Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 1


     МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
       СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ГЕОЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЮ НАДР
              Н А К А З
 
 N 207/472/51/157 від 30.12.97    Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   16 січня 1998 р.
 vd971230 vn207/472/51/157      за N 20/2460
 
    Про затвердження Інструкції про порядок обчислення
    і справляння платежів за користування надрами для
          видобування корисних копалин
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекобезпеки
    N 79/187/51/57 ( z0263-99 ) від 07.04.99
                   Наказами Мінекоресурсів
    N 51/128/307/128 ( z0383-00 ) від 13.06.2000
    N 8/9/13/109   ( z0076-02 ) від 09.01.2002 )
 
   На  виконання  постанови Кабінету Міністрів України від
12 вересня 1997 р. N 1014 ( 1014-97-п ) "Про затвердження базових
нормативів плати за користування надрами для видобування корисних
копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для
видобування корисних копалин" Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Інструкцію про порядок обчислення і справляння
платежів за користування надрами для видобування корисних копалин.
   2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України, Міністерству праці та соціальної
політики України, Державній податковій адміністрації України та
Державному комітету України по геології та використанню надр за
погодженням з Міністерством економіки України та Міністерством
фінансів України у II кварталі 1998 року затвердити Методику
розрахунку платежів за користування надрами для видобування урану,
сировини ювелірної  (дорогоцінне  каміння),  ювелірно-виробної
(напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне каміння) та для
облицьовувальних матеріалів з урахуванням результатів застосування
Тимчасової методики розрахунку платежів за користування надрами
для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння),
ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне
каміння) та для облицьовувальних матеріалів у I кварталі 1998 року
при обчисленні і справлянні цих платежів.
   3. Вважати такою, що втратила чинність, Інструкцію про
порядок обчислення і сплати платежів за спеціальне використання
надр при видобуванні корисних копалин,  затверджену  наказом
Головної державної податкової інспекції  України,  Державного
комітету України по геології і використанню надр та Державного
комітету  України  по  нагляду  за  охороною  праці   від
13 травня 1994 року N 38/57/45 ( z0122-94 ).
 
 Міністр охорони навколишнього
 природного середовища
 та ядерної безпеки України              Ю.І.Костенко
 
 Голова державної податкової
 адміністрації України                 М.Я.Азаров
 
 Міністр праці та соціальної
 політики України                 М.П.Білоблоцький
 
 Голова Державного Комітету
 України по геології і
 використанню надр                 С.В.Гошовський
                     Затверджено
            наказом Міністерства охорони навколишнього
            природного середовища та ядерної безпеки
            України,    Державної    податкової
            адміністрації України, Державного комітету
            України по геології і використанню надр,
            Міністерства праці та соціальної політики
            України від  30  грудня  1997   р.
            N 207/472/51/157  (у  редакції  наказу
            Міністерства  екології  та  природних
            ресурсів України, Міністерства фінансів
            України,    Державної    податкової
            адміністрації України, Міністерства праці
            та соціальної політики України від 13
            червня 2000 р. N 51/128/307/128 
            ( z0383-00 )
              Інструкція
      про порядок обчислення і справляння плати за
   користування надрами для видобування корисних копалин
           1. Загальні положення
   1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Законів України "Про
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про
систему оподаткування" ( 1251-12 ), "Про державну податкову службу
в Україні" ( 509-12 ), "Про підприємництво" ( 698-12 ), "Про
державне регулювання видобутку,  виробництва  і  використання
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за
операціями  з  ними" ( 637/97-вр ), "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ), Указу Президента України від
17 червня 1996 року N 433/96 "Про заходи щодо залучення інвестицій
для дорозробки нафтових родовищ із важковидобувними та виснаженими
запасами", Кодексу України про надра ( 132/94-вр ), Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ), постанов Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 1994 року N 827 ( 827-94-п ) "Про затвердження
переліків  корисних  копалин  загальнодержавного та місцевого
значення", від 27 січня 1995 року N 59 ( 59-95-п ) "Про
затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів", від
14 лютого 1995 року N 114 ( 114-95-п ) "Про Порядок передачі
розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння",
від 2 серпня 1996 року N 899 ( 899-96-п ) "Про платежі за
користування  надрами",  від  11  грудня  1996 року N 1499
( 1499-96-п ) "Про затвердження переліку водних об'єктів, що
відносяться до категорії лікувальних", від 5 травня 1997 року
N 432 ( 432-97-п ) "Про затвердження Класифікації запасів і
ресурсів корисних копалин державного фонду надр", від 12 вересня
1997  року N 1014 ( 1014-97-п ) "Про затвердження базових
нормативів плати за користування надрами для видобування корисних
копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для
видобування корисних копалин" (із змінами і доповненнями), від
7 березня 2000 року N 456 ( 456-2000-п ) "Про затвердження
диференційованих нормативів плати за користування надрами для
видобування мінеральних підземних вод", від 11 липня 2001 року
N 822 ( 822-2001-п ) "Про затвердження диференційованих нормативів
плати  за  користування надрами для видобування золоторудної
(золото-поліметалічної) сировини".  (  Пункт 1.1 із змінами,
внесеними  згідно  з  Наказом  Мінекоресурсів  N  8/9/13/109
( z0076-02 ) від 09.01.2002 )
   1.2. Інструкція обов'язкова до виконання усіма суб'єктами
підприємницької діяльності незалежно від форм власності (включаючи
підприємства з іноземними інвестиціями), які здійснюють видобуток
корисних копалин на території України, у межах її континентального
шельфу та виключної (морської) економічної зони.
   1.3. Інструкція  встановлює  єдиний порядок обчислення і
справляння плати за користування надрами для видобування корисних
копалин, складання розрахунків плати та їх подання до органів
державної податкової служби.
   1.4. Плата за користування надрами для видобування корисних
копалин не звільняє суб'єктів підприємницької діяльності від
справляння відрахування за геологорозвідувальні роботи, виконані
за рахунок державного  бюджету,  інших  податків  і  зборів
(обов'язкових  платежів),  якщо  інше  не передбачено чинним
законодавством та міжнародними угодами України.
   1.5. Плата за користування надрами для видобування корисних
копалин не справляється за видобуті прісні підземні води. За
використання прісних підземних вод справляється збір згідно з
Порядком справляння збору за спеціальне використання  водних
ресурсів  та  збору  за  користування  водами  для  потреб
гідроенергетики і водного транспорту, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 року N  1494
( 1494-99-п ).
     2. Платники плати за користування надрами для
          видобування корисних копалин
   2.1. Платниками плати за користування надрами для видобування
корисних  копалин  є всі суб'єкти підприємницької діяльності
незалежно від форм власності, їх філії, представництва, відділення
та  інші відокремлені підрозділи, які здійснюють видобування
корисних копалин, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями
(далі - користувачі надр). ( Пункт 2.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Мінекоресурсів N 8/9/13/109 ( z0076-02 ) від
09.01.2002 )
   2.2. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені
підрозділи користувача надр (далі - філії), які мають банківські
рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності,
складають окремий баланс, можуть сплачувати самостійно плату за
користування  надрами  для  видобування  корисних копалин за
місцезнаходженням родовища корисних копалин. ( Пункт 2.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів N 8/9/13/109
( z0076-02 ) від 09.01.2002 )
   2.3. Якщо в складі підприємства - користувача надр немає
філій або якщо до його складу входять філії, які не мають
банківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтерського обліку
своєї діяльності, не складають окремого балансу, то плата за
користування надрами для видобування корисних копалин сплачується
таким  підприємством  за  місцезнаходженням родовища корисних
копалин.
   2.4. Відповідальність за своєчасність та повноту сплати до
бюджетів сум плати за користування надрами для  видобування
корисних  копалин несуть платники цієї плати, незалежно від
наявності в їх складі філій, відділень, представництв та інших
відокремлених підрозділів.
   3. Об'єкт справляння плати за користування надрами для
          видобування корисних копалин
   3.1. Плата за користування надрами для видобування корисних
копалин (далі - плата) справляється за обсяги погашених у надрах
балансових та позабалансових запасів (обсяги видобутих) корисних
копалин.
   Об'єктом справляння плати є:
   обсяги фактично погашених балансових і позабалансових запасів
корисних  копалин  - для вугілля кам'яного, вугілля бурого,
металевих корисних копалин, сировини нерудної для металургії,
гірничо-хімічної, гірничорудної та будівельної сировини;
   обсяги видобутих корисних копалин - для нафти, конденсату,
природного газу (у тому числі супутнього - при видобутку нафти),
підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей
та мулу;
   обсяги видобутих  корисних  копалин  (крім  скидів  без
використання) - для мінеральних підземних вод;
   вартість мінеральної  сировини чи продукції її первинної
переробки - для уранової руди, сировини ювелірної (дорогоцінне
каміння), ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної
(виробне каміння) та облицьовувальних матеріалів, що визначається
відповідно до Методики розрахунку платежів за користування надрами
для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння),
ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне
каміння) та для облицьовувальних матеріалів, затвердженої спільним
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
та  ядерної  безпеки,  Державної  податкової  адміністрації,
Міністерства праці та соціальної політики і Державного комітету по
геології і  використанню  надр  від  7  квітня  1999  року
N 79/187/51/57 ( z0263-99 ), зареєстрованої Міністерством юстиції
27 квітня 1999 року за N 263/3556 (далі - Методика розрахунку
платежів);
   обсяги видобутих корисних копалин  -  для  золоторудної
(золото-поліметалічної) сировини. ( Пункт 3.1 доповнено абзацом
згідно з Наказом Мінекоресурсів N 8/9/13/109 ( z0076-02 ) від
09.01.2002 )
   3.2. Обсяги фактично погашених балансових запасів корисних
копалин визначаються як сума обсягів видобутих корисних копалин та
фактичних їх втрат у надрах під час видобування.
   Втрати запасів корисних копалин, які згідно з технічними
проектами зосереджені в охоронних ціликах, бар'єрних ціликах (між
шахтами) та поблизу неякісно затампонованих  свердловин,  не
підлягають  урахуванню  при  визначенні  розмірів  плати  за
користування надрами для видобування корисних копалин за умови
погодження їх обсягів з відповідними органами Міністерства праці
та соціальної політики України.
   3.3. На  родовищах вуглекислих мінеральних підземних вод
(гідрокарбонатних) для визначення об'єкта справляння плати до
обсягу води, що видобувається на свердловинах, не обладнаних
стаціонарними газовідділювачами, застосовується коефіцієнт 0,85.
   3.4. Плата не справляється за:
   видобування раніше погашених запасів корисних копалин, що в
процесі розробки родовищ були віднесені у встановленому порядку до
категорії втрачених у надрах, у тому числі повторної розробки
родовищ;
   використання гірничо-промислових відходів, що утворюються в
процесі переробки корисних копалин (шлами, пил, шлаки тощо);
   використання розкривних і супутніх порід, що утворюються в
процесі видобування корисних копалин, не взятих у встановленому
порядку на баланс запасів.
   3.5. Обсяги погашених балансових і позабалансових запасів
корисних копалин та обсяги видобутку корисних копалин визначаються
за   даними   державної   статистичної   звітності   та
геолого-маркшейдерською документацією.
   Відповідними формами державної статистичної звітності є:
   "Звітний баланс запасів корисних  копалин",  форма  5-гр
(металеві, неметалеві корисні копалини, вугілля), форма 8-гр
(техногенні корисні копалини), затверджені наказом Міністерства
статистики України від 28 серпня 1992 року N 138;
   "Звітний баланс запасів корисних копалин", форма 6-гр (нафта,
газ,  конденсат),  затверджена  наказом  Державного  комітету
статистики України від 26 лютого 1999 року N 77;
   "Звітний баланс  використання підземних вод", форма 7-гр
(підземні  води),  затверджена  наказом  Державного  комітету
статистики України від 28 квітня 1998 року N 144;
   "Звіт про втрати корисних копалин при видобутку", форма
70-ТП, затверджена наказом Державного комітету статистики України
від 29 липня 1997 року N 203;
   "Звіт про  комплексне  використання корисних копалин при
збагаченні та металургійному переділі, розкривних  порід  та
відходів виробництва", форма 71-ТП, затверджена наказом Державного
комітету статистики України від 29 липня 1997 року N 203.
   "Звіт про втрати вугілля в надрах (підземні та відкриті
роботи)",  форма  11-шрп,  затверджена  наказом  Міністерства
статистики України від 22 травня 1992 року N 80.
   Квартальні обсяги погашених запасів та видобутих корисних
копалин приймаються за даними оперативних обмірів чи підрахунків,
що здійснює геолого-маркшейдерська (гідрогеологічна) служба. Ці
обсяги уточнюються за підсумками року.
     4. Нормативи плати за користування надрами для
          видобування корисних копалин
   4.1. Нормативи плати встановлюються для кожного виду корисних
копалин (групи корисних копалин, близьких за призначенням) як
базові або диференційовані залежно від геологічних особливостей та
умов експлуатації родовищ.
   Базові нормативи плати за видобування  корисних  копалин
установлюються як:
   фіксована сума в гривнях за одиницю погашених балансових і
позабалансових запасів корисних копалин - для вугілля кам'яного,
вугілля бурого, металевих корисних копалин, сировини нерудної для
металургії, гірничо-хімічної, гірничорудної, будівельної сировини;
   фіксована сума в гривнях за одиницю видобутих  корисних
копалин - для нафти, конденсату, газу природного (у тому числі
супутнього при видобутку нафти), підземних вод  (термальних,
промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу;
   відсоток величини до вартості  мінеральної  сировини  чи
продукції її первинної переробки - для уранової руди, сировини
ювелірної   (дорогоцінне   каміння),    ювелірно-виробної
(напівдорогоцінне каміння), сировини виробної (виробне каміння) та
для облицьовувальних матеріалів.
   Базові нормативи  плати наведені в додатку до постанови
Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 року N 1014
( 1014-97-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
19 січня 1998 року N 42 ( 42-98-п ).
   Диференційовані нормативи   плати   встановлюються  для
мінеральних підземних вод як фіксована сума в гривнях за кубічний
метр  видобутих  мінеральних підземних вод (крім скидів без
використання). Нормативи диференціюються в залежності від обсягу
видобування мінеральних підземних вод за добу (крім скидів без
використання), групи, напрямку використання вод і  категорії
родовищ.
   Диференційовані нормативи плати за користування надрами для
видобування мінеральних підземних вод наведені в додатку 1 до
постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2000 року N 456
( 456-2000-п ). ( Абзац восьмий пункту 4.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Мінекоресурсів N 8/9/13/109 ( z0076-02 ) від
09.01.2002 )
   Перелік родовищ мінеральних підземних вод за категоріями
наведено в додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 7
березня 2000 року N 456 ( 456-2000-п )  "Про  затвердження
диференційованих нормативів плати за користування надрами для
видобування мінеральних підземних вод".
   При видобутку мінеральних підземних вод понад установлені
квоти (ліміти) плата за видобуток понад установлену квоту (ліміт)
розраховується   із    застосуванням    середньозваженого
диференційованого нормативу.
   Середньозважений диференційований норматив визначається як
частка від ділення суми плати, що розраховується, виходячи з
фактичних обсягів видобутку мінеральних підземних вод з початку
року і диференційованих нормативів, на загальний обсяг видобутку
цих вод з початку року.
   До диференційованих нормативів плати за користування надрами
для видобування мінеральних  підземних  вод  коефіцієнти  не
застосовуються.
   Диференційовані нормативи плати за користування надрами для
видобування  золоторудної  (золото-поліметалічної)  сировини,
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2001
N 822 ( 822-2001-п ). ( Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з
Наказом Мінекоресурсів N 8/9/13/109 ( z0076-02 ) від 09.01.2002 )
   Диференційовані нормативи  плати   встановлюються   для
золоторудної (золото-поліметалічної) сировини як фіксована сума у
гривнях на тонну видобутої золоторудної (золото-поліметалічної)
сировини. Нормативи диференціюються при видобутку золоторудної
(золото-поліметалічної)  сировини  на  корінних  родовищах  у
залежності від типу родовищ, способу видобування (відкритий,
підземний), типу сировини (золоторудна, золото-поліметалічна) та
за середнім умістом золота в золоторудній (золото-поліметалічній)
сировині. При видобутку золоторудної сировини  на  розсипних
родовищах нормативи диференціюються за середнім умістом золота в
золоторудній сировині. ( Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з
Наказом Мінекоресурсів N 8/9/13/109 ( z0076-02 ) від 09.01.2002 )
   4.2. Базові та диференційовані  нормативи  плати  можуть
переглядатися у разі зміни умов господарювання (оподаткування,
кон'юнктура ринку, інфляція) та в результаті вичерпання запасів
надр.  Перегляд  цих  нормативів та коефіцієнтів до базових
нормативів плати здійснюється Кабінетом Міністрів України за
поданням Міністерства екології та природних ресурсів, Мінекономіки
та Мінфіну.
   4.3. На період до 2002 року до базових нормативів плати за
користування надрами для видобування залізної руди  багатої,
залізної  руди  для збагачення, доломіту, флюсового вапняку,
вапняків для цукрової промисловості застосовується коефіцієнт 0,2,
а для решти корисних копалин (крім нафти, конденсату, газу
природного, вугілля кам'яного, вугілля бурого) - коефіцієнт 0,3.
До  базових  нормативів  плати  за користування надрами для
видобування нафти, конденсату, газу природного, вугілля кам'яного,
вугілля бурого ці коефіцієнти не застосовуються.
   4.4. При розробці техногенних родовищ до базових нормативів
плати,  установлених для відповідних видів корисних копалин,
застосовується коефіцієнт 0,5.
   4.5. При видобуванні піщано-гравійної сировини в акваторіях
морів, водосховищ, у річках та їх заплавах до базових нормативів
плати  застосовується  коефіцієнт  2,0  (крім  видобування
піщано-гравійної сировини, яке пов'язане виключно з очищенням
фарватерів річок, за звітністю про відповідні роботи, виконані
спеціалізованими організаціями - ДП "Укрводшлях" та ін.).
   4.6. Базові нормативи плати для видобування торфу, сировини
для виготовлення оптичної та п'єзооптичної продукції на всіх
родовищах, залізної руди багатої підземного видобутку у Кривбасі
(Дніпропетровська  область),  метану  вугільних  родовищ  не
встановлюються, і плата, відповідно, не справляється.
    5. Порядок обчислення плати за користування надрами
         для видобування корисних копалин
   5.1. Сума плати за користування надрами для видобування
корисних копалин визначається користувачами надр самостійно і
обчислюється щокварталу, накопичувальним підсумком з початку року:
   для вугілля кам'яного, вугілля бурого, металевих корисних
копалин, сировини нерудної для металургії,  гірничо-хімічної,
гірничорудної  та будівельної сировини - виходячи з обсягів
погашених у надрах балансових і позабалансових запасів корисних
копалин, квот (лімітів) у разі їх затвердження, нормативів плати
до одиниці погашених в надрах запасів корисних копалин  та
коефіцієнтів, наведених у пункті 4.3 цієї Інструкції;
   для нафти, конденсату, газу природного  (у  тому  числі
супутнього  при видобутку нафти), підземних вод (термальних,
промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу - виходячи з
обсягів видобутих корисних копалин, квот (лімітів) у разі їх
затвердження, нормативів плати до одиниці видобутих корисних
копалин та коефіцієнтів, наведених у пункті 4.3 цієї Інструкції;
   для мінеральної води -  виходячи  з  обсягів  видобутих
мінеральних підземних вод, квот (лімітів) у разі їх затвердження,
диференційованих нормативів плати до одиниці видобутку. Об'єм
видобування обчислюється в кубічних метрах;
   для урану,  сировини  ювелірної  (дорогоцінне  каміння),
ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне
каміння) та для облицьовувальних матеріалів - згідно з Методикою
розрахунку платежів ( z0263-99 );
   для золоторудної (золото-поліметалічної) сировини - виходячи
з обсягів видобутої золоторудної (золото-поліметалічної) сировини
та диференційованих нормативів плати у гривнях за тонну. Якщо у
користувача   надр   облік   видобутої    золоторудної
(золото-поліметалічної) сировини ведеться в кубічних метрах, то
перерахунок у тонни здійснюється згідно  з  об'ємною  масою
золоторудної  (золото-поліметалічної)  сировини.  ( Пункт 5.1
доповнено абзацом згідно з Наказом Мінекоресурсів N 8/9/13/109
( z0076-02 ) від 09.01.2002 )
   5.2. При видобуванні вугілля кам'яного, вугілля  бурого,
металевих корисних копалин, сировини нерудної для металургії,
гірничо-хімічної, гірничорудної та будівельної сировини плата
обчислюється окремо за балансові і окремо за позабалансові запаси
цих корисних копалин. При обчисленні суми плати за позабалансові
запаси  корисних  копалин  до нормативу плати застосовується
коефіцієнт 0,5.
   5.3. У разі видобутку корисних копалин понад встановлені
квоти (ліміти) за видобуті понад квоти (ліміти) корисні копалини
плата обчислюється в подвійному розмірі. Загальна сума плати
складається із суми, розрахованої відповідно до пункту 5.1 цієї
Інструкції,  виходячи з обсягу видобутих (погашених) запасів
корисних копалин, та суми, розрахованої відповідно до цього самого
пункту, виходячи з обсягу видобутку понад квоту (ліміт).
   У разі видобутку мінеральних підземних вод понад установлені
квоти (ліміти) плата за обсяги видобутих понад квоти (ліміти) цих
вод обчислюється в подвійному розмірі. Загальна сума  плати
складається із суми, розрахованої відповідно до пункту 5.1 цієї
Інструкції, виходячи з обсягу видобутку мінеральної підземної
води, диференційованих нормативів і суми, розрахованої, виходячи з
обсягів видобутої мінеральної підземної води понад установлену
квоту (ліміт) та середньозважених диференційованих нормативів.
   5.4. За наднормативні втрати корисних копалин  додатково
обчислюється  плата, виходячи з обсягів наднормативних втрат
корисних копалин, нормативів плати і коефіцієнтів, наведених у
пункті 4.3 цієї Інструкції (тобто справляються в подвійному
розмірі).
   Нормативи втрат визначаються проектами розробки родовищ (чи
їх ділянок).
   Для користувачів надр, які здійснюють видобування нафти,
конденсату та природного газу, наднормативними втратами вважаються
обсяги витрачання нафти, конденсату та природного газу понад
розрахункові  (планові)  власні  технологічні  потреби,  які
визначаються проектами та поточними планами розробки родовищ.
   5.5. При  розробці користувачем надр більше одного виду
корисних копалин плата обчислюється за кожний їх вид окремо.
   5.6. При користуванні надрами для видобування титанової руди
плата встановлюється для розсипних родовищ іршанської  групи
(Житомирська область).
   Обчислення плати за користування надрами для видобування
титанової руди розсипних родовищ іршанської групи і розсипних
родовищ титано-цирконієвих руд здійснюється, виходячи з обсягів
погашених у надрах балансових та позабалансових запасів корисних
копалин в тоннах, за нормативами плати та коефіцієнтами, які
наведені в пункті 4.3 цієї Інструкції. Для обчислення суми плати
обсяги погашених таких корисних копалин у  кубічних  метрах
перераховуються в тонни згідно з об'ємною масою руди.
   5.7. Якщо нафта, конденсат та природний газ видобуваються
понад базові обсяги (рівні), то плата за понад базові обсяги
(рівні)  обчислюється,  виходячи  з цих обсягів видобування,
нормативів із застосуванням до нормативів коефіцієнта 0,5.
   Базові обсяги (рівні) нафти і газу, при дорозробці нафтових і
газових родовищ, затверджуються Кабінетом Міністрів України для
родовищ з важковидобувними і виснаженими запасами, згідно з
установленим порядком.
   5.8. До плати за користування надрами може застосовуватися
знижка за вичерпання запасів надр.
   Знижка надається  користувачам  надр,  які  здійснюють
видобування:
   дефіцитних корисних  копалин  при  низькій  економічній
ефективності розробки родовищ, об'єктивно обумовленій  і  не
пов'язаній з порушенням умов раціонального використання розвіданих
запасів;
   корисних копалин із залишкових запасів зниженої якості, а
також важковидобувних запасів, крім випадків погіршення якості
запасів корисних копалин у результаті вибіркового відпрацювання
родовища.
   Знижка за  вичерпання  запасів  надр надається Кабінетом
Міністрів України за поданням органу,  що  видав  ліцензію,
погодженим з Мінекономіки, Мінфіном, Міністерством екології та
природних ресурсів та відповідними органами Міністерства праці та
соціальної  політики  України на підставі техніко-економічних
обгрунтувань, наданих користувачем надр.
   5.9. Окремі  приклади  розрахунків плати за користування
надрами для видобування корисних копалин наведено в додатку 1.
   5.10. Спосіб видобутку золоторудної (золото-поліметалічної)
сировини, її тип, тип родовища та середній вміст золота у цій
сировині визначаються за даними протоколів засідань Державної
комісії по запасах корисних копалин та паспортів металевих родовищ
корисних копалин.
   У разі  видобутку  золоторудної  (золото-поліметалічної)
сировини одночасно на декількох ділянках з різним середнім вмістом
золота у руді облік видобутку цієї сировини ведеться і плата
обчислюється в розрізі цих ділянок.
(  Інструкцію  доповнено  пунктом  5.10  згідно  з  Наказом
Мінекоресурсів N 8/9/13/109 ( z0076-02 ) від 09.01.2002 )
    6. Порядок подання розрахунків плати за користування
   надрами для видобування корисних копалин та сплата її
              до бюджетів
   6.1.  Базовий податковий (звітний) період для плати за
користування надрами для видобування корисних копалин дорівнює
календарному кварталу. ( Пункт 6.1 доповнено абзацом першим згідно
з  Наказом  Мінекоресурсів  N  8/9/13/109 ( z0076-02 ) від
09.01.2002 )
   Розрахунки плати за користування надрами для видобування
корисних копалин складаються користувачами надр та їх філіями,
зазначеними  в  пункті  2.2  цієї  Інструкції,  щокварталу,
накопичувальним підсумком з початку року, і подаються до органів
державної податкової служби за місцезнаходженням родовища корисних
копалин протягом 40 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного (податкового) кварталу. ( Абзац другий
пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 8/9/13/109 ( z0076-02 ) від 09.01.2002 )
   Суб'єкт підприємницької діяльності, що обліковується в органі
державної  податкової  служби  іншого  району  (міста),  ніж
місцезнаходження родовища корисних копалин, додатково протягом 40
календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного
(податкового) кварталу, подає (надсилає) копію розрахунку до
органу державної податкової служби, у якому він зареєстрований, з
відміткою  органу  державної податкової служби, яка прийняла
оригінал розрахунку, а також копію платіжного документа. ( Абзац
третій  пункту  6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінекоресурсів N 8/9/13/109 ( z0076-02 ) від 09.01.2002 )
   При видобуванні корисних копалин у межах континентального
шельфу та виключної (морської) економічної зони розрахунок плати
подається  до  органу державної податкової служби за місцем
податкової реєстрації платника (місцем перебування на податковому
обліку  в  органах державної податкової служби) протягом 40
календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного
(податкового) кварталу. ( Абзац четвертий пункту 6.1 із змінами,
внесеними  згідно  з  Наказом  Мінекоресурсів  N  8/9/13/109
( z0076-02 ) від 09.01.2002 )
   При розробці користувачами надр більше одного виду корисних
копалин  форми  відповідного  розрахунку плати складаються і
подаються за кожний вид корисних копалин окремо.
   У разі видобування корисних копалин (що вважалися раніше
погашеними), визначених абзацом другим пункту 3.4 цієї Інструкції,
та використання мінеральної сировини, визначеної абзацами третім і
четвертим цього самого пункту, розрахунки плати за такі корисні
копалини не складаються і до органів державної податкової служби
не подаються.
   Якщо останній день строку подання розрахунку плати припадає
на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається
наступний за вихідним або святковим робочий день. ( Пункт 6.1
доповнено абзацом згідно з Наказом Мінекоресурсів N 8/9/13/109
( z0076-02 ) від 09.01.2002 )
   У разі, коли в майбутніх  податкових  періодах  платник
самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним
розрахунку плати, то такий платник зобов'язаний подати новий
(уточнений) розрахунок плати, що містить виправлені показники.
( Пункт 6.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 8/9/13/109 ( z0076-02 ) від 09.01.2002 )
   6.2. Розрахунки заповнюються чітко, розбірливо, виправлення
скріплюються печаткою та підписом відповідальних осіб, занесені до
комірок  розрахунків  дані  повинні  відповідати  показникам
відповідного розрахунку, що наведені в додатках. У незаповненому
рядку проставляється прочерк.
   6.3. Розрахунок плати за користування надрами для видобування
нафти, конденсату, природного газу (у тому числі супутнього при
видобутку нафти), підземних вод (термальних, промислових), ропи,
мінеральних грязей та мулу складається платником за формою, що
наведена в додатку 2. Методичні рекомендації із складання цього
розрахунку наведено в додатку 3.
   Розрахунок плати за користування надрами для видобування
вугілля кам'яного, вугілля бурого, металевих корисних копалин,
сировини нерудної для металургії, гірничо-хімічної, гірничорудної
та будівельної сировини платники складають за формою, що наведена
в додатку 4. Методичні рекомендації із складання цього розрахунку
наведено в додатку 5.
   Розрахунок плати за користування надрами для видобування
урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробної
(напівдорогоцінне каміння),  виробної  (виробне  каміння)  та
облицьовувальних матеріалів платники складають за формою, що
наведена в додатку 6. Методичні рекомендації із складання цього
розрахунку наведено в додатку 7.
   Розрахунок плати за користування надрами для видобування
мінеральної підземної води платники складають за формою, що
наведена в додатку 8. Методичні рекомендації із складання цього
розрахунку наведено в додатку 9.
   Розрахунок плати за користування надрами для видобування
корисних   копалин   складається   за  корисні  копалини
загальнодержавного та місцевого значення. Перелік корисних копалин
місцевого значення наведено в додатку 10.
   Розрахунок плати за користування надрами для видобування
золоторудної (золото-поліметалічної) сировини  складається  за
формою, що наведена в додатку 12. Методичні рекомендації із
складання цього розрахунку наведені в додатку 13. ( Пункт 6.3
доповнено абзацом згідно з Наказом Мінекоресурсів N 8/9/13/109
( z0076-02 ) від 09.01.2002 )
   6.4. Плата до бюджетів сплачується за  місцезнаходженням
родовища корисних копалин щокварталу протягом 10 календарних днів,
наступних за останнім днем граничного строку подання розрахунку
плати, тобто протягом 50 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного (податкового) кварталу, а за видобуток
корисних копалин у межах континентального шельфу та виключної
(морської) економічної зони - за місцезнаходженням платника.
   Користувач надр, що перебуває на податковому обліку в органі
державної  податкової  служби  іншого  району  (міста),  ніж
місцезнаходження  родовища  корисних  копалин,  протягом  10
календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку
подання розрахунку плати (тобто протягом 50 календарних днів,
наступних за останнім календарним днем звітного (податкового)
кварталу), додатково подає (надсилає)  до  органу  державної
податкової служби, у якому він зареєстрований, копію платіжного
документа про його сплату.
( Пункт 6.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 8/9/13/109 ( z0076-02 ) від 09.01.2002 )
   6.5. Підприємство, яке сплачує плату за включені до його
складу гірничодобувні підрозділи (шахти, рудники, кар'єри тощо), у
тому числі при експлуатації декількох родовищ, здійснює облік
видобутих (погашених) запасів корисних копалин, нарахованих і
сплачених сум плати за користування надрами для видобування
корисних копалин у розрізі цих підрозділів, родовищ і відповідні
розрахунки подає до органів державної податкової служби згідно з
вимогами пунктів 6.1, 6.2, 6.3 і 6.4 Інструкції.
   6.6. Нарахована сума плати за обсяги видобутих корисних
копалин у межах квот (лімітів) та обсяги втрат у надрах, що не
перевищують нормативні, включається до валових витрат виробництва
та обігу.
   Нарахована сума  плати  за наднормативні втрати корисних
копалин, а також за видобування понад установлені квоти (ліміти),
справляється  з  прибутку,  що  залишається  у розпорядженні
підприємства.
   6.7. Плата за користування надрами для видобування корисних
копалин загальнодержавного значення перераховуються платниками в
розмірі 100 відсотків до Державного бюджету за місцезнаходженням
родовища корисних копалин на бюджетні рахунки, відкриті відповідно
до кодів бюджетної класифікації України. ( Абзац перший пункту 6.7
із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів N 8/9/13/109
( z0076-02 ) від 09.01.2002 )
   Плата за користування надрами для  видобування  корисних
копалин місцевого значення перераховується платником до бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя за
місцезнаходженням  родовища  корисних  копалин у розмірі 100
відсотків на бюджетний рахунок, відкритий відповідно до коду
бюджетної класифікації України.
   Кошти плати за користування надрами для видобування корисних
копалин, що надходять до бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, розподіляються між місцевими
бюджетами різних рівнів у співвідношенні, визначеному відповідно
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською міськими радами.
   6.8. Плата за користування надрами для видобування корисних
копалин у межах континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони зараховується до Державного бюджету в розмірі 100
відсотків.
    7. Звільнення від плати за користування надрами для
          видобування корисних копалин
   Від плати за користування надрами для видобування корисних
копалин звільняються землевласники і землекористувачі відповідно
до вимог статті 29 Кодексу України про надра ( 132/94-вр ).
     8. Контроль за справлянням плати за користування
       надрами для видобування корисних копалин
   8.1. Контроль  за  дотриманням умов користування надрами
здійснюється органами державного гірничого нагляду та державного
геологічного контролю в установленому порядку.
   8.2. Перевірка правильності визначення обсягів видобутку та
погашення балансових і позабалансових запасів корисних копалин
здійснюється органами державного гірничого нагляду в установленому
порядку.
   8.3. Органи державного гірничого нагляду видають дозволи на
початок ведення гірничих робіт відповідно до Положення про видачу
Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові
підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу
дозволу на початок роботи підприємств, установ, організацій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня
1993 р. N 831 ( 831-93-п ), та надсилають державним податковим
адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві і Севастополі за місцезнаходженням родовищ корисних копалин,
які передбачається розробляти, повідомлення про надання дозволу на
початок ведення гірничих робіт за формою, наведеною у додатку 11,
у місячний термін з дня видачі дозволу. Форма повідомлення
заповнюється користувачами надр самостійно.
   8.4. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю та
повнотою сплати до бюджетів плати за користування надрами для
видобування  корисних копалин здійснюється органами державної
податкової служби.
   8.5. Перевірка  правильності  обчислення,  повноти  і
своєчасності перерахування до відповідних бюджетів плати  за
користування надрами для видобування корисних копалин здійснюється
органом державної податкової служби за місцезнаходженням родовища
корисних копалин.
   Органи Міністерства екології  та  природних  ресурсів  і
державного гірничого нагляду перевіряють правильність розрахунків
обсягів видобутку та погашення балансових та  позабалансових
запасів корисних копалин.
   8.6. У разі розробки родовища корисних копалин не за місцем
реєстрації суб'єкта плати за користування надрами для видобування
корисних копалин перевірка проводиться  спільно  з  органами
Міністерства екології та природних ресурсів і державного гірничого
нагляду органом державної податкової служби за місцезнаходженням
родовища. У п'ятиденний термін після закінчення перевірки орган
державної податкової служби направляє копію матеріалів перевірки
тому органу державної податкової служби, у якому зареєстрований
такий платник.
   8.7. Органи  державної  податкової  служби  ведуть облік
платників плати за користування надрами для видобування корисних
копалин та їх філій, зазначених у пункті 2.2 цієї Інструкції,
відповідно до Інструкції про порядок обліку платників податків,
затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України
від 19.02.98 N 80 ( z0172-98 ) та зареєстрованої в Мін'юсті
16.03.98 за N 172/2612, в редакції Інструкції, затвердженої
наказом Державної податкової адміністрації України від 17.11.98
N 552 ( z0791-98 ) та зареєстрованої в Мін'юсті 14.12.98 за
N 791/3231, з урахуванням положень, визначених цією Інструкцією.
   8.8. Органи  державної  податкової  служби  ведуть облік
нарахованих і сплачених сум плати за користування надрами для
видобування корисних копалин відповідно до Інструкції про порядок
ведення     державними     податковими     інспекціями
оперативно-бухгалтерського  обліку  податків  і  неподаткових
платежів, затвердженої наказом Головної державної  податкової
інспекції України від 12.05.94 N 37 ( z0114-94 ) і зареєстрованої
в Мін'юсті 25.05.94 за N 114/323, в редакції Інструк ції,
затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України
від 02.04.99 N 174 ( z0304-99 ) і зареєстрованої в Мін'юсті
13.05.99 за N 304/3597.
   8.9. Повернення та зарахування неправильно сплачених сум
плати за користування надрами для видобування корисних копалин
здійснюється згідно з чинним законодавством України.
   8.10. Дозвіл  на спеціальне використання надр скасовується
органом, що його видав, за поданням органу державної податкової
служби у разі невнесення або внесення в неповному обсязі плати за
користування надрами для видобування корисних копалин протягом
шести місяців. ( Інструкцію доповнено пунктом 8.10 згідно з
Наказом Мінекоресурсів N 8/9/13/109 ( z0076-02 ) від 09.01.2002 )
       9. Відповідальність і права платників
   9.1. Платники плати за користування надрами для видобування
корисних  копалин  несуть  відповідальність  за  правильність
обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджетів плати, а
також за правильність складання і своєчасність подання розрахунків
органам  державної  податкової  служби відповідно до чинного
законодавства України.
   9.2. Штрафні санкції та пеня застосовуються в порядку,
встановленому  чинним законодавством України. ( Пункт 9.2 в
редакції Наказу Мінекоресурсів N 8/9/13/109 ( z0076-02 ) від
09.01.2002 )
   9.3. Платники  мають право оскаржити дії посадових осіб
органів державної податкової служби в порядку, встановленому
чинним законодавством України.
 
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 5.9 Інструкції про
                   порядок обчислення і
                   справляння плати за
                   користування надрами для
                   видобування корисних копалин
      Приклади розрахунків плати за користування
      надрами для видобування корисних копалин
   Приклад 1.
   Гірничовидобувне підприємство веде розробку родовища залізної
руди для збагачення. Обсяг погашених у надрах балансових запасів з
початку року (за I і II квартали) склав 5200000 т. Базовий
норматив плати за одиницю погашених у надрах запасів залізної руди
для збагачення 0,32 грн./т. Понижувальний  коефіцієнт,  який
застосовується до нормативу плати, 0,2.
   Плата за користування надрами для видобування залізної руди
становить:
   5200000 т х 0,32 грн./т х 0,2 = 332800 грн.
   Нараховано за попередній період (I квартал) 160000 грн.
   Підлягає сплаті за звітний квартал 172800 грн. (332800 -
160000).
   Приклад 2.
   Нафтовидобувним підприємством     при    експлуатації
важковидобувного родовища нафти за період з початку року (за I і
II квартали) видобуто 20000 т нафти.
   Базовий обсяг видобутку складає в перерахунку на півріччя -
18000 т. Перевищення фактичного обсягу видобутку нафти над базовим
становить 2000 т (20000 - 18000).
   Норматив плати за користування надрами за одиницю видобутку
1,64 грн./т. Коефіцієнт при видобуванні нафти  понад  базові
обсяги - 0,5.
   Плата за користування надрами для видобування нафти за період
з початку року становить:
   (18000 т х 1,64 грн./т) + (2000 тис. т х 1,64 грн./т х 0,5) =
31160 грн.
   Нараховано за попередній період - 16100 грн.
   Підлягає сплаті за звітний період - 15060 грн. (31160 -
16100).
   Приклад 3.
   Гірничовидобувне підприємство  веде  розробку  родовища
марганцевої руди. У його складі є два гірничовидобувні підрозділи
(цехи) - шахта і кар'єр.
   а) На шахті обсяг погашених у надрах балансових запасів за
звітний рік становить 500000 т.
   Наднормативні втрати  корисних  копалин у надрах за рік
дорівнюють 11000 т (за формою 70-ТП).
   Базовий норматив плати до одиниці погашених у надрах запасів
дорівнює 0,58 грн./т.
   Коефіцієнт до нормативу плати (для марганцевої руди) дорівнює
0,3.
   Плата за користування надрами без урахування додаткової плати
за наднормативні втрати руди:
   500000 т х 0,58 грн./т х 0,3 = 87000 грн.
   Додаткова плата за наднормативні втрати руди в надрах:
   11000 т х 0,58 грн./т х 0,3 = 1914 грн.
   Сума плати за користування надрами, яка включається  до
валових витрат виробництва:
   87000 грн. - 1914 грн. = 85086 грн.
   Сума плати за користування надрами в шахті, яка сплачується
за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства:
   1914 грн. х 2 = 3828 грн.
   Загальна сума плати за користування надрами в шахті:
   85086 грн. + 3828 грн. = 88914 грн.
   б) На кар'єрі обсяг погашених балансових запасів дорівнює
620000 тонн. Наднормативні втрати відсутні.
   Плата за користування надрами для видобування марганцевої
руди:

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка