР     - мікрореакція преципітації
   НК     - недостатність кровообігу
   НР     - нейтральна реакція
   од/(м.кв.) - одиниць препарату на 1 м.кв. поверхні тіла
   ОФВ1    - об'єм форсованого виходу за 1-у секунду
   ОЦК    - об'єм циркулюючої крові
   п/ш    - підшкірний шлях уведення препарату
   ПІФ    - пряма імунофлуресценція
   ПОШ    - піковий об'єм швидкості
   ПТЧ    - парціальний тромбопластиновий час
   ПХТ    - поліхіміотерапія
   РВГ    - реовазографія
   РЕГ    - реоенцефалографія
   РЗК    - реакція зв'язування комплементу
   РІБТ    - реакція іммобілізації блідих трепонем
   РІФ    - реакція імунофлуоресценції
   рН     - метрія - визначення водного показника
   РСК    - реакція сироватки крові
   САТ    - систолічний артеріальний тиск
   СН     - серцева недостатність
   ТГ     - тригліцериди
   ТР     - трихомонада
   УЗД    - ультразвукове дослідження
   УФО    - ультразвукове опромінення
   УхоКГ   - ехокардіографія
   ф.     - фактор
   ФБС    - фібробронхоскопія
   ФГ     - флюорографія
   ФГС    - фіброгастроскопія
   ФЗД    - функція зовнішнього дихання
   ФК     - функціональний час
   ФКГ    - фонокардіографія
   ФСФ    - фактор стабілізатора фібрину
   ХНК    - хронічна недостатність кровообігу
   ХНН    - хронічна ниркова недостатність
   ХС     - холестерин
   ЧСЕКС   - черезстравохідна електрокардіостимуляція
   ШВЛ    - штучна вентиляція легень
   ШОЕ    - швидкість осідання еритроцитів
   я/г    - яйця глистів
   ЯМР    - ядерно-магнітний резонанс
   ЯМРТ    - ядерна магніто-резонансна томографія
   ІССХ    - Інститут серцево-судинної хірургії АМН України
 
 
            ДИТЯЧА АЛЕРГОЛОГІЯ
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Нозологічна |Шифр за |Перебіг або |            Обсяг заходів            | Критерії ефективності | Примітка |
|з/п|форма за МКХ-10|МКХ-10 |активність  |------------------------------------------------------------| лікування. Тривалість |     |
|  |(та клінічними |    |патологічного|  клініко-діагностичних   | лікувально-профілактичних  |   диспансерного    |     |
|  |класифікаціями)|    | процесу   |               |               |   спостереження    |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
| 1 |    2    |  3  |   4   |     5         |      6         |      7      |  8   |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|1 |Бронхіальна  | J 45  |Ремісія   |1. Клінічний огляд      |1. Планова протизапальна   |1. Ліквідація загострень |     |
|  |астма     |    |       |1 раз на місяць       |терапія (кромони, шнгаляційні |2. Зменшення кількості  |     |
|  |        |    |       |2. Загальний аналіз крові та |крортикостерогди)       |загострень        |     |
|  |        |    |       |сечі, калу на яйця глистів  |2. Антигістамінні препарати  |3. Скорочення тривалості |     |
|  |        |    |       |1 раз у 6 місяців      |2-го покоління, теофіліни   |загострень        |     |
|  |        |    |       |3. ФЗД 1 раз у 6 місяців   |подовженої дії, бета2-агоністи|4. Подовження ремісії  |     |
|  |        |    |       |4. Пікфлоуметрія (бажано)  |подовженої дії        |5. Покращення пікової  |     |
|  |        |    |       |5. Ro-графія ОГК      |3. Використання        |об'ємної швидкості    |     |
|  |        |    |       |1 раз на рік         |бета2-агоністів для      |видиху в динаміці    |     |
|  |        |    |       |6. ЕКГ 1 раз на рік     |ліквідації загострень     |лікування        |     |
|  |        |    |       |7. УЗД органів черевної   |4. ЛФК, масаж         |6. Зняття або надання  |     |
|  |        |    |       |порожнини          |5. Лікування супутніх     |інвалідності       |     |
|  |        |    |       |8. Огляд спеціалістів    |захворювань          |7. Постійний диспансерний|     |
|  |        |    |       |(отоларинголог, невролог,  |6. Спелеотерапія (штучний   |нагляд, можна зняти з  |     |
|  |        |    |       |офтальмолог) 1 раз на рік  |мікроклімат при наявності)  |обліку при відсутності  |     |
|  |        |    |       |9. Консультація       |7. Спостереження за дітьми,  |ускладнень та загострень |     |
|  |        |    |       |алерголога 1 раз у 3 місяці |яким в алергологічному    |протягом 5 років     |     |
|  |        |    |       |10. Проведення специфічної  |кабінеті проводиться     |             |     |
|  |        |    |       |алергодіагностики      |специфічна імунотерапія    |             |     |
|  |        |    |       |               |8. Санаторно-курортне     |             |     |
|  |        |    |       |               |лікування           |             |     |
|  |        |    |       |               |9. Профілактика гострих    |             |     |
|  |        |    |       |               |респіраторних захворювань   |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|  |        |    |Легкий    |1. Клінічний огляд      |1. Доступ свіжого повітря,  |1. Ліквідація приступу  |     |
|  |        |    |приступ   |2. Загальний аналіз     |киснева терапія        |2. Нормалізація     |     |
|  |        |    |       |крові та сечі        |2. Виконання бета2-агоністів |показників ФЗД      |     |
|  |        |    |       |3. ФЗД, пікфлоуметрія    |- за допомогою дозованих   |3. Постійний диспансерний|     |
|  |        |    |       |4. Ro-графія ОГК при потребі |інгаляторів чи перорально,  |нагляд, можна зняти з  |     |
|  |        |    |       |               |а при відсутності ефекту -  |обліку при відсутності  |     |
|  |        |    |       |               |через стаціонарний чи     |ускладнень та загострень |     |
|  |        |    |       |               |портативний інгалятор     |протягом 5 років     |     |
|  |        |    |       |               |(небулайзер) інгаляції    |             |     |
|  |        |    |       |               |короткотривалих        |             |     |
|  |        |    |       |               |бета2-агоністів можна     |             |     |
|  |        |    |       |               |повторювати кожні 20 хв.   |             |     |
|  |        |    |       |               |протягом години        |             |     |
|  |        |    |       |               |В подальшому:         |             |     |
|  |        |    |       |               |а) якщо пік повітряного потоку|             |     |
|  |        |    |       |               |видиху > 80% і симптоми    |             |     |
|  |        |    |       |               |бронхоспазму куповані чи   |             |     |
|  |        |    |       |               |значно зменшилися:      |             |     |
|  |        |    |       |               |- відпустити пацієнта додому; |             |     |
|  |        |    |       |               |- продовжувати        |             |     |
|  |        |    |       |               |бета2-агоністи кожні 4 год.  |             |     |
|  |        |    |       |               |(при необхідності),      |             |     |
|  |        |    |       |               |підключити муколітики,    |             |     |
|  |        |    |       |               |продовжувати базову      |             |     |
|  |        |    |       |               |протизапальну терапію     |             |     |
|  |        |    |       |               |кромонами, аерозольними    |             |     |
|  |        |    |       |               |стероїдами (якщо пацієнт   |             |     |
|  |        |    |       |               |їх отримував до приступу)   |             |     |
|  |        |    |       |               |- перевіряти стан хворого по |             |     |
|  |        |    |       |               |телефону чи іншим способом  |             |     |
|  |        |    |       |               |протягом 24 год.       |             |     |
|  |        |    |       |               |- повторний огляд через добу, |             |     |
|  |        |    |       |               |підключити масаж, фізметоди; |             |     |
|  |        |    |       |               |б) при відсутності ефекту -  |             |     |
|  |        |    |       |               |стаціонарне лікування     |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|  |        |    |Приступ   |               |Якщо пік повітряного потоку  |1. Ліквідація приступу  |     |
|  |        |    |середньої  |               |видиху 60-80%:        |2. Нормалізація     |     |
|  |        |    |важкості   |               |- збільшити дозу       |показників ФЗД      |     |
|  |        |    |       |               |бета2-агоністів через     |3. Постійний диспансерний|     |
|  |        |    |       |               |небулайзер чи шляхом     |нагляд, можна зняти з  |     |
|  |        |    |       |               |дозованого аерозолю чи    |обліку при відсутності  |     |
|  |        |    |       |               |перорально;          |ускладнень та загострень |     |
|  |        |    |       |               |- в/м ГКС одноразово (при   |протягом 5 років     |     |
|  |        |    |       |               |необхідності). При відсутності|             |     |
|  |        |    |       |               |ефекту через 20 хвилин    |             |     |
|  |        |    |       |               |госпіталізація        |             |     |
|  |        |    |       |               |- перевіряти стан хворого по |             |     |
|  |        |    |       |               |телефону чи іншим засобом   |             |     |
|  |        |    |       |               |протягом 24 год.       |             |     |
|  |        |    |       |               |- повторний огляд через добу |             |     |
|  |        |    |       |               |з продовженням        |             |     |
|  |        |    |       |               |бета2-агоністів,       |             |     |
|  |        |    |       |               |муколітиків, антигістамінних |             |     |
|  |        |    |       |               |препаратів 2-го покоління,  |             |     |
|  |        |    |       |               |базової протизапальної терапії|             |     |
|  |        |    |       |               |- при збереженні ознак    |             |     |
|  |        |    |       |               |бронхоспазму -        |             |     |
|  |        |    |       |               |госпіталізація        |             |     |
|  |        |    |       |               |- при відсутності ефекту   |             |     |
|  |        |    |       |               |або збереженні середньої   |             |     |
|  |        |    |       |               |важкості - задишки      |             |     |
|  |        |    |       |               |госпіталізація        |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|  |        |    |Важкий    |               |На догоспітальному етапі:   |Постійний диспансерний  |     |
|  |        |    |приступ   |               |- ГКС, еуфілін в/в      |нагляд, можна зняти з  |     |
|  |        |    |       |               |- бета2-агоністи через    |обліку при відсутності  |     |
|  |        |    |       |               |дозований аерозоль,      |ускладнень та загострень |     |
|  |        |    |       |               |небулайзер кожні 20 хв.    |протягом 5 років     |     |
|  |        |    |       |               |протягом години        |             |     |
|  |        |    |       |               |- кисень інгаляційно     |             |     |
|  |        |    |       |               |- госпіталізація       |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|2 |Кропив'янка  |L 50  |Загострення |1. Клінічний огляд      |1. Елімінація алергенів    |1. Ліквідація або    |     |
|  |        |    |хронічної  |2. Загальний аналіз крові та |2. Антигістамінні       |зменшення клінічних   |     |
|  |        |    |форми    |сечі, калу на яйця глистів  |препарати (парентерально   |проявів         |     |
|  |        |    |       |1 раз у 6 місяців      |і per os)           |2. Відсутність рецидивів |     |
|  |        |    |       |3. Імунологічне обстеження  |3. Ентеросорбенти       |чи їх полегшення     |     |
|  |        |    |       |1-го рівня 1 раз на рік,   |4. Жовчогінні         |3. Постійне диспансерне |     |
|  |        |    |       |по можливості визначення   |5. Ферменти          |спостереження з оглядом |     |
|  |        |    |       |загального та специфічного  |6. Аналіз калу на       |1 раз на рік       |     |
|  |        |    |       |Ig E             |дисбактеріоз за показаннями  |4. Можна зняти з обліку |     |
|  |        |    |       |4. Обстеження органів ШКТ  |7. Мультипробіотики      |при відсутності     |     |
|  |        |    |       |5. Огляд спеціалістів    |(симбітер та інші)      |загострень протягом   |     |
|  |        |    |       |(дерматолог, гастроентеролог)|При неефективності лікування |3 років         |     |
|  |        |    |       |1 раз на рік         |госпіталізація        |             |     |
|  |        |    |       |6. Огляд алерголога -    |               |             |     |
|  |        |    |       |1 раз у 3 місяці з      |               |             |     |
|  |        |    |       |проведенням первинної    |               |             |     |
|  |        |    |       |алергодіагностики      |               |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|  |        |    |Гостра    |               |На догоспітальному етапі:   |             |     |
|  |        |    |генералізова-|               |- антигістамінні, ГКС     |             |     |
|  |        |    |на форма   |               |парентерально.        |             |     |
|  |        |    |       |               |Госпіталізація        |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|3 |Ангіоневротич- |Т 78.3 |Загострення у|1. Алергологічний анамнез  |На догоспітальному етапі:   |Клінічне видужання.   |     |
|  |ний набряк.  |    |вигляді   |2. Клінічний огляд      |Елімінація алергену по    |Постійний диспансерний  |     |
|  |Набряк Квінке |    |набряку   |3. Огляд алерголога -    |можливості, в/в ГКС,     |нагляд - 3 роки при   |     |
|  |        |    |обличчя і/або|1 раз на рік         |антигістамінні        |відсутності загострень  |     |
|  |        |    |гортані.   |4. Загальний аналіз крові,  |(при необхідності внутрішньо |             |     |
|  |        |    |Іншої    |сечі та калу на яйця глистів |м'язова)           |             |     |
|  |        |    |локалізації |5. Консультація алерголога та|при потребі адреналін.    |             |     |
|  |        |    |       |інших спеціалістів за    |Негайна госпіталізація    |             |     |
|  |        |    |       |необхідністю         |               |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|  |        |    |Ремісія   |1. Алегрологічний анамнез  |1. Виключення причинних    |Клінічне видужання.   |     |
|  |        |    |       |2. Клінічний огляд педіатра |алергенів           |Постійний диспансерний  |     |
|  |        |    |       |1 раз на рік, алерголога -  |2. Санація вогнищ хронічної  |нагляд - 3 роки     |     |
|  |        |    |       |1 раз на рік         |інфекції           |при відсутності     |     |
|  |        |    |       |3. Консультація інших    |               |загострень        |     |
|  |        |    |       |спеціалістів за необхідністю |               |             |     |
|  |        |    |       |4. Загальний аналіз крові,  |               |             |     |
|  |        |    |       |сечі та калу на яйця глистів,|               |             |     |
|  |        |    |       |простіші           |               |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|4 |Анафілактичний |Т 78.2 |       |1. Клінічний огляд      |На догоспітальному етапі:   |Постійне диспансерне   |     |
|  |шок      |    |       |2. Встановлення причинного  |- покласти дитину горизонталь-|спостереження - 3 роки. |     |
|  |        |    |       |фактору при можливості    |но, з піднятими ногами;    |Хворий повинен      |     |
|  |        |    |       |               |- киснева терапія, при    |обов'язково мати при   |     |
|  |        |    |       |               |обструкції дих. шляхів -   |собі інформацію про   |     |
|  |        |    |       |               |ендотрахеальна трубка;    |перенесення       |     |
|  |        |    |       |               |- ввести розчин адреналіну  |анафілактичного шоку   |     |
|  |        |    |       |               |гідрохлориду 0,01 мл/кг, але |             |     |
|  |        |    |       |               |не більше 0,3 мл п/шк, при  |             |     |
|  |        |    |       |               |необхідності повторювати   |             |     |
|  |        |    |       |               |ін'єкції кожні 15 хв.;    |             |     |
|  |        |    |       |               |- накласти джгут вище місця  |             |     |
|  |        |    |       |               |ін'єкції, обколоти місце   |             |     |
|  |        |    |       |               |ін'єкії 0,1-0,2 мл адреналіну,|             |     |
|  |        |    |       |               |послабляти джгут кожні 15 хв.;|             |     |
|  |        |    |       |               |- в/в струйно ГКС (2 мг/кг по |             |     |
|  |        |    |       |               |преднізолону), в/в чи в/м   |             |     |
|  |        |    |       |               |блокатори Н1 та Н2      |             |     |
|  |        |    |       |               |рецепторів гістаміну     |             |     |
|  |        |    |       |               |(димедрол 1-2 мг/кг, тавегіл, |             |     |
|  |        |    |       |               |супрастин, ранітидин та інші).|             |     |
|  |        |    |       |               |При необхідності закритий   |             |     |
|  |        |    |       |               |масаж серця, штучна      |             |     |
|  |        |    |       |               |вентиляція легенів      |             |     |
|  |        |    |       |               |- негайна госпіталізація,   |             |     |
|  |        |    |       |               |залишатись з хворим до    |             |     |
|  |        |    |       |               |госпіталізації        |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|  |        |    |Після    |1. Клінічний огляд      |1. Виключення причинних    |Клінічне видужання    |     |
|  |        |    |виписки із  |2. Алергологічний анамнез  |алергенів           |             |     |
|  |        |    |стаціонару  |3. Профілактичний інструктаж |               |             |     |
|  |        |    |       |дитини та батьків      |               |             |     |
|  |        |    |       |4. Консультація алерголога  |               |             |     |
|  |        |    |       |перед проведенням вакцинації,|               |             |     |
|  |        |    |       |введенням білкових      |               |             |     |
|  |        |    |       |препаратів, медикаментів   |               |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|5 |Алергічний   |J 30.4 |Загострення |1. Клінічний огляд      |1. Елімінація алергенів    |Зменшення тривалості   |     |
|  |риніт,     |    |       |2. Огляд алерголога, ЛОР   |2. Антигістамінні препарати  |загострення.       |     |
|  |неуточнений  |    |       |3. Ro-графія придаткових   |3. Базова терапія кромонами та|Продовження ремісії   |     |
|  |        |    |       |пазух носа за потребою    |глюкокортикостероїдами    |             |     |
|  |        |    |       |4. Загальний аналіз крові,  |місцево            |             |     |
|  |        |    |       |сечі та калу на яйця глистів |4. Симптоматична терапія   |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|  |        |    |Ремісія   |1. Клінічний огляд      |1. Елімінація алергенів    |Зменшення тривалості   |     |
|  |        |    |       |2. Огляд ЛОР 1 раз у 6 міс. |2. Антигістамінні препарати  |загострення.       |     |
|  |        |    |       |3. Огляд алерголога 1 раз у |3. Базова терапія кромонами та|Продовження ремісії   |     |
|  |        |    |       |3 міс. з первинним      |глюкокортикостероїдами    |Постійний диспансерний  |     |
|  |        |    |       |проведенням специфічної   |місцево            |нагляд.         |     |
|  |        |    |       |алергодіагностики      |4. Симптоматична терапія   |При відсутності     |     |
|  |        |    |       |4. Ro-графія придаткових   |               |загострень протягом   |     |
|  |        |    |       |пазух носа 1 раз на рік та  |               |3 років можна зняти з  |     |
|  |        |    |       |за потребою         |               |обліку          |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
           ДИТЯЧА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Нозологічна |Шифр за |Перебіг або |            Обсяг заходів            | Критерії ефективності | Примітка |
|з/п|форма за МКХ-10|МКХ-10 |активність  |------------------------------------------------------------| лікування. Тривалість |     |
|  |(та клінічними |    |патологічного|  клініко-діагностичних   | лікувально-профілактичних  |   диспансерного    |     |
|  |класифікаціями)|    | процесу   |               |               |   спостереження    |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
| 1 |    2    |  3  |   4   |     5         |      6         |      7      |  8   |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
| 1 |Диспепсія   |К-30  |Загострення |1. Клінічний огляд      |1. Дієта (стіл N 5)      |Усунення клінічних та  |При від- |
|  |(невиразкова, |    |       |2. ФГДС           |2. Прокінетики        |ендоскопічних проявів  |сутності |
|  |дисмоторна)  |    |       |3. Дослідження шлункової   |               |             |ефекту від|
|  |        |    |       |секреції           |               |             |лікування |
|  |        |    |       |4. Загальний аналіз крові,  |               |             |госпіталі-|
|  |        |    |       |сечі та калу на яйця глистів |               |             |зація в  |
|  |        |    |       |5. Аналіз калу на      |               |             |спеціалі- |
|  |        |    |       |дисбактеріоз при       |               |             |зоване  |
|  |        |    |       |необхідності         |               |             |відділення|
|  |        |    |       |6. Консультація       |               |             |     |
|  |        |    |       |гастроентеролога       |               |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|  |(виразко-   |    |       |1. Клінічний огляд      |1. Дієта (стіл N 5)      |Усунення клінічних та  |     |
|  |подібна)    |    |       |2. ФГДС з прицільною     |2. Прокінетики        |ендоскопічних проявів  |     |
|  |        |    |       |біопсією та морфологічним  |3. Антациди або        |             |     |
|  |        |    |       |дослідженням біоптату    |блокатори Н2-рецепторів    |             |     |
|  |        |    |       |(при можливості)       |               |             |     |
|  |        |    |       |3. Дослідження на наявність |               |             |     |
|  |        |    |       |H.pylori за можливістю    |               |             |     |
|  |        |    |       |4. Рентгенологічне      |               |             |     |
|  |        |    |       |дослідження         |               |             |     |
|  |        |    |       |шлунково-кишкового тракту за |               |             |     |
|  |        |    |       |необхідністю         |               |             |     |
|  |        |    |       |5. Дослідження шлункової   |               |             |     |
|  |        |    |       |секреції           |               |             |     |
|  |        |    |       |6. Загальний аналіз крові та |               |             |     |
|  |        |    |       |сечі - 1 раз на рік або по  |               |             |     |
|  |        |    |       |показанням          |               |             |     |
|  |        |    |       |7. Консультація       |               |             |     |
|  |        |    |       |гастроентеролога 2 рази на  |               |             |     |
|  |        |    |       |рік             |               |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|  |        |    |Ремісія   |1. Клінічний огляд педіатра |1. Дієта (стіл N 5) за    |Усунення клінічних та  |     |
|  |        |    |       |1 раз на рік         |необхідністю         |ендоскопічних проявів.  |     |
|  |        |    |       |2. Консультація       |2. Санація хронічних вогневищ |Диспансерне       |     |
|  |        |    |       |гастроентеролога       |інфекції           |спостереження.      |     |
|  |        |    |       |за необхідністю       |               |При відсутності     |     |
|  |        |    |       |               |               |загострення       |     |
|  |        |    |       |               |               |зняття з обліку     |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|  |(Змішана)   |    |       |1. Клінічний огляд      |1. Дієта (стіл N 5)      |Усунення клінічних та  |При відсу-|
|  |        |    |       |2. ФГДС з прицільною біопсією|2. Прокінетики        |ендоскопічних проявів  |тності  |
|  |        |    |       |та морфологічним дослідженням|3. Антациди або блокатори   |             |ефекту  |
|  |        |    |       |біоптату при можливості   |Н2-рецепторів         |             |госпіталі-|
|  |        |    |       |3. Дослідження на наявність |               |             |зація   |
|  |        |    |       |H.pylori за можливістю    |               |             |     |
|  |        |    |       |4. Рентгенологічне      |               |             |     |
|  |        |    |       |дослідження         |               |             |     |
|  |        |    |       |шлунково-кишкового тракту за |               |             |     |
|  |        |    |       |показанням          |               |             |     |
|  |        |    |       |5. Дослідження        |               |             |     |
|  |        |    |       |шлункової секреції      |               |             |     |
|  |        |    |       |6. Загальний аналіз крові,  |               |             |     |
|  |        |    |       |сечі та калу на яйця глистів |               |             |     |
|  |        |    |       |7. Аналіз калу на      |               |             |     |
|  |        |    |       |дисбактеріоз при необхідності|               |             |     |
|  |        |    |       |2. Консультація       |               |             |     |
|  |        |    |       |гастроентеролога       |               |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|2 |Хвороба,    |К-21  |Загострення |1. Клінічний огляд      |1. Дієтотерапія, стіл N 5   |Відсутність загострень  |     |
|  |супроводжувана |    |патологічного|2. ФГДС - до і після     |з обмеженням жирів      |та ускладнень.      |     |
|  |гастроезофагеа-|    |процесу   |лікування          |2. Прокінетики        |Диспансерне       |     |
|  |льним рефлюксом|    |       |3. Визначення H.pylori    |3. Спання з припіднятою    |спостереження.      |     |
|  |        |    |       |(при можливості)       |головою            |При відсутності     |     |
|  |Хвороба,    |    |       |4. Реакція Грегерсена -   |4. Не приймати їжу перед сном |загострень та ускладнень |     |
|  |супроводжувана |К-21.9 |       |за показаннями        |5. Не носити тугий одяг    |протягом 3 років     |     |
|  |гастроезофагеа-|    |       |5. РН-метрія - за      |               |зняття з обліку     |     |
|  |льним рефлюксом|    |       |показаннями         |               |             |     |
|  |без езофагіту |    |       |6. Загальний аналіз крові,  |               |             |     |
|  |        |    |       |сечі та калу на яйця глистів |               |             |     |
|  |        |    |       |7. Консультація       |               |             |     |
|  |        |    |       |гастроентеролога -      |               |             |     |
|  |        |    |       |за показаннями        |               |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|  |Хвороба,    |К-21.0 |       |1. Клінічний огляд      |1. Дієтотерапія, стіл N 5   |Усунення клінічних та  |При відсу-|
|  |супроводжувана |    |       |2. ФГДС - до і після     |з обмеженням жирів      |ендоскопічних проявів.  |тності  |
|  |гастроезофагеа-|    |       |лікування          |2. Спання з припіднятою    |Диспансерне       |ефекту від|
|  |льним рефлюксом|    |       |3. Визначення H.pylori    |головою            |спостереження      |лікування |
|  |з ефігітом   |    |       |одночасно з ФГДС при     |3. Не приймати їжу перед сном |протягом 3 років.    |госпіталі-|
|  |(1-2 ступеня) |    |       |можливості          |4. Не носити тугий одяг    |При відсутності     |зація в  |
|  |        |    |       |4. Реакція Грегерсена    |5. Прокінетики        |загострень        |спеціалі- |
|  |        |    |       |- за показаннями       |6. Антациди або блокатори   |зняття з обліку     |зоване  |
|  |        |    |       |5. РН-метрія - за показаннями|Н2-рецепторів         |             |відділення|
|  |        |    |       |6. Загальний аналіз крові,  |               |             |     |
|  |        |    |       |сечі та калу на яйця глистів |               |             |     |
|  |        |    |       |7. Консультація       |               |             |     |
|  |        |    |       |гастроентеролога -      |               |             |     |
|  |        |    |       |за показаннями        |               |             |     |
|  |        |    |       |8. Дослідження шлункової   |               |             |     |
|  |        |    |       |секреції (за необхідністю)  |               |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|  |Хвороба,    |К 21.0 |       |1. Клінічний огляд      |1. Дієтотерапія, стіл N 5   |Усунення клінічних та  |При відсу-|
|  |супроводжувана |    |       |2. ФГДС - до і після     |з обмеженням жирів      |ендоскопічних проявів.  |тності  |
|  |гастроезофагеа-|    |       |лікування          |2. Спати з припіднятою    |Диспансерне       |ефекту від|
|  |льним рефлюксом|    |       |3. Визначення H.pylori    |головою            |спостереження      |лікування |
|  |з ефігітом   |    |       |(при можливості)       |3. Не приймати їжу перед сном |протягом 3 років.    |госпіталі-|
|  |(3-4 ступеня) |    |       |4. Реакція Грегерсена    |4. Не носити тугий одяг    |При відсутності     |зація в  |
|  |        |    |       |- за показаннями       |5. Прокінетики        |загострень        |спеціалі- |
|  |        |    |       |5. РН-метрія - за показаннями|6. Антациди або блокатори   |зняття з обліку     |зоване  |
|  |        |    |       |6. Дослідження шлункової   |Н2-рецепторів або       |             |відділення|
|  |        |    |       |секреції за показаннями   |блокатори кротонової     |             |     |
|  |        |    |       |7. Загальний аналіз крові,  |помпи             |             |     |
|  |        |    |       |сечі та калу на яйця глистів |               |             |     |
|  |        |    |       |8. Консультація       |               |             |     |
|  |        |    |       |гастроентеролога -      |               |             |     |
|  |        |    |       |за показаннями        |               |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|3 |Гастрит і   |К-29  |ремісія   |1. Клінічний огляд      |1. Дієтотерапія (стіл N 5)  |Відсутність загострень  |При загос-|
|  |дуоденіт    |    |       |1 раз на рік         |2. Вітамінотерапія      |та ускладнень за час   |тренні  |
|  |(Хронічні   |    |       |2. ФГДС та визначення    |3. Санаторно-курортне     |спостереження.      |процесу та|
|  |гастрити    |    |       |H.pylori (за показаннями)  |лікування (за показаннями)  |Диспансерне       |відсутнос-|
|  |та дуоденіти) |    |       |3. РН-метрія (за показаннями)|               |спостереження.      |ті можли- |
|  |        |    |       |4. Загальний аналіз крові,  |               |При відсутності проявів |востей  |
|  |        |    |       |сечі та калу на яйця глистів |               |захворювання протягом  |лікування |
|  |        |    |       |1 раз на рік         |               |3 років - зняття з    |в амбула- |
|  |        |    |       |5. Реакція Грегерсена    |               |обліку          |торно-  |
|  |        |    |       |(за показаннями)       |               |             |поліклі- |
|  |        |    |       |6. Консультація       |               |             |нічних  |
|  |        |    |       |гастроентеролога       |               |             |умовах  |
|  |        |    |       |(за показаннями)       |               |             |госпіталі-|
|  |        |    |       |               |               |             |зація до |
|  |        |    |       |               |               |             |стаціонару|
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|  |        |    |загострення |1. Клінічний огляд      |1. Дієтотерапія (стіл N 5)  |Усунення клінічних та  |     |
|  |        |    |       |2. ФГДС та визначення    |2. Вітамінотерапія      |ендоскопічних проявів  |     |
|  |        |    |       |H.pylori (за показаннями)  |3. Антацади або блокатори   |загострення       |     |
|  |        |    |       |3. РН-метрія (за показаннями)|Н2-рецепторів або блокатори  |             |     |
|  |        |    |       |4. Загальний аналіз крові,  |протонової помпи       |             |     |
|  |        |    |       |сечі та калу на яйця глистів |4. При наявності H.pylori -  |             |     |
|  |        |    |       |1 раз на рік         |ерадикаційна терапія     |             |     |
|  |        |    |       |5. Реакція Грегерсена    |               |             |     |
|  |        |    |       |(за показаннями)       |               |             |     |
|  |        |    |       |6. Консультація       |               |             |     |
|  |        |    |       |гастроентеролога       |               |             |     |
|  |        |    |       |(за показаннями)       |               |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|4 |Виразка шлунка |К-25  |ремісія   |1. Клінічний огляд      |1. Дієтотерапія (стіл N 5)  |Відсутність загострення, |При загос-|
|  |(ерозія шлунку)|    |       |1 раз на рік         |2. Вітамінотерапія      |ускладнень та покращення |тренні  |
|  |        |    |       |2. ФГДС та визначення    |3. Фітотерапія за необхідністю|ендоскопічної картини.  |процесу та|
|  |        |    |       |H.pylori (за показаннями)  |4. Психотерапія        |З диспансерного нагляду |відсутнос-|
|  |        |    |       |3. РН-метрія (за показаннями)|5. Санаторно-курортне     |не знімається      |ті можли- |
|  |        |    |       |4. Загальний аналіз крові та |лікування при необхідності  |             |востей  |
|  |        |    |       |сечі, калу на яйця глистів - |               |             |лікування |
|  |        |    |       |1 раз на рік         |               |             |в амбула- |
|  |        |    |       |5. Реакція Грегерсена    |               |             |торно-  |
|  |        |    |       |- за показаннями       |               |             |полікліні-|
|  |        |    |       |6. Консультація       |               |             |чних   |
|  |        |    |       |гастроентеролога       |               |             |умовах  |
|  |        |    |       |(при необхідності)      |               |             |госпіталі-|
|  |        |    |       |               |               |             |зація до |
|  |        |    |       |               |               |             |стаціонару|
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|5 |Виразка    |К-26  |ремісія   |1. Клінічний огляд      |1. Дієтотерапія (стіл N 5)  |Відсутність загострення |При загос-|
|  |дванадцятипалої|    |       |2. ФГДС та визначення    |2. Вітамінотерапія      |та ускладнень за час   |тренні  |
|  |кишки     |    |       |H.pylori (за показаннями)  |1 раз в 6 місяців       |спостереження      |процесу та|
|  |(дуоденальна  |    |       |3. РН-метрія - 1 раз на рік |3. Фітотерапія        |З диспансерного нагляду |відсутнос-|
|  |виразка та   |    |       |4. одночасно з ФГДС     |4. Санаторно-курортне     |не знімається      |ті можли- |
|  |ерозія     |    |       |5. Загальний аналіз крові та |лікування           |             |востей  |
|  |дванадцятипалої|    |       |сечі - 1 раз на рік     |5. Психотерапія        |             |лікування |
|  |кишки)     |    |       |6. Реакція Грегерсена -   |               |             |в амбула- |
|  |        |    |       |за показаннями        |               |             |торно-  |
|  |        |    |       |7. Консультація       |               |             |полікліні-|
|  |        |    |       |гастроентеролога -      |               |             |чних   |
|  |        |    |       |щоквартально         |               |             |умовах  |
|  |        |    |       |               |               |             |госпіталі-|
|  |        |    |       |               |               |             |зація до |
|  |        |    |       |               |               |             |стаціонару|
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|  |        |    |загострення |1. Клінічний огляд      |1. Дієтотерапія (стіл N 1а,  |Усунення клігічних та  |При загос-|
|  |        |    |       |2. ФГДС та визначення    |N 1б, N 1, N 5)        |ендоскопічних проявів  |тренні  |
|  |        |    |       |H.pylori за показаннями   |2. Антациди або блокатори   |загострення       |госпіталі-|
|  |        |    |       |3. Дослідження шлункової   |Н2-рецепторів або блокатори  |             |зація в  |
|  |        |    |       |секреції за показаннями   |протонової помпи       |             |спеціалі- |
|  |        |    |       |4. Загальний аналіз крові та |3. Ерадикаційна терапія    |             |зоване  |
|  |        |    |       |сечі при відхиленні від норми|H.pylori за показаннями    |             |відділення|
|  |        |    |       |- 1 раз в 10 днів до     |4. Психотерапія        |             |     |
|  |        |    |       |нормалізації показників   |               |             |     |
|  |        |    |       |5. Аналіз калу на скриту   |               |             |     |
|  |        |    |       |кров (за показаннями)    |               |             |     |
|  |        |    |       |6. Консультація       |               |             |     |
|  |        |    |       |гастроентеролога       |               |             |     |
|  |        |    |       |при необхідності       |               |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|6 |Інший     |К-86.1 |ремісія   |1. Клінічне обстеження    |1. Дієтотерапія (стіл N 5)  |Відсутність рецидивів та |Відсут-  |
|  |хронічний   |    |       |1 раз в рік         |2. Санація вогнищ       |нормальні параклінічні  |ність   |
|  |панкреатит   |    |       |2. УЗД органів травлення -  |хронічної інфекції      |показники.        |пара-   |
|  |(Хронічний   |    |       |1 раз в рік (за показаннями) |3. Санаторно-курортне     |Диспансерний нагляд   |клінічних |
|  |панкреатит)  |    |       |3. Загальний аналіз крові,  |лікування - за показаннями  |             |ознак   |
|  |        |    |       |сечі 1 раз на рік      |               |             |загострен-|
|  |        |    |       |4. Визначення рівня амілази в|               |             |ня на   |
|  |        |    |       |крові та сечі        |               |             |протязі  |
|  |        |    |       |(за показаннями)       |               |             |1-2 років |
|  |        |    |       |5. Копрограмма 1 раз в рік, |               |             |     |
|  |        |    |       |при показаннях щоквартально |               |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|  |(Гіперфермент- |    |фаза     |1. Клінічне обстеження -   |1. Дієтотерапія (стіл N 5п)  |1. Ліквідація клінічних |При загос-|
|  |ний тип)    |    |стихання   |1 раз в 2 тижні       |2. Антациди          |симптомів захворювання  |тренні  |
|  |        |    |загостреннь |2. Рівень амілази в крові - |3. М-холінолітики       |2. Нормалізація     |захворюва-|
|  |        |    |       |1 раз в міс.         |4. Ферментотерапія      |лабораторних показників |ння -   |
|  |        |    |       |3. Рівень амілази в сечі -  |5. Вітамінні препарати    |             |госпіталі-|
|  |        |    |       |1 раз в міс.         |6. ЛФК            |             |зація   |
|  |        |    |       |4. Загальний аналіз крові - |               |             |     |
|  |        |    |       |1 раз в міс.         |               |             |     |
|  |        |    |       |5. Загальний аналіз сечі -  |               |             |     |
|  |        |    |       |1 раз в міс.         |               |             |     |
|  |        |    |       |6. Копрограма - 1 раз в міс. |               |             |     |
|  |        |    |       |7. УЗД органів травлення -  |               |             |     |
|  |        |    |       |1 раз в 3 міс.        |               |             |     |
|  |        |    |       |(за показаннями)       |               |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|  |(Гіпоферментний|    |фаза     |1. Клінічне обстеження -   |1. Дієтотерапія (стіл N 5п)  |1. Ліквідація клінічних |При загос-|
|  |тип)      |    |стихання   |1 раз в 2 тижні       |2. Холекінетики        |симптомів захворювання  |тренні  |
|  |        |    |загостреннь |2. Рівень амілази в крові - |3. Цитопротектори       |2. Нормалізація     |захворюва-|
|  |        |    |       |1 раз в міс.         |4. Ферментні препарати:    |лабораторних показників |ння -   |
|  |        |    |       |3. Рівень амілази в сечі -  |(креон, панзінорм-форте,   |             |госпіталі-|
|  |        |    |       |1 раз в міс.         |панкреаль, панкреатин).    |             |зація   |
|  |        |    |       |4. Загальний аналіз крові - |5. Мультипробіотики      |             |     |
|  |        |    |       |1 раз в міс.         |(сімбітер та інші)      |             |     |
|  |        |    |       |5. Загальний аналіз сечі -  |               |             |     |
|  |        |    |       |1 раз в міс.         |               |             |     |
|  |        |    |       |6. Копрограма - 1 раз в міс. |               |             |     |
|  |        |    |       |7. УЗД органів травлення -  |               |             |     |
|  |        |    |       |1 раз в 3 міс.        |               |             |     |
|  |        |    |       |(за показаннями)       |               |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|7 |Синдром    |К-58  |загострення |1. Клінічний огляд      |1. Дієтотерапія відповідно  |Відсутність загострень  |При відсу-|
|  |роз'ятрених  |    |       |2. Загальний аналіз крові  |до форми захворювання (закріп |та нормальзація стільця. |тності  |
|  |кишок     |    |       |3. Загальний аналіз сечі   |або проноси), з виключенням  |Диспансерний нагляд.   |ефекту - |
|  |        |    |       |4. Копрограма, аналіз калу  |продуктів, що не переносяться |При відсутності     |госпіталі-|
|  |        |    |       |на скриту кров        |хворими            |загострень протягом   |зація   |
|  |        |    |       |5. Ректороманоскопія     |2. Препарати, що нормалізують |3 років зняття з обліку |     |
|  |        |    |       |(за показаннями)       |моторну функцію кишковика:  |             |     |
|  |        |    |       |6. Аналіз калу на      |мебеверін, гіасцина      |             |     |
|  |        |    |       |дисбактеріоз         |бутилбромід 2-3 тижні     |             |     |
|  |        |    |       |7. Аналіз калу на глисти та |Пре-мультипробіотики     |             |     |
|  |        |    |       |простіші           |(сімбітер та інші) за     |             |     |
|  |        |    |       |8. В ході дослідження    |показаннями          |             |     |
|  |        |    |       |необхідно виключити органічну|Ферменти (за показаннями)   |             |     |
|  |        |    |       |патологію          |6. Цитомукопротектори за   |             |     |
|  |        |    |       |9. Консультація невролога  |показаннями          |             |     |
|  |        |    |       |(за показаннями)       |7. Фізіотерапія        |             |     |
|  |        |    |       |               |(за показаннями)       |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|8 |Хвороба Крона |К-50  |ремісія   |1. Клінічний огляд -     |1. Дієтотерапія індивідуальна,|Відсутність загострення |При загос-|
|  |        |    |       |1 раз в 6 місяців      |в межах стола N 4       |за час спостереження.  |тренні  |
|  |Виразковий   |К-51  |       |2. Загальний аналіз крові  |2. Антизапальні ліки     |З диспансерного нагляду |захворюва-|
|  |коліт     |    |       |1 раз в 6 міс.        |(салофальк, сульфасалозін),  |не знімаються      |ння -   |
|  |(неспецифічний)|    |       |3. Загальний аналіз сечі   |преднізолон - за       |             |госпіталі-|
|  |        |    |       |4. Копрограма - за      |показаннями, по призначенню  |             |зація в  |
|  |        |    |       |показаннями         |лікаря стаціонару       |             |спеціалі- |
|  |        |    |       |5. Біохімічні дослідження  |3. Мультипробіотик (сімбітер) |             |зоване  |
|  |        |    |       |крові: протеінограма, АлАТ, |- за показаннями       |             |відділення|
|  |        |    |       |АсАТ, коагулограма -     |4. Вітаміни (А, Е, U та ін.) |             |     |
|  |        |    |       |за показаннями        |5. Фітотерапія (відвар    |             |     |
|  |        |    |       |6. Реакція Грегерсона    |протизапальних,        |             |     |
|  |        |    |       |- за показаннями       |імуностимулюючих трав)    |             |     |
|  |        |    |       |7. Аналіз калу на      |               |             |     |
|  |        |    |       |дисбактеріоз - за показаннями|               |             |     |
|  |        |    |       |8. УЗД органів травлення -  |               |             |     |
|  |        |    |       |за показаннями        |               |             |     |
|  |        |    |       |9. Ректороманоскопія     |               |             |     |
|  |        |    |       |- за показаннями       |               |             |     |
|  |        |    |       |10. Консультація       |               |             |     |
|  |        |    |       |гастроентеролога       |               |             |     |
|  |        |    |       |1 раз в 6 міс.        |               |             |     |
|---+---------------+--------+-------------+-----------------------------+------------------------------+-------------------------+----------|
|9 |Целіакія    |К 90.0 |ремісія   |1. Клінічний огляд      |1. Дієтотерапія з виключенням |Відсутність       |При загос-|
|  |        |    |       |2. Загал. ан. крові -    |продуктів, які містять глютен |прогресування хвороби  |тренні  |
|  |        |    |       |1 раз в 6 міс.        |з підвищеним на 10-15%    |(анемії, дистрофії,   |захворюва-|
|  |        |    |       |3. Аналіз крові на вміст   |вмістом білків;        |остеопорозу) за час   |ння -   |

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка