Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії МОЗ України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 1

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.04.2004 N 221
 
 
           Про затвердження рішення
         Ліцензійної комісії МОЗ України
 
 
   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності"  (  1775-14  ),  Ліцензійних  умов
провадження господарської  діяльності  з  медичної  практики
( z0189-01 ), затверджених спільним наказом Державного комітету
України  з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерства охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01  ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
02.03.2001  за  N  189/5380,  Ліцензійних  умов  провадження
господарської   діяльності  з  проведення  дезінфекційних,
дезінсекційних та дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах
ветеринарного  контролю) ( z0190-01 ), затверджених спільним
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерства охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 02.03.2001 за N 190/5381 та Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з переробки донорської крові та її
компонентів,  виготовлення  з  них препаратів ( z0188-01 ),
затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони
здоров'я України від 16.02.2001 р. N  38/63,  зареєстрованим
в Міністерстві  юстиції  України  02.03.2001  за  N 188/5379
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити рішення Ліцензійної  комісії  МОЗ  України
(протокол від 28.04.2004 N 158 додається) щодо:
 
   1.1 Видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з
медичної практики (Перелік 1 додатку 1 до Протоколу).
 
   1.2 Відмови у видачі ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 2 додатку 1 до Протоколу).
 
   1.3 Переоформлення  ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (додаток 2 до Протоколу).
 
 
   1.4 Видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт
(Перелік 1 додатку 4 до Протоколу).
 
   1.5 Відмовлення  у  видачі  ліцензій  на  провадження
господарської  діяльності  з  проведення   дезінфекційних,
дезінсекційних та дератизаційних робіт (Перелік 2 додатку 4 до
Протоколу).
 
   1.6 Переоформлення ліцензій на провадження  господарської
діяльності  з  проведення  дезінфекційних,  дезінсекційних та
дератизаційних робіт (додатку 5 до Протоколу).
 
   1.7 Залишення заяв без розгляду (додаток 3, 6,  7  до
Протоколу).
 
   1.8 Видачі дублікату ліцензії (додаток 8 до Протоколу).
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Міністра,
 Голова Ліцензійної комісії             В.В.Загородній
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров'я України
                   28.04.2004 N 221
 
 
             ПРОТОКОЛ N 158
         засідання Ліцензійної комісії
       Міністерства охорони здоров'я України
              28.04.2004
 
 
   На засіданні присутні:
 
   Загородній В.В, Жданова М. П., Фещенко І.І., Гарник Т.П.,
Гажаман Т.О.
 
             Порядок денний:
 
   1. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання  з  питань
ліцензування медичної практики.
 
   2. Про  розгляд  заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування  проведення   дезінфекційних,   дезінсекційних,
дератизаційних робіт.
 
   3. Про  розгляд  заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування переробки донорської крові та  її  компонентів,
виготовлення з них препаратів.
 
   4. Про розгляд заяви суб'єкта господарювання про видачу
дубліката ліцензії.
 
   1. Слухали:
   Гажаман Т.О.  - головного спеціаліста відділу експертиз,
реєстрів і ліцензування управління санітарно-епідеміологічного
нормування, регламентації, експертиз, реєстрів і ліцензування
Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду
   Про розгляд  заяв  суб'єктів  господарювання  з  питань
ліцензування медичної практики.
 
   Вирішили:
   За результатами розгляду  заяв  та  доданих  документів,
відповідно до ст. 14, 16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ):
   - видати відповідні ліцензії 88 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатку 1),
   - відмовити у видачі відповідної ліцензії  8  суб'єктам
господарювання (Перелік 2 додатку 1),
   - переоформити відповідну ліцензію 2 суб'єктам господарювання
(додаток 2),
   - залишити заяви без розгляду, у зв'язку з невідповідністю
оформлення заяви, розбіжністю в назві, адресах, тощо 75 суб'єктам
господарювання (додаток 3).
 
   2. Слухали:
   Гажаман Т.О.  - головного спеціаліста відділу експертиз,
реєстрів і ліцензування управління санітарно-епідеміологічного
нормування, регламентації, експертиз, реєстрів і ліцензування
Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду
   Про розгляд  заяв  суб'єктів  господарювання  з  питань
ліцензування  проведення   дезінфекційних,   дезінсекційних,
дератизаційних робіт.
 
   Вирішили:
   За результатами розгляду  заяв  та  доданих  документів,
відповідно до ст. 14, 16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ):
   - видати  відповідну ліцензію 4 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатку 4),
   - відмовити  у  видачі  відповідної ліцензії 1 суб'єкту
господарювання (Перелік 2 додатку 4),
   - переоформити відповідну ліцензію 2 суб'єктам господарювання
(додаток 5),
   - залишити заяви без розгляду, у зв'язку з невідповідністю
оформлення заяви, розбіжністю в назві, адресах, тощо 4 суб'єктам
господарювання (додаток 6).
 
   3. Слухали:
   Гажаман Т.О. - головного спеціаліста відділу  експертиз,
реєстрів і ліцензування управління санітарно-епідеміологічного
нормування, регламентації, експертиз, реєстрів і ліцензування
Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду
   Про розгляд  заяв  суб'єктів  господарювання  з  питань
ліцензування  переробки  донорської крові та її компонентів,
виготовлення з них препаратів.
 
   Вирішили:
   За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст. 14, 16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ):
   залишити заяви без розгляду, у зв'язку з невідповідністю
оформлення заяви, розбіжністю в назві, адресах, тощо 1 суб'єкту
господарювання (додаток 7).
 
   5. Слухали:
   Гажаман Т.О. - головного спеціаліста головного спеціаліста
відділу  експертиз,  реєстрів  і  ліцензування  управління
санітарно-епідеміологічного нормування, регламентації, експертиз,
реєстрів   і   ліцензування   Департаменту   державного
санітарно-епідеміологічного нагляду
   Про розгляд заяв  суб'єктів  господарювання  про  видачу
дубліката ліцензії.
 
   Вирішили:
   За результатами  розгляду  заяв  та  доданих документів,
відповідно до ст. 14, 16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ):
   видати дублікат   відповідної   ліцензії  1  суб'єкту
господарювання (додаток 8).
 
 Заступник Міністра,
 Голова комісії                   В.В.Загородній
 
 секретар комісії                   Т.О.Гажаман
 
 
                   Додаток 1
                   до протоколу засідання
                   Ліцензійної комісії
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   28.04.2004 N 158
                   Наказ
                   28.04.2004 N 221
 
 
              ПЕРЕЛІК N 1
        Суб'єктів господарської діяльності,
      за заявами яких прийнято рішення про видачу
     ліцензій на провадження господарської діяльності
            з медичної практики
 
 
   1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр здоров'я
сім'ї"
 
   Місцезнаходження: м. Харків, вул. Данилевського, 15
   Ідентифікаційний код: 32673510
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
терапія, ендоскопія, неврологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Харків, вул. Данилевського, 15
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/01-М
 
   2. Приватне підприємство "Лелека"
 
   Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 1, кв. 15
   Ідентифікаційний код: 32819944
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики  за  спеціальністю  терапія,  ультразвукова
діагностика, акушерство і гінекологія, хірургія
   за місцем провадження діяльності
   м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 6, кв. 6
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/06-М
 
   3. Євстратьєв Андрій Анатолійович
 
   Місцезнаходження: Хмельницька   обл.,   м.   Красилів,
вул. Чкалова, 1-А
   Ідентифікаційний код: 2365002485
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю хірургічна стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Грушевського, 55
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/08-М
 
   4. Дробот Надія Миколаївна
 
   Місцезнаходження: Кіровоградська  обл.,  м.  Світловодськ,
вул. Павлова, 18, кв. 43
   Ідентифікаційний код: 2160405223
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика
   за місцем провадження діяльності
   Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Павлова, 16
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/11-М
 
   5. Бадалов Роберт Мехралі огли
 
   Місцезнаходження: Харківська  обл.,  Харківський  р-н.,
с. Руські Тишки, вул. Петровського, 1-А, кв. 8
   Ідентифікаційний код: 2425921313
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   Харківська обл.,  Харківський  р-н.,  вул.  Гвардійців
Широнінців, 83/26
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/13-М
 
   6. Хіменко Вікторія Віталіївна
 
   Місцезнаходження: м. Харків, вул. Соціалістична, 74, кв. 63
   Ідентифікаційний код: 2651601229
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Харків, пр-т Героїв Сталінграду, 148, кв. 3
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/14-М
 
   7. Гуліч Лада Іванівна
 
   Місцезнаходження: м. Харків, пр-т Тракторобудівників, 87,
кв. 24
   Ідентифікаційний код: 2511213802
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дитяча неврологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Харків, пров. Ш.Руставелі, 4-А
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/15-М
 
   8. Курінний Ігор Анатолійович
 
   Місцезнаходження: м. Харків, вул. Клапцова, 67А, кв. 31
   Ідентифікаційний код: 2532018070
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   Харківська обл.,  Харківський   р-н.,   с.   Пісочін,
вул. Некрасова, 11
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/16-М
 
   9. Григор'єва Євгенія Михайлівна
 
   Місцезнаходження: м. Харків, вул. Асхарова, 7, кв. 132
   Ідентифікаційний код: 2956714066
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю
   терапевтична стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Харків, пр. Леніна, 12
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/20-М
 
   10. Григор'єв Михайло Олександрович
 
   Місцезнаходження: м. Харків, вул. Асхарова, 7, кв. 132
   Ідентифікаційний код: 1921200038
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Харків, пр. Леніна, 12
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/21-М
 
   11. Меша Лариса Михайлівна
 
   Місцезнаходження: м. Харків, пр-т Тракторобудівників, 150,
кв. 8
   Ідентифікаційний код: 2354112308
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Харків, вул. Академіка Павлова, 140-А
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/22-М
 
   12. Гапченко Валерій Володимирович
 
   Місцезнаходження: м. Суми, вул. Прокоф'єва, 32, кім. 700
   Ідентифікаційний код: 2359904071
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика
   за місцем провадження діяльності
   м. Суми, вул. Дзержинського, 48, 1 корпус, каб.1
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/27-М
 
   13. Астахова Ольга Григорівна
 
   Місцезнаходження:    АР   Крим,   м.  Бахчисарай,
вул. Сімферопольська,
   12-А, кв. 2
   Ідентифікаційний код: 2258911224
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   АР Крим,   Бахчисарайський   р-н.,   м.   Бахчисарай,
вул. Фрунзе, 52-А, кв. 172
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/29-М
 
   14. Друга міська поліклініка
 
   Місцезнаходження: АР    Крим,    м.    Сімферополь,
вул. Лермонтова, 3-А
   Ідентифікаційний код: 20671794
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
алергологія,  гастроентерологія,   гематологія,   геріатрія,
дерматовенерологія,  ендоскопія,  загальна практика - сімейна
медицина, імунологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна
біохімія, клінічна імунологія, клінічна лабораторна діагностика,
лікувальна фізкультура, лікувальна  фізкультура  і  спортивна
медицина, медицина невідкладних станів, народна та нетрадиційна
медицина, неврологія, онкологія, організація і управління охороною
здоров'я,  ортодонтія,  ортопедична стоматологія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, офтальмологія, підліткова терапія,
проктологія,   психотерапія,   пульмонологія,  ревматологія,
рентгенологія, рефлексотерапія, санологія, стоматологія, судинна
хірургія,  сурдологія,  терапевтична  стоматологія,  терапія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна
діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія, медична сестра з
масажу, ендокринологія
   за місцем провадження діяльності
   АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лермонтова, 3-А
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/33-М
 
   15. Ігнатьєва Олена Миколаївна
 
   Місцезнаходження: Волинська    обл.,    м.   Ковель,
вул. О. Пчілки, 29, кв. 52
   Ідентифікаційний код: 2585910527
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   Волинська обл., м. Ковель, б-р Лесі Українки, 12
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/39-М
 
   16. Закрите акціонерне товариство "Сатва"
 
   Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 6
   Ідентифікаційний код: 21167603
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/48-М
 
   17. Костюк Володимир Іванович
 
   Місцезнаходження: Закарпатська  обл.,  Воловецький  р-н.,
с. Нижні Ворота, вул. Гагаріна, 10
   Ідентифікаційний код: 1928503372
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   Закарпатська обл., Воловецький р-н.,  с.  Нижні  Ворота,
вул. Центральна, 98
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/50-М
 
   18. Красних Олена Олексіївна
 
   Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Енгельса, 1
   Ідентифікаційний код: 2419608843
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Запоріжжя, вул. Комсомольська, 23
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/61-М
 
   19. Покурбанич Роман Федорович
 
   Місцезнаходження: Львівська   обл.,   м.   Борислав,
вул. Мазепи, 59, кв. 7
   Ідентифікаційний код:  2356807058  Видати  ліцензію  на
провадження  господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 37-А
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/62-М
 
   20. Павлишин Володимир Петрович
 
   Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Живова, 37, кв. 32
   Ідентифікаційний код: 2444703493
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Тернопіль, б-р Шевченка, 23
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/64-М
 
   21. Дудченко Антоніна Анатоліївна
 
   Місцезнаходження: Полтавська  обл.,  Полтавський  р-н.,
с. Горбанівка, вул. Київська, 2
   Ідентифікаційний код: 1687804222
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Полтава, вул. Шевченка, 10
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/69-М
 
   22. Фенчин Оксана Володимирівна
 
   Місцезнаходження:    Львівська   обл.,   м. Сокаль,
вул. Львівська, 55
   Ідентифікаційний код: 2436611223
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика
   за місцем провадження діяльності
   Львівська обл., м. Червоноград, вул. Івасюка, 2
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/70-М
 
   23. Захарія Руслан Богданович
 
   Місцезнаходження:   Львівська   обл.,   м.  Дрогобич,
вул. К.Карого, 17/1
   Ідентифікаційний код: 2080009609
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Грушевського, 19
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/72-М
 
   24. Приватне мале підприємство "Здоров'я"
 
   Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 18/2
   Ідентифікаційний код: 06952552
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 18/2
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/74-М
 
   25. Давиденко Євгеній Владиславович
 
   Місцезнаходження:   Київська   обл.,   м.  Бровари,
вул. Боженка, 11-А
   Ідентифікаційний код: 2021409890
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   Київська обл., м. Бровари, вул. Горького, 3
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/75-М
 
   26. Климчук Всеволод Семенович
 
   Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 39/58
   Ідентифікаційний код: 2123913831
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 15-А
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/76-М
 
   27. Омельченко Василь Іванович
 
   Місцезнаходження: Полтавська   обл.,   смт   Диканька,
вул. Чернишевського, 6-А, кв. 6
   Ідентифікаційний код: 1884305596
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   Полтавська обл., смт Диканька, вул. Гоголя, 2
   Реєстраційне досьє від 16.04.04 N 1604/81-М
 
   28. Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче
підприємство "Реконмед"
 
   Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, пр-т Калініна, 86
   Ідентифікаційний код: 19440807
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики  за  спеціальністю  стоматологія,  дитяча
стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, терапевтична
стоматологія,  хірургічна   стоматологія,   отоларингологія,
анестезіологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Дніпропетровськ, пр-т Калініна, 86
   Реєстраційне досьє від 19.04.04 N 1904/01-М
 
   29. Канюка Олена Леонідівна
 
   Місцезнаходження: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,
вул. Котовського, 7-А
   Ідентифікаційний код: 2570914069
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Пушкіна, 12
   Реєстраційне досьє від 19.04.04 N 1904/06-М
 
   30. Відкрите   акціонерне   товариство   "Енакієвський
металургійний завод"
 
   Місцезнаходження:   Донецька   обл.,  м.  Єнакіїве,
пр-т Металургів, 9
   Ідентифікаційний код: 00191193
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і  управління
охороною здоров'я, терапія, фізіотерапія, медична сестра з масажу,
медична сестра з дієтичного харчування,  медична  сестра  з
лікувальної фізкультури
   за місцем провадження діяльності
   м. Донецьк, вул. Чапаєва, 15
   Реєстраційне досьє від 19.04.04 N 1904/09-М
 
   31. Данилевська Ольга Олександрівна
 
   Місцезнаходження:    Черкаська   обл.,    м.  Умань,
вул. Інститутська, 3, кв. 12
   Ідентифікаційний код: 1973703727
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дитяча офтальмологія
   за місцем провадження діяльності
   Черкаська обл., м. Умань, вул. Тищика, 31
   Реєстраційне досьє від 19.04.04 N 1904/12-М
 
   32. Київська  центральна  басейнова  клінічна  лікарня
Міністерства охорони здоров'я України
 
   Місцезнаходження: м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 9
   Ідентифікаційний код: 01981856
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю хірургія, терапія, неврологія,
гастроентерологія, клінічна лабораторна діагностика, ультразвукова
діагностика, функціональна діагностика, кардіологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 9
   Реєстраційне досьє від 19.04.04 N 1904/16-М
 
   33. Кузнєцова Наталья Ярославівна
 
   Місцезнаходження:  Запорізька  обл.,   м.  Бердянськ,
вул. Кірова, 94, кв. 2
   Ідентифікаційний код: 2261307547
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю неврологія
   за місцем провадження діяльності
   Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Морозова, 15
   Реєстраційне досьє від 19.04.04 N 1904/17-М
 
   34. Глаголева Тетяна Петрівна
 
   Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Литвиненко, 1 кв. 39
   Ідентифікаційний код: 1694400060
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2-А, ком. 202
   Реєстраційне досьє від 19.04.04 N 1904/18-М
 
   35. Чумак Анатолій Іванович
 
   Місцезнаходження: Житомирська   обл.,   м.   Баранівка,
пр. Старченка, 9
   Ідентифікаційний код: 2070911017
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика
   за місцем провадження діяльності
   Житомирська обл., Баранівський р-н., вул. Дзержинського, 10
   Реєстраційне досьє від 19.04.04 N 1904/19-М
 
   36. Приватне підприємство "Бойко"
 
   Місцезнаходження: м. Київ, вул. М. Кузнецова, 9, к.2
   Ідентифікаційний код: 32853833
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я
   за місцем провадження діяльності
   м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 5-Б, кім. 119
   Реєстраційне досьє від 19.04.04 N 1904/20-М
 
   37. Кунпан Олена Вікторівна
 
   Місцезнаходження: Миколаївська   обл.,   м.   Баштанка,
вул. Миру, 22
   Ідентифікаційний код: 2248906920
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Полтавська, 35,
   Реєстраційне досьє від 21.04.04 N 2104/03-М
 
   38. Товариство з обмеженою відповідальністю "Омега-Сервіс"
 
   Місцезнаходження: м. Київ, вул. Січневого повстання,  3,
кв. 100
   Ідентифікаційний код: 23497405
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика
   за місцем провадження діяльності
   м. Київ, ул. Січневого повстання, 3, кв. 198
   Реєстраційне досьє від 21.04.04 N 2104/04-М
 
   39. Башлак Валентина Федорівна
 
   Місцезнаходження: Луганська   обл.,   м.   Первомайськ,
кв-л 40-років Перемоги, 10, кв. 2
   Ідентифікаційний код: 1854010684
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю зубний лікар
   за місцем провадження діяльності
   Луганська обл., м. Первомайськ, кв-л 40-років Перемоги, 10,
кв. 2
   Реєстраційне досьє від 21.04.04 N 2104/05-М
 
   40. Товариство    з    обмеженою    відповідальністю
Консультативно-діагностичний медичний центр "Ваш доктор"
 
   Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, пр-т К.Маркса, 8, кв. 8
   Ідентифікаційний код: 31251436
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
алергологія,     анестезіологія,      гастроентерологія,
дерматовенерологія, дитяча алергологія, дитяча анестезіологія,
дитяча  гастроентерологія,  дитяча   гінекологія,   дитяча
дерматовенерологія,  дитяча ендокринологія, дитяча імунологія,
дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія,
дитяча   отоларингологія,   дитяча  офтальмологія,  дитяча
пульмонологія, дитяча стоматологія, дитяча  урологія,  дитяча
хірургія, ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна
медицина,  імунологія,  кардіологія,  клінічна  лабораторна
діагностика, лікувальна фізкультура, лікувальна фізкультура і
спортивна медицина,  медицина  невідкладних  станів,  медична
психологія,  наркологія,  народна  та  нетрадиційна медицина,
неврологія, неонатологія, нефрологія, ортодонтія,  ортопедична
стоматологія,  ортопедія  і  травматологія,  отоларингологія,
офтальмологія, паразитологія, педіатрія,  підліткова  терапія,
психіатрія,   психотерапія,   пульмонологія,   стоматологія,
терапевтична стоматологія, терапія, токсикологія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика,
хірургія,   ревматологія,   рефлексотерапія,   санологія,
сексопатологія, спортивна медицина
   за місцем провадження діяльності
   м. Дніпропетровськ, пр-т К.Маркса, 123-А
   Реєстраційне досьє від 21.04.04 N 2104/06-М
 
   41. Мазуренко Андрій Володимирович
 
   Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Щорса, 68-Б, кім. 30
   Ідентифікаційний код: 2624013314
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Чернігів, вул. Боженка, 106
   Реєстраційне досьє від 21.04.04 N 2104/10-М
 
   42. Нагернюк Олена Вікторівна
 
   Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 10-А, кв. 2
   Ідентифікаційний код: 2483410083
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика
   за місцем провадження діяльності
   м. Миколаїв, вул. Київська, 3
   Реєстраційне досьє від 21.04.04 N 2104/11-М
 
   43. Товариство з обмеженою відповідальністю "Естет-клас"
 
   Місцезнаходження: м. Київ, вул. Багговутівська, 8/10
   Ідентифікаційний код: 32735000
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики  за спеціальністю хірургічна стоматологія,
терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, рентгенологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Київ, вул. Подвойського, 9-А
   Реєстраційне досьє від 21.04.04 N 2104/12-М
 
   44. Шульга Тетяна Олександрівна
 
   Місцезнаходження: м.  Миколаїв, вул. Кр. Майовщиків, 19,
кв. 67
   Ідентифікаційний код: 2146520428
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика
   за місцем провадження діяльності
   м. Миколаїв, вул. Київська, 3
   Реєстраційне досьє від 21.04.04 N 2104/13-М
 
   45. Дідур Валентина Сергіївна
 
   Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ,
вул. 9-го Травня, 6-33
   Ідентифікаційний код: 2290507229
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   Дніпропетровська    обл.,    м.   Дніпродзержинськ,
вул. Сировця, 3-17
   Реєстраційне досьє від 21.04.04 N 2104/16-М
 
   46. Ортинський Володимир Зіновійович
 
   Місцезнаходження:    Львівська   обл.,   м.   Стрий,
вул. 1-го Листопада, 33/4
   Ідентифікаційний код: 2669117391
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   Львівська обл., м. Стрий, вул. Сагайдачного, 4
   Реєстраційне досьє від 21.04.04 N 2104/19-М
 
   47. Балик Галина Володимирівна
 
   Місцезнаходження: Житомирська   обл.,   м.   Бердичів,
вул. К. Лібкнехта, 20, кв. 3
   Ідентифікаційний код: 2269712769
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Будьонного, 4
   Реєстраційне досьє від 21.04.04 N 2104/24-М
 
   48. Іванів Остап Романович
 
   Місцезнаходження: Львівська  обл.,  Миколаївський  р-н.,
м. Новий Розділ, вул. В. Стуса, 10, кв. 41
   Ідентифікаційний код: 1566001717
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   Львівська обл., Миколаївський  р-н.,  м.  Новий  Розділ,
вул. Шевченка, 6
   Реєстраційне досьє від 21.04.04 N 2104/30-М
 
   49. Державна установа МОЗ України -  Львівська  лінійна
санітарно-епідеміологічна станція на Львівській залізниці
 
   Місцезнаходження: м. Львів, вул. Городоцька, 186
   Ідентифікаційний код: 01108030
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю гігієна праці, гігієна дітей та
підлітків, гігієна харчування, комунальна гігієна, епідеміологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Львів, вул. Городоцька, 186
   Реєстраційне досьє від 21.04.04 N 2104/31-М
 
   50. Товариство з обмеженою відповідальністю "Соната-плюс"
 
   Місцезнаходження: м. Львів, смт Рудне, вул. Грушевського, 22
   Ідентифікаційний код: 25552717
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Львів, вул. М. Сніжної, 6, кв. 1-А
   Реєстраційне досьє від 21.04.04 N 2104/33-М
 
   51. Товариство з обмеженою відповідальністю "Гаряче джерело"
 
   Місцезнаходження: Херсонська  обл.,  Генічеський  р-н.,

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка