Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 1


         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 225 від 27.12.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 січня 2002 р.
                   за N 9/6297
 
    Про затвердження Інструкції про порядок складання
    за 2001 рік річних фінансових звітів установами та
    організаціями, які отримують кошти державного та/або
            місцевих бюджетів
 
   На виконання Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України  "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ), із змінами та доповненнями, Указу Президента
України  від  27.04.95  N 335/95 ( 335/95 ) "Про Державне
казначейство України" та Положення про Державне казначейство,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95
N 590 ( 590-95-п ), з метою встановлення єдиних вимог до порядку
складання за 2001 рік річних фінансових звітів установами та
організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих
бюджетів,  і  відповідно до завдань, покладених на Державне
казначейство України, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Інструкцію про порядок складання за 2001 рік
річних  фінансових  звітів  установами та організаціями, які
отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів (додається).
   2. Інструкція про порядок складання за 2001 рік річних
фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти
державного та/або  місцевих  бюджетів  поширюється  на  всіх
розпорядників бюджетних коштів, визначених Законом України про
Державний бюджет України (місцеві бюджети) на поточний рік.
   3. Інструкцію про порядок складання за 2001 рік річних
фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти
державного та/або  місцевих  бюджетів,  головні  розпорядники
бюджетних коштів доводять до відома підпорядкованих установ, а
органи Державного казначейства України та фінансові органи - до
установ, що ними обслуговуються.
   4. Управлінню інформаційних технологій забезпечити органи
Державного казначейства України програмними засобами для складання
та консолідації звітності.
   5. Центральним  органам виконавчої влади, іншим головним
розпорядникам бюджетних коштів, установам та організаціям, які
отримують  кошти державного та/або місцевих бюджетів, річний
фінансовий звіт за 2001 рік складати відповідно до вимог цієї
Інструкції.
 
 Голова                     П.Г.Петрашко
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   27.12.2001 N 225
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 січня 2002 р.
                   за N 9/6297
              ІНСТРУКЦІЯ
    про порядок складання за 2001 рік річних фінансових
    звітів установами та організаціями, які отримують
      кошти державного та/або місцевих бюджетів
   Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ), із
змінами та доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від
09.01.2000 N 17 ( 17-2000-п ) "Про Порядок складання, розгляду,
затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і
видатків бюджетних установ та організацій", із змінами, постанови
Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419 ( 419-2000-п )
"Про затвердження Порядку подання фінансової звітності",  із
змінами та доповненнями, наказів Міністерства фінансів України від
09.01.2001 N 6 ( z0065-01 ) "Про затвердження документів, що
застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за N 65/5256 та від
29.06.2000 N 146 ( z0418-00 ) "Про затвердження Переліку власних
надходжень бюджетних установ та організацій", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17.07.2000 за N 418/4639 (у редакції
наказу Міністерства фінансів України від  25.12.2000  N  347
( z0128-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.02.2001 за N 128/5319), та інших нормативно-правових актів з
питань бюджетних відносин, установлюються форми річної фінансової
звітності за 2001 рік для установ та організацій, які отримують
кошти державного та/або місцевих бюджетів, порядок їх заповнення
та подання згідно з цією Інструкцією.
   1. Річні фінансові звіти про виконання кошторисів доходів і
видатків центральних органів виконавчої влади, інших головних
розпорядників бюджетних коштів, установ та  організацій,  що
отримують  кошти  державного  та/або місцевих бюджетів, крім
визначених у пунктах 2 - 6 цієї Інструкції (далі - бюджетні
установи), за 2001 рік складаються з таких форм фінансової
звітності:
   N 1 "Баланс";
   N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи
(загальний фонд)";
   N 2-валюта "Звіт про використання  бюджетних  коштів  з
міжнародної діяльності України";
   N 3 "Звіт про виконання плану по штатах та контингентах";
   N 4-1  "Звіт про надходження і використання спеціальних
коштів";
   N 4-2  "Звіт  про  надходження  і  використання сум за
дорученнями";
   N 4-3 "Звіт про депозитні суми";
   N 4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень";
   N 4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших
бюджетів";
   N 4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів
(спеціальний фонд)";
   N 4-1-зведена "Зведений звіт про надходження і використання
спеціальних коштів";
   N 4-4-зведена  "Зведений  звіт  про  рух  інших власних
надходжень";
   N 5 "Звіт про рух необоротних активів";
   N 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування";
   N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ";
   N 8 "Звіт про зобов'язання бюджетних установ";
   N 9 "Звіт про результати фінансової діяльності";
   N 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та
матеріальних цінностей в бюджетних установах";
   пояснювальна записка до річного фінансового звіту.
   У такому самому обсязі складаються й зведені річні фінансові
звіти про виконання кошторисів доходів і видатків головними
розпорядниками бюджетних коштів та бюджетними установами, що мають
підвідомчі установи.
   Форми фінансової звітності N 1, N 2, N 2-валюта, N 4-1,
N 4-2, N 4-3, N 4-4, N 4-5, N 4-6, N 4-1-зведена, N 4-4-зведена,
N 7 та N 8 складаються за зразками, наведеними в додатках до
Інструкції про порядок складання у 2001 році квартальних звітів
установами й організаціями, що отримують кошти з державного та/або
місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства
України від 03.04.2001 N 48 ( z0363-01 ) та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 20.04.2001 за N 363/5554, із змінами,
унесеними наказом Державного казначейства України від 20.08.2001
N 149 ( z0783-01 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
04.09.2001 за N 783/5974.
   Форми звітності N 3 та N 15 подаються за зразками форм, що
застосовувались при складанні річної фінансової звітності у 2000
році.
   Форми звітності N 5, 6, 9 подаються за зразками форм, що
затверджені цією Інструкцією.
   2. Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з
тимчасової  втрати  працездатності,  Фонд  загальнодержавного
соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань складають і подають Державному казначейству України
зведену річну звітність про виконання кошторисів відповідних
фондів за формою N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і
видатків установи (загальний фонд)" та формою фінансового звіту
"Баланс", який подається за зразками, визначеними даними фондами.
   3. Госпрозрахункові підприємства та організації, що отримують
кошти  загального  фонду  бюджету, складають річну фінансову
звітність про використання отриманих бюджетних коштів за формою
N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи
(загальний фонд)". Підприємства та організації, що отримують кошти
спеціального фонду, складають річну фінансову звітність за формою
N 4-6 "Звіт про надходження і використання  інших  доходів
(спеціальний фонд)". При цьому в поданих звітах форми N 2 та N 4-6
графа "Фактичні видатки" заповнюється в сумах, що дорівнюють
касовим видаткам. Крім того, госпрозрахункові підприємства та
організації, громадські об'єднання, що отримують бюджетні кошти
загального фонду, подають до органів Державного казначейства
України форму N 8 "Звіт про зобов'язання бюджетних установ".
   Громадські об'єднання, що отримують бюджетні кошти не на своє
утримання, а на окремі програми, про використання бюджетних коштів
подають річну фінансову звітність за формами N 2 "Звіт про
виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)"
та N 8 "Звіт про зобов'язання бюджетних установ".
   Інші форми річної фінансової звітності про  використання
бюджетних коштів, у тому числі форми N 1 "Баланс" та N 7 "Звіт про
заборгованість   бюджетних   установ",   госпрозрахунковими
підприємствами, організаціями та громадськими об'єднаннями до
органів Державного казначейства України не подаються.
   4. Бюджетні установи, що протягом 2001 року мали подвійну
підпорядкованість, подають річну фінансову звітність за переліком,
установленим п.1 цієї Інструкції за двома адресами в повному
обсязі.
   Установи, що проводять видатки, які становлять  державну
таємницю, фінансові звіти подають за окремим порядком.
   5. Бюджетні установи, що для виконання певного доручення
отримують кошти з державного бюджету, але не від свого головного
розпорядника коштів, а від іншого, подають форму N 4-2 "Звіт про
надходження і використання сум за дорученнями" установі, що
виділила ці кошти.
   6. Бюджетні установи, що отримують кошти з різних бюджетів
для виконання делегованих законами України повноважень органів
місцевого  самоврядування або інших визначених законодавством
функцій і використовують їх згідно з кошторисом доходів та
видатків, складають форму N 4-5 "Звіт про використання субвенцій,
одержаних з інших бюджетів".
   7. Форма N 1 "Баланс" складається на підставі звірених даних
аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку за станом на
кінець останнього дня 2001 року. Підставою для бухгалтерського
обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують
факти здійснення господарських операцій. Дані статей балансу на
початок року повинні бути тотожні відповідним даним на кінець року
в Балансі за попередній рік.
   Установи складають  єдиний Баланс (форма N 1) за всіма
рахунками, про всі господарські операції за  всіма  коштами
загального і спеціального фондів, за всіма видами бюджетів.
   Кожна установа заповнює в Балансі тільки ті рядки, які
стосуються її діяльності, при цьому керуючись такими вказівками.
   Баланс, який не містить результат за всіма  операціями,
вважається недійсним.
               Актив
          Розділ 1. Необоротні активи
   У розділі 1 "Необоротні активи" відображається  вартість
матеріальних і нематеріальних активів установи, отриманих для
довготривалого використання і не призначених для реалізації або
витрачання протягом одного року.
   Рядки 110, 120,  130  "Залишкова  вартість".  Наводиться
залишкова  вартість  необоротних  активів,  яка  визначається
розрахунковим шляхом як різниця між первісною (відновлювальною)
вартістю та сумою зносу.
   Рядки 111, 121, 131 "Знос". Призначені для відображення суми
зносу необоротних активів, нарахованого в останній робочий день
грудня.
   Рядки 112,  122, 132 "Первісна вартість". Відображається
первісна вартість необоротних активів, тобто фактична вартість
придбання,  спорудження,  виготовлення  необоротних активів з
урахуванням змін, що збільшували або зменшували цю вартість.
          Розділ II. Оборотні активи
   Розділ II "Оборотні активи" передбачений для відображення
грошових  коштів і їх еквівалентів, а також інших активів,
призначених для реалізації або використання протягом року.
   Рядок 140 "Матеріали і продукти харчування". Призначений для
відображення вартості матеріалів та продуктів харчування, що
зберігаються на складах або в коморах: реактивів і хімікатів, скла
і хімпосуду, металу, електроматеріалу і радіоматеріалу, радіоламп,
фотоприладдя, паперу, медикаментів, компонентів, бактерицидних
препаратів, перев'язувальних засобів, господарських матеріалів, що
використовуються для поточних потреб установ (електричні лампи,
мило, щітки та ін.); будівельних матеріалів для поточного ремонту;
усіх видів палива, пального і мастильних матеріалів (дрова,
вугілля, торф, бензин, гас, мазут, автол та ін.); поворотної тари
та обмінної тари (бочки, бідони, ящики, банки скляні, пляшки та
ін.); запасних частин для ремонту і заміни спрацьованих частин
машин (медичних, електронно-обчислювальних та ін.), обладнання,
тракторів, комбайнів, транспортних засобів, сіна, вівса, інших
видів кормів та фуражу для худоби та інших тварин, а також
насіння, добрива та інших матеріалів.
   Рядок 150 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Наводиться
вартість малоцінних  та  швидкозношуваних  предметів,  термін
експлуатації яких не перевищує одного року.
   Рядок 160 "інші  запаси".  Наводиться  вартість  запасів
установи, що не враховані в рядках 140 "Матеріали і продукти
харчування" та 150 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", тобто:
   сировини і матеріалів, конструкцій, деталей і спеціального
обладнання, що  призначені  для  науково-дослідних  робіт  і
капітального будівництва;
   тварин на вирощуванні і відгодівлі, птиці, звірів, кролів,
сімей бджіл, хутрових звірів незалежно від їх вартості;
   готових виробів, виготовлених у  виробничих  (навчальних)
майстернях, готової друкованої продукції та продукції підсобних
сільських і навчально-дослідних господарств.
   Рядок 170 "Дебіторська заборгованість". Відображається сума
дебіторської заборгованості юридичних та/або фізичних осіб. Сума
рядка утворюється з таких рядків:
   171 "Розрахунки  з  постачальниками,  підрядниками  та
замовниками за виконані роботи й надані послуги". Призначений для
відображення науково-дослідними установами, навчальними закладами
професійно-технічної освіти, виробничими майстернями та підсобними
сільськими господарствами дебіторської заборгованості за виконані
роботи та надані послуги. У цьому самому рядку відображається
дебіторська заборгованість установ за роботи з  капітального
будівництва;
   172 "Розрахунки із податків та платежів". Наводиться сума
переплат за податками, зборами та іншими платежами в бюджет, а
також інша дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;
   173 "Розрахунки із страхування". Відображається дебіторська
заборгованість перед бюджетною установою Пенсійного фонду України,
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
Фонду загальнодержавного соціального страхування  на  випадок
безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань й інших організацій, що
проводять страхування;
   174 "Розрахунки з відшкодування завданих збитків".
   Відображається заборгованість за сумами недостач і крадіжок
коштів та матеріальних цінностей, сумами збитків від псування
матеріальних цінностей, віднесеними на рахунок винних осіб, та
іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку;
   175 "Розрахунки за спеціальними видами платежів".
   Застосовується для відображення дебіторської заборгованості
батьків за утримання дітей в дитячих закладах; за навчання дітей в
музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; за
харчування дітей в інтернатах при школах; працівників за формений
одяг та харчування;
   176 "Розрахунки  за  іншими операціями". Призначений для
відображення всієї іншої дебіторської заборгованості, яка не
включена до рядків 171-175, і в тому числі за розрахунками з
підзвітними особами та за розрахунками коштів на виплату допомоги
і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
   Рядок 180 "Короткострокові векселі одержані". Наводиться сума
короткострокових векселів, що отримані бюджетною установою у
випадках, дозволених чинним законодавством України.
   Рядок 190 "Інші кошти". Відображає суму коштів, що перебуває
в акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин,
мазут, харчування тощо, оплачених путівках у будинки відпочинку,
санаторії, турбази та в інших грошових документах.
   Рядок 200 "Грошові кошти в дорозі". Наводиться сума коштів,
яка перерахована в останні дні місяця на реєстраційні, спеціальні
реєстраційні, поточні рахунки бюджетної установи,  але  буде
зарахована на ці рахунки в наступному місяці.
   Рядок 210 "Рахунки  в  банках".  Відображається  залишок
невикористаних коштів, що зберігається бюджетною установою на
поточних рахунках у банках. Сума рядка утворюється з таких рядків:
   211 "Рахунки загального фонду". Наводиться сума коштів на
поточному рахунку в банку на звітну дату, що отримана  із
загального фонду бюджету на утримання бюджетної установи;
   212 "Рахунки спеціального фонду". Наводиться сума коштів
спеціального фонду, що обліковується в банку на звітну дату;
   213 "Рахунки в іноземній валюті". Призначений для обліку
іноземної валюти, що належить бюджетній установі й перебуває на
поточному рахунку в банку  на  звітну  дату.  Сума  коштів
відображається у звіті в національній валюті України;
   214 "Інші поточні рахунки". Відображається сума коштів, яка
на звітну дату зберігається на поточних рахунках, відкритих на
ім'я бюджетної установи у банках, що не належить до коштів
загального  чи спеціального фондів бюджету або до коштів в
іноземній валюті (тобто не ввішли в рядки 211, 212, 213). За цим
рядком  також відображаються депозити бюджетної установи, що
обліковуються в установі банку на звітну дату.
   За цим рядком бюджетною установою також відображається сума
позики, отриманої за рахунок коштів  міжнародних  фінансових
організацій.
   Сума коштів цього рядка розшифровується в  пояснювальній
записці до річного звіту шляхом розпису коштів за їх видами,
джерелами утворення та найменуваннями банків.
   Рядки 211, 212 застосовуються лише бюджетними установами, які
згідно з чинним законодавством  України  не  переведені  на
казначейське обслуговування кошторисів доходів і видатків.
   Рядок 220 "Рахунки в казначействі".  Наводиться  залишок
невикористаних  асигнувань, які перебувають на реєстраційному
рахунку в органі Державного казначейства України. Сума рядка
утворюється з таких рядків:
   221 "Рахунки загального фонду". Призначений для відображення
залишку невикористаних асигнувань, отриманих із загального фонду
бюджету, що перебуває на реєстраційному рахунку, відкритому в
органі Державного казначейства України на ім'я бюджетної установи;
   222 "Рахунки  спеціального  фонду".  Наводиться  залишок
невикористаних  надходжень  спеціального  фонду  установи, що
зберігається на спеціальних реєстраційних рахунках в  органі
Державного казначейства України;
   223 "Інші рахунки в казначействі". Відображаються суми, що
обліковуються на інших рахунках в органах Державного казначейства
України на звітну дату, у тому числі депозитних.
   Рядок 230 "Каса". Наводиться сума коштів, що зберігається в
касі установи на звітну дату в національній та іноземній валюті,
що перерахована в національну валюту за курсом Національного банку
України.
            Розділ III. Витрати
   Розділ III "Витрати", призначений для відображення фактичних
видатків  і  витрат  бюджетних  установ, проведених протягом
бюджетного року, у річному фінансовому звіті не заповнюється (крім
рядка 260).
   Оскільки всі видатки (крім окремих операцій за виробничими
витратами)  підсумковими  оборотами  повинні бути списані на
результати виконання кошторису за рік, то записів у графі 4 "На
кінець кварталу" не повинно бути.
   У рядку 260 "Виробничі витрати", у графі 3 "На початок року"
та у графі 4 "На кінець кварталу" може залишитися сума витрат за
роботами, що не закінчені або закінчені, але не здані за актами у
звітному році на: випуск готових виробів у виробничих (учбових)
майстернях; видавництво друкованої продукції і надання послуг;
незавершене   виробництво  продукції;  науково-дослідні  і
конструкторські роботи за  договорами  з  підприємствами  та
установами; виготовлення різних експериментальних пристроїв для
проведення наукових експериментів на роботах, які виконуються за
рахунок державного бюджету; операції із заготівлі й переробки
матеріалів господарським способом.
   Рядок 270 "Баланс" складається із суми рядків, що кратні 10
(110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+260).
               Пасив
          Розділ I. Власний капітал
   Розділ I "Власний капітал". Призначений для відображення сум
фондів бюджетних установ і фінансових результатів діяльності за
рік.
   Фонди бюджетних установ складаються з фонду в необоротних
активах і фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах.
   Рядок 280 "Фонд у необоротних активах". Наводиться сума
вкладення у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних
і нематеріальних активів, що перебувають  у  безпосередньому
розпорядженні бюджетної установи, з вирахуванням нарахованого
зносу.
   Рядок 290 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах".
Відображається  сума  вкладення  у  фонд  у  малоцінних  і
швидкозношуваних предметах, термін експлуатації яких не перевищує
одного року.
   Рядок 300 "Результат виконання  кошторису  за  загальним
фондом". Проставляється фінансовий результат виконання кошторису
установи за звітний бюджетний рік у частині загального фонду.
   Показник за рядком 300 "Результат виконання кошторису за
загальним фондом" відповідає залишку на кінець року в книзі
"Журнал-головна" за субрахунком 431 "Результат виконання кошторису
за загальним фондом".
   Рядок 310  "Результат виконання кошторису за спеціальним
фондом". Проставляється фінансовий результат виконання кошторису
установи за звітний бюджетний рік у частині спеціального фонду.
   Показник за рядком 310 "Результат виконання кошторису за
спеціальним фондом" відповідає залишку на кінець року в книзі
"Журнал-головна" за субрахунком 432 "Результат виконання кошторису
за спеціальним фондом".
   Показник за рядками 300 та 310 може бути від'ємний.
   Фінансовий результат  складається  з результату виконання
загального та спеціального фондів окремо. Порядок визначення
фінансового результату виконання кошторису доходів і видатків
бюджетної установи за рік роз'яснює Державне казначейство України.
   Рядок 320  "Результати  переоцінок".  Призначений  для
відображення результату переоцінок матеріальних, нематеріальних і
фінансових активів, курсових різниць від операцій в іноземній
валюті, що склалася за звітний період. У графі 4 "На кінець
кварталу" записів не повинно бути, оскільки результат переоцінок
за  порядком,  визначеним  Державним  казначейством  України,
заключними  оборотами  переноситься  на  результат  виконання
кошторису.
           Розділ II. Зобов'язання
   У розділі II "Зобов'язання"  відображаються  поточні  та
довгострокові зобов'язання бюджетних установ.
   Рядок 330  "Довгострокові   зобов'язання".   Наводяться
зобов'язання установи, що не характерні для її діяльності (суми
кредитів, одержані в установах банків та  інших  фінансових
організаціях, інших одержаних позик, суми виданих векселів і
випущених фінансових зобов'язань), погашення яких буде проведено
після завершення звітного року.
   Рядок 340  "Короткострокові   позики".   Відображаються
короткострокові кредити та позики, одержані бюджетною установою у
банках та інших фінансових організаціях відповідно до чинного
законодавства України.
   Рядок 350  "Поточна  заборгованість  за  довгостроковими
зобов'язаннями". Відображається сума заборгованості поточного року
за зобов'язаннями, термін сплати за якими в цілому настане в
наступні роки.
   Рядок 360 "Короткострокові векселі видані". Наводиться сума
векселів, виданих   бюджетною   установою   згідно   з
нормативно-правовими  актами  України,  термін  сплати  яких
установлено протягом одного бюджетного року.
   Рядок 370 "Кредиторська заборгованість". Відображається сума
кредиторської заборгованості бюджетної установи перед фізичними
або юридичними особами. Сума рядка утворюється з таких рядків:
   371 "Розрахунки  з  постачальниками,  підрядниками  та
замовниками за виконані роботи й надані послуги". Призначений для
відображення науково-дослідними установами (та прирівненими до
них) суми кредиторської заборгованості перед постачальниками,
підрядниками та замовниками за виконані згідно з договорами
науково-дослідні роботи, надані  послуги,  реалізовані  готові
вироби. Крім того, відображається кредиторська заборгованість з
підприємствами й організаціями за капітальним будівництвом та за
роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання;
   372 "Розрахунки за спеціальними видами платежів". Наводиться
кредиторська заборгованість за спеціальними видами платежів: перед
батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах; за
навчання  дітей  в  музичних  школах; за утримання дітей в
школах-інтернатах; перед робітниками і службовцями за формений
одяг та харчування; за харчування дітей в інтернатах при школах.
За цим рядком також відображається заборгованість за нарахованою
допомогою та компенсаціями громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
   373 "Розрахунки із податків та платежів". Відображається
кредиторська заборгованість бюджетної установи з податків та
платежів у бюджет та інших розрахунків з бюджетом;
   374 "Розрахунки із страхування". Наводиться заборгованість
перед Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування з
тимчасової втрати  працездатності,  Фондом  загальнодержавного
соціального страхування на випадок безробіття, Фондом соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань й іншими організаціями зі страхування;
   375 "Розрахунки із заробітної плати". Відображаються суми за
розрахунками з працівниками, що перебувають і не перебувають у
штаті бюджетної установи, за всіма видами заробітної плати (у тому
числі відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12  ),  преміями,  допомогою  у  зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю;
   376 "Розрахунки  зі  стипендіатами".  Відображаються суми
розрахунків зі студентами й аспірантами вузів, науково-дослідних
установ та учнями технікумів, училищ, шкіл, слухачами курсів за
стипендіями (у тому числі відповідно до Закону України "Про статус
і  соціальний  захист  громадян,  які  постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи");
   377 "Розрахунки   з  працівниками  за  безготівковими
перерахуваннями". Наводяться суми за розрахунками з працівниками
за товари, продані в кредит торговельними організаціями, за
перерахуванням  заробітної  плати  шляхом   безготівкового
перерахування на особистий вклад працівника в установу банку, за
утриманням членських профспілкових внесків, суми, утримані із
заробітної плати, стипендій і пенсій за виконавчими листами та
іншими документами;
   378 "Розрахунки за депозитними сумами". Наводяться депозитні
суми, які за станом на звітну дату надійшли на ім'я бюджетної
установи і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або
перерахуванню за призначенням;
   379 "Розрахунки за іншими операціями". Відображаються суми
кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями бюджетної
установи, що не ввійшли в рядки 371-378, у тому числі за
розрахунками з підзвітними особами.
            Розділ III. Доходи
   Розділ III "Доходи", призначений для  відображення  всіх
доходів  бюджетної  установи, які вона отримує на виконання
кошторису доходів і видатків, у річному фінансовому звіті не
заповнюється (крім рядка 397). Оскільки всі доходи (крім доходів
за витратами майбутніх періодів) підсумковими оборотами у кінці
року списуються на результат виконання кошторису за рік, то
записів у графі 4 "На кінець кварталу" не повинно бути.
   За рядком 397 "Доходи за витратами майбутніх періодів" у
річному фінансовому звіті за 2001 рік у графі 3 "На початок року"
може відображатися сума доходу спеціального фонду, отриманого
бюджетною установою в минулі роки, яка витрачена в поточному
бюджетному році, а в графі 4 "На кінець кварталу" - отримана в
поточному році, яка буде витрачена в наступному році.
   Рядок 410 "Баланс" складається із суми рядків, що кратні 10
(280+290+300+310+330+340+350+360+370) та рядок 397.
     ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 70 "ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ"
   Ця Довідка  призначена   для   роз'яснення   операцій
бухгалтерського обліку, проведених на субрахунках рахунку 70
"Доходи загального фонду" та субрахунку 681 "Внутрішні розрахунки
за загальним фондом". За 2001 рік у Довідці відображаються
операції, наслідками яких є збільшення або зменшення доходів
бюджетної установи за загальним фондом:
   залишок на початок року асигнувань загального фонду (якщо
такий був);
   асигнування із загального  фонду  бюджету,  що  надійшли
бюджетній  установі  протягом  звітного  року (якщо установа
отримувала кошти загального фонду з різних бюджетів, то такі суми
відображаються у Довідці окремими рядками). Якщо за рішенням
Кабінету  Міністрів  України  залишки  бюджетних  асигнувань
перераховуються  протягом  звітного  періоду  до бюджету, то
асигнування, що надійшли, відображаються за мінусом перерахованих
до бюджету залишків;
   суми надлишків матеріалів, виявлених під час  проведення
інвентаризації і оприбуткованих;
   дооцінки матеріалів;
   списання недостачі матеріалів;
   інші операції, які відносяться на збільшення або зменшення
субрахунку 701 "Асигнування з державного бюджету на видатки
установи та інші заходи" (702 "Асигнування з місцевого бюджету на
видатки установи та інші заходи" та 681 "Внутрішні розрахунки за
загальним фондом"). Ці операції відображаються у Довідці до
рахунку 70 "Доходи загального фонду" форми N 1 "Баланс" загальною
сумою, а в пояснювальній записці розшифровуються.
   У цій Довідці за рядком 480 записується сума видатків, що
списана підсумковими оборотами на фінансовий результат виконання
кошторису за загальним фондом.
   У рядку 570 "Залишок за рахунком на кінець кварталу" залишку
не повинно бути.
    ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 71 "ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ"
          (у частині інших доходів)
   Ця Довідка призначена для відображення коштів, що належать до
інших доходів спеціального фонду:
   залишку на початок року інших доходів спеціального фонду;
   коштів, що фактично надійшли за розподілами як інші доходи
спеціального фонду;
   коштів, що  надійшли  безпосередньо  на  ім'я  установи
(одержаними без розподілів) як інші доходи спеціального фонду;
   залишку на кінець року інших доходів спеціального фонду.
   8. До річного балансу додається Довідка органу Державного
казначейства України або установи банку про залишки  коштів
загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету
на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках
бюджетної установи за станом на 1 січня 2002 року.
   Органи Державного казначейства України складають  довідки
згідно з додатком 1.
   Установи банків надають такі довідки за встановленими для них
формами.
   За даними довідок органів Державного казначейства України або
установ банків установами складається Реєстр про залишки коштів
загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету
на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках
установи за станом на 1 січня 2002 року (додаток 2).
   До зведених річних фінансових звітів головних розпорядників
бюджетних коштів та бюджетних установ, що мають  підвідомчі
установи, додаються Реєстри про залишки коштів загального та
спеціального  фондів  державного  (місцевого)  бюджету  на
реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках
підвідомчих бюджетних установ за станом на 1 січня 2002 року,
складеними за даними довідок органів Державного казначейства
України або установ банків (додаток 3).
   9. Форма N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків
установи (загальний фонд)" складається розпорядниками бюджетних
коштів і одержувачами коштів на підставі даних про отримані і
витрачені, згідно з кошторисом доходів і видатків, асигнування із
загального фонду бюджету. Звіт складається в розрізі  кодів
економічної  класифікації  видатків  окремо  за кожним кодом
функціональної класифікації видатків.
   Крім того, складається зведений звіт форми N 2 за всіма
кодами функціональної класифікації видатків.
   Головні розпорядники  коштів,  що  мають  у  своєму
підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства та організації, які
отримують асигнування загального фонду бюджету, до зведеного
річного фінансового звіту додають два зведених звіти форми N 2 за
всіма кодами функціональної класифікації видатків:
   щодо бюджетних установ;
   щодо госпрозрахункових підприємств та організацій.
   Форма N 2 складається за таким порядком.
   У графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється
затверджена в кошторисі  річна  сума  планового  призначення
загального фонду, з урахуванням унесених протягом року змін до
кошторисів.
   Графа 5  "План асигнувань на звітний період" у річному
фінансовому звіті не заповнюється.
   Графа 6 "Ліміти асигнувань звітного періоду" не заповнюється.
   У графі 7 "Надійшло коштів за звітний період" відображається
сума  асигнувань  загального  фонду бюджету в розрізі кодів
економічної класифікації видатків, яка фактично надійшла на ім'я
установи, мінус суми залишків коштів на реєстраційних (поточних)
рахунках, що були не використані та перераховані до бюджету.
   У графі  8 "Касові видатки" відображається сума касових
видатків тобто видатків, що проведені шляхом здійснення платежів з
реєстраційних (поточних) рахунків установи, відкритих в органах
Державного казначейства України (установах банків) за будь-якими
видами операцій. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на
реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків.
   У графі  9 "Фактичні видатки" наводиться сума фактичних
видатків, тобто дійсних витрат, що оформлені та підтверджуються
відповідними документами, у тому числі видатків за несплаченими
рахунками кредиторів, за нарахованою і невиплаченою заробітною
платою, за стипендіями тощо, за мінусом сум, що надійшли на
відновлення видатків.
   Суми відновлених видатків за анульованими взаємозаліками чи
вексельними розрахунками або іншими негрошовими операціями минулих
років (у разі прийняття відповідного рішення) відображаються в
графі 9 "Фактичні видатки" за окремими формами N 2, складеними за
новою бюджетною класифікацією видатків. Дані цих форм ураховуються
у зведеному звіті форми N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів
і видатків установи (загальний фонд)".
   Установи, які для виконання своїх функцій, покладених на
додаткові структури, отримують кошти з інших бюджетів (якщо це
передбачено нормативно-правовими актами і не є субвенцією), за
2001 рік складають форми N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів
і видатків установи (загальний фонд)" окремо за кожним бюджетом.
Такі форми подаються органам Державного казначейства України (до
відома) та фінансовим органам окремо за кожним бюджетом. При цьому
у звіті про використання установою коштів іншого бюджету (який є
додатковим для даної установи) видатки повинні бути проведені в
межах виділених асигнувань з іншого бюджету.
   У Балансі річного фінансового звіту асигнування, отримані із
загального фонду іншого бюджету, відображаються у Довідці до
рахунку 70 "Доходи загального фонду" до Балансу. При цьому в рядку
510 "Надійшли асигнування за загальним фондом протягом року"
відображаються асигнування загального фонду, що  надійшли  з
бюджету, за рахунок якого утримується дана установа. Асигнування,
отримані із загального фонду іншого бюджету, відображаються за
кредитом окремою сумою у вільному рядку Довідки до рахунку 70
"Доходи загального фонду" Балансу.
   10. Форма N 2-валюта "Звіт про використання бюджетних коштів
з міжнародної діяльності України" складається установами, що
отримують кошти з державного бюджету в іноземній валюті. При цьому
операції,  здійснені  в  іноземній  валюті, відображаються в
національній валюті України в сумах, які визначаються шляхом
перерахунку  іноземної  валюти за курсом Національного банку
України. Перерахунок здійснюється відповідно до наказу Державного
казначейства України від 24.07.2001 N 126 ( z0670-01 ) "Про
затвердження Порядку відображення в обліку операцій в іноземній
валюті", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2001
за N 670/5861.
   Звіт форми N 2-валюта складається окремо за загальним і
спеціальним фондами і є складовою частиною при складанні зведеного
звіту.
   Кошти державного бюджету з  міжнародної  діяльності,  що
отримують бюджетні установи в національній валюті України, у формі
N 2-валюта не відображаються.
   Окремі графи звіту N 2-валюта заповнюються у такому порядку.
   У графі 2 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється сума
планового призначення, затверджена кошторисом доходів і видатків з
міжнародної діяльності.
   Якщо протягом звітного періоду до кошторису були внесені
зміни, то в графі "Затверджено кошторисом на рік" проставляється
сума уточненого призначення.
   Графа 3  "План асигнувань на звітний період" у річному
фінансовому звіті не заповнюється.
   Графа 4 "Ліміти асигнувань звітного періоду" не заповнюється.
   У графі 5 "Залишок коштів на початок звітного періоду -
ін.валюта" записується сума залишку коштів на поточному рахунку на
початок звітного року в іноземній валюті.
   У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного періоду - грн."
записується сума в національній валюті залишку коштів на поточному
рахунку на початок звітного року.
   У графі 7 "Надійшло коштів за звітний період - ін.валюта"
відображається сума коштів, яка фактично надійшла на ім'я установи
в іноземній валюті.
   У графі  8 "Надійшло коштів за звітний період - грн."
відображається сума коштів у національній валюті, яка в іноземній
валюті фактично надійшла на ім'я установи.
   У графі 9 "Курсова різниця - грн." наводиться сума курсової
різниці, що утворилася при оцінці однакової кількості одиниць
іноземної валюти в національну при різних валютних курсах.
   У графі 10 "Касові видатки - ін.валюта" відображається в
іноземній валюті сума касових видатків установи, проведена в
іноземній валюті шляхом перерахування коштів з поточного рахунку
за всіма видами операцій.
   У графі 11 "Касові видатки - грн." наводиться сума касових
видатків  установи,  проведена  в  іноземній  валюті  шляхом
перерахування коштів з поточного рахунку за всіма видами операцій.
У даній графі наводиться сума, перерахована в національну валюту
України.
   У графі 12 "Фактичні видатки - ін.валюта" наводиться в
іноземній валюті сума фактичних видатків установи, тобто дійсних
витрат, що оформлені та підтверджуються відповідними документами і
проведені в іноземній валюті.
   У графі 13 "Фактичні видатки - грн." відображається сума
фактичних видатків установи, тобто дійсних витрат, що оформлені та
підтверджуються відповідними документами і проведені в іноземній
валюті.  У даній графі наводиться сума, яка перерахована в
національну валюту України.
   У графі 14 "Залишок коштів на кінець звітного періоду -
ін.валюта" записується сума залишку коштів на поточному рахунку на
кінець звітного періоду в іноземній валюті.
   У графі 15 "Залишок коштів на кінець звітного періоду - грн."
записується сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець
звітного періоду в іноземній валюті, що перерахована в національну
валюту України.
   11. Форма  N 3 "Звіт про виконання плану по штатах і
контингентах" відображає показники про мережу, штати і контингенти
установи. Окремі установи подають звіт за спеціально для них
затвердженими формами:
   форма N 3-1 "Звіт про виконання  плану  по  штатах  і
контингентах органів державного управління, судів і прокуратури,
науково-дослідних установ";
   форма N 3-2 "Звіт про виконання  плану  по  штатах  і
контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів"
(складається за кожним кодом функціональної класифікації 070201,
070301, 070305, 070501, 070502, 070601, 070602, 070701, 070702
окремо:
   за державним замовленням;
   за контрактами);
   форма N  3-4  "Звіт про виконання плану щодо штатів і
контингентів  закладів  охорони  здоров'я  і  соціального
забезпечення";
   форма N 3-5 "Звіт про виконання  плану  по  штатах  і
контингентах по початкових, неповних середніх (дев'ятирічних) і
середніх, вечірніх (змінних) заочних середніх загальноосвітніх
школах,  школах-інтернатах, спеціальних школах, школах-дитячих
садках, інтернатах при школах";
   форма N 3-8 "Звіт про виконання плану підготовки наукових
кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах";
   форма N  3-19  "Звіт  про виконання плану по штатах і
контингентах інших закладів і заходів";
   форма N  3-дс  "Звіт  про  утримання дитячих дошкільних
закладів".
   12. Звіти форми N 4 про надходження і використання коштів
спеціального фонду складаються за формами в розрізі видів коштів:
   N 4-1 "Звіт про надходження і використання  спеціальних
коштів";
   N 4-2  "Звіт  про  надходження  і  використання сум за
дорученнями";
   N 4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень";
   N 4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших
бюджетів";
   N 4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів
(спеціальний фонд)".
   Звіти форми  N 4 про надходження і використання коштів
спеціального фонду складаються в розрізі кодів функціональної
класифікації видатків.
   Заповнення окремих граф звітів форм N 4 здійснюється за таким
порядком.
   У графі "Затверджено кошторисом на рік" відображається річна
сума планового надходження за даним видом спеціального фонду
згідно із "Зведенням показників спеціального фонду кошторису на
рік"  (форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів
України від 09.01.2001 N 6 ( z0065-01 ) "Про затвердження
документів,  що застосовуються в процесі виконання бюджету",
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  24.01.2001  за
N 65/5256).
   Якщо протягом року до кошторису були внесені зміни, то в
графі  "Затверджено  кошторисом  на рік" проставляється сума
уточненого призначення.
   У графі  "Перераховано залишок" зазначається сума доходу
минулого звітного року даного виду спеціального фонду, що була
відповідно  до чинного законодавства України перерахована за
призначенням у звітному році (перерахована до бюджету; повернена
установі, що надала ці кошти тощо).
   У графі "Нараховано доходів" форм N 4-1 "Звіт про надходження
і використання спеціальних коштів" та N 4-4 "Звіт про рух інших
власних надходжень" відображається сума доходу, нарахованого в
бухгалтерському обліку бюджетної установи.
   У графі "Надійшло доходів" відображається  сума  доходів
спеціального фонду за даним видом, що надійшла на спеціальний
реєстраційний (поточний) рахунок бюджетної установи у звітному
році. Сума зменшується на кошти, що повернені фізичним і юридичним
особам та/або перераховані підвідомчому органу або органу вищого
рівня. У звітах форми N 4-1 "Звіт про надходження і використання
спеціальних коштів", N 4-2 "Звіт про надходження і використання
сум за дорученнями", N 4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень"
сума  відображається  без  розбивки  за  кодами  економічної
класифікації видатків, у звітах N 4-5 "Звіт про використання
субвенцій, одержаних з інших бюджетів" та N 4-6 "Звіт про
надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)" - у
розрізі кодів економічної класифікації видатків.
   У графі "Касові видатки" відображається сума касових видатків
спеціального фонду бюджету за певним видом у розрізі кодів
економічної класифікації, тобто видатків, що проведені шляхом
перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних  (поточних)
рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України
(установах банків) за будь-якими  видами  операцій.  Видатки
зменшуються на суми, унесені на спеціальні реєстраційні (поточні)
рахунки на відновлення касових видатків.
   У графі "Фактичні видатки" відображаються фактичні видатки
бюджетної установи за звітний рік у розрізі кодів економічної
класифікації видатків. Тобто дійсні витрати, що оформлені та
підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатки за
несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і невиплаченою
заробітною платою, стипендіями тощо.
   Кошти зменшуються на суми, унесені на спеціальні реєстраційні

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка