Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про племінне свідоцтво (сертифікат) та зразків форм племінних свідоцтв (сертифікатів)

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 1

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 
            29.12.2002 N 416
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 січня 2003 р.
                   за N 55/7376
 
 
          Про затвердження Положення
        про племінне свідоцтво (сертифікат)
    та зразків форм племінних свідоцтв (сертифікатів)
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                     аграрної політики
    N 106 ( z0363-05 ) від 22.03.2005 )
   На виконання Закону  України  "Про  племінну  справу  у
тваринництві" ( 3691-12 ) Н А КА З У Ю:
 
   1. Затвердити:
   1.1. Положення  про  племінне  свідоцтво  (сертифікат)
(додається).
   1.2. Форми племінних свідоцтв (сертифікатів) (додаються):
   Племінне свідоцтво  (сертифікат)  великої  рогатої худоби
молочних і молочно-м'ясних порід;
   Племінне свідоцтво  (сертифікат)  великої  рогатої худоби
м'ясних порід;
   Племінне свідоцтво (сертифікат) свиней;
   Племінне свідоцтво (сертифікат) овець;
   Племінне свідоцтво (сертифікат) смушкових овець;
   Племінне свідоцтво (сертифікат) кіз;
   Племінне свідоцтво (сертифікат) коня;
   Племінне свідоцтво (сертифікат) хутрових звірів, кролів;
   Племінне свідоцтво   (сертифікат)  генетичних  ресурсів
птахівництва;
   Племінне свідоцтво   (сертифікат)  генетичних  ресурсів
бджільництва;
   Племінне свідоцтво   (сертифікат)  генетичних  ресурсів
рибництва;
   Племінне свідоцтво   (сертифікат)  генетичних  ресурсів
шовківництва.
 
   2. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) забезпечити подання
в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією, Державному науково-виробничому
концерну "Селекція" (Буркат В.П., за згодою):
   3.1. Видати Положення, зазначене в пункті 1.1.
   3.2. Розробити  та  затвердити  в  установленому порядку
технічний опис племінних свідоцтв (сертифікатів).
   3.3. Організувати   виготовлення   племінних   свідоцтв
(сертифікатів).
 
   4. Наказ  Міністерства  аграрної  політики  України  від
05.09.2000 N 169 ( v0169555-00 )  "Про  затвердження племінних
свідоцтв (сертифікатів) племінних (генетичних) ресурсів" визнати
таким, що втратив чинність.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Мельника Ю.Ф.
 
 Міністр                          С.Рижук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   29.12.2002 N 416
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 січня 2003 р.
                   за N 55/7376
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про племінне свідоцтво (сертифікат)
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це положення про племінне свідоцтво (сертифікат) (далі -
Положення), розроблене відповідно до Закону України "Про племінну
справу у тваринництві" ( 3691-12 ), визначає: правила заповнення,
порядок  видачі племінних свідоцтв (сертифікатів) та функції
державних органів управління племінною справою у тваринництві при
оформленні племінного свідоцтва (сертифіката).
 
   1.2. Племінне свідоцтво (сертифікат) (далі - свідоцтво) -
документ установленої форми про походження, продуктивність, тип та
інші якості племінних (генетичних) ресурсів, складений на основі
даних офіційного обліку продуктивності, імуногенетичного контролю
та офіційної класифікації (оцінки) за типом.
 
   1.3. Свідоцтво застосовується з метою:
   визнання генетичних ресурсів племінними;
   підтвердження показників  якості  племінних  (генетичних)
ресурсів, заявлених їх власником;
   ідентифікації племінних (генетичних) ресурсів;
   захисту прав споживачів;
   контролю генетичної безпеки племінних (генетичних) ресурсів.
 
   1.4. Зразки свідоцтв затверджуються Міністерством аграрної
політики України.
 
   1.5. Свідоцтва  заповнюються  та видаються на такі види
племінних (генетичних) ресурсів:
   племінне свідоцтво  (сертифікат)  великої  рогатої худоби
молочних та молочно-м'ясних порід, великої рогатої худоби м'ясних
порід, свиней, овець, смушкових овець, кіз, коней, хутрових
звірів, кролів - на племінних тварин, сперму, яйцеклітини та
ембріони;
   племінне свідоцтво  (сертифікат)  генетичних   ресурсів
птахівництва - на племінну птицю та інкубаційні яйця;
   племінне свідоцтво  (сертифікат)  генетичних   ресурсів
бджільництва - на племінні бджолосім'ї, бджолопакети, бджоломатки,
трутні;
   племінне свідоцтво (сертифікат) генетичних ресурсів рибництва
- на племінну рибу, личинки, запліднену ікру, молоки (сперму);
   племінне свідоцтво   (сертифікат)  генетичних  ресурсів
шовківництва - на грену племінних шовкопрядів.
 
   1.6. Наявність свідоцтва на племінні (генетичні) ресурси
обов'язкова при реалізації для відтворення на внутрішньому і
зовнішньому ринках. ( Пункт 1.6 в редакції Наказу Міністерства
аграрної політики N 106 ( z0363-05 ) від 22.03.2005 )
 
   1.7. При імпорті племінних (генетичних) ресурсів племінне
свідоцтво (сертифікат) заповнюється на основі перекладу документів
племінного  обліку,  виданих  країною-імпортером. Точність та
правильність перекладів цих документів перевіряється організаціями
(установами), визначеними Міністерством аграрної політики України.
 
   2. Правила заповнення, порядок затвердження та видачі
        племінного свідоцтва (сертифіката)
 
   2.1. Свідоцтво - це  бланк  суворого  обліку,  що  має
голографічний захист. Виготовлення, застосування, збереження та
знищення бланків  свідоцтв  як  документів  суворого  обліку
здійснюються відповідно до вимог діючого законодавства.
 
   2.2. Свідоцтво заповнюється та видається  на  замовлення
власника  племінних  (генетичних) ресурсів держплемінспектором
району або відповідальним спеціалістом організації (установи),
визначеної Міністерством аграрної політики України.
 
   2.3. Свідоцтво оформляється у двох примірниках, що мають
однакові серію і номер. З них один примірник свідоцтва має
голографічні елементи захисту і видається покупцю/особі,  що
придбаває племінні (генетичні) ресурси (далі - покупець). Другий -
видається власнику племінних (генетичних) ресурсів.
 
   2.4. Власник племінних (генетичних) ресурсів в обов'язковому
порядку залишає у себе другий примірник свідоцтва на реалізовані
племінні (генетичні) ресурси, який зберігає протягом трьох років.
 
   2.5. У залежності від виду племінних (генетичних) ресурсів
оформлюється свідоцтво індивідуальне або на партію (серію).
 
   2.6. Заповнення свідоцтв проводиться:
   державною мовою  друкованими  літерами  без  виправлень,
зафарбовувань та підтирань даних;
   на основі огляду  племінних  (генетичних)  ресурсів  (за
необхідності);
   за даними відповідних форм племінного обліку (затверджених
згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів);
   за матеріалами державної атестації та переатестації суб'єктів
племінної справи у тваринництві;
   за матеріалами державних книг племінних тварин (далі - ДКПТ),
каталогів або інших офіційних видань.
 
   2.7. Інформація про видачу, одержання та зіпсування бланків
свідоцтв заноситься до  журналу  обліку  племінних  свідоцтв
(сертифікатів) (додаток 1), що ведеться Головдержплемінспекцією та
відповідними державними племінними інспекціями у тваринництві
Автономної Республіки Крим, областей та районів окремо за кожним
видом племінних свідоцтв (сертифікатів).
 
   2.8. Відповідальними при оформленні та видачі свідоцтва є:
   власник племінних (генетичних) ресурсів - за достовірність
даних племінного обліку, що використовуються при оформленні;
   держплемінспектор району (відповідальний спеціаліст) - за
правильність оформлення та видачу.
 
   2.9. Головдержплемінспекція та відповідні державні племінні
інспекції у тваринництві Автономної Республіки Крим, областей та
районів мають право визнати свідоцтво недійсним за умови виявлення
фальсифікації показників якості племінних (генетичних) ресурсів
або інших недостовірних даних, які були підставою для прийняття
рішення про видачу свідоцтва.
 
   2.10. Свідоцтва заповнені нерозбірливим почерком, з пропуском
окремих показників, підтиранням, закресленням, а  також  без
відповідних підписів та печаток уважаються недійсними.
 
   2.11. Свідоцтва,  що  визнані  недійсними,  знищуються
Головдержплемінспекцією,  відповідними  державними  племінними
інспекціями у тваринництві Автономної Республіки Крим, областей та
районів.
 
   2.12. Вартість бланків свідоцтв відшкодовується за рахунок
власників племінних (генетичних) ресурсів.
 
     3. Основні положення щодо оформлення та порядку
     заповнення племінного свідоцтва (сертифіката)
 
   3.1. Загальні положення щодо  оформлення  та  заповнення
племінного свідоцтва (сертифіката)
   3.1.1. Бланки свідоцтв великої рогатої худоби молочних та
молочно-м'ясних порід, великої рогатої худоби м'ясних порід,
свиней, овець, смушкових овець, кіз, коней, хутрових звірів,
кролів містять інформацію на лицьовому та зворотному боці.
   3.1.2. Бланки свідоцтв генетичних ресурсів  птахівництва,
генетичних ресурсів бджільництва, генетичних ресурсів рибництва,
генетичних ресурсів шовківництва містять інформацію лише  на
лицьовому боці.
   3.1.3. На лицьовому боці свідоцтва зазначаються:
   назва та адреса господарства-покупця;
   ідентифікаційний код/номер, назва, місцезнаходження, номер
телефону,  реєстраційний номер племінного стада в Державному
племінному реєстрі, прізвище та ініціали власника/представника
господарства - продавця племінних (генетичних) ресурсів;
   прізвище та ініціали  держплемінспектора  (відповідального
спеціаліста);
   дата заповнення;
   інша інформація, передбачена цим Положенням для певного виду
племінних (генетичних) ресурсів.
   3.1.4. На зворотному боці свідоцтва заповнюють родовід і
характеристику предків. У свідоцтві на племінного коня наводять
опис відмітин і прикмет.
   3.1.5. Свідоцтво  на  сперму,  яйцеклітини,  ембріони
заповнюється за позиціями племінного свідоцтва (сертифіката) того
виду сільськогосподарських тварин, від якого одержано племінну
(генетичну) продукцію.
   У свідоцтвах подається інформація:
   на сперму - про самця;
   на яйцеклітину - про самицю;
   на ембріони - про вид племінних (генетичних) ресурсів - у
графі "Вид племінних (генетичних) ресурсів", про дату і місце
одержання - у графах "Дата народження" та "Місце народження",
походження - у розділі "Родовід".
   3.1.6. Свідоцтво у двох примірниках підписується власником
племінних   (генетичних)   ресурсів,   держплемінспектором
(відповідальним спеціалістом) та покупцем, завіряється печатками
власника та держплемінспектора (організації (установи), визначеної
Міністерством аграрної політики України).
 
   3.2. Заповнення племінного свідоцтва (сертифіката) великої
рогатої худоби молочних та молочно-м'ясних порід
   3.2.1. Заповнення за позиціями лицьового боку:
   3.2.1.1. У графі "Вид племінних  (генетичних)  ресурсів"
зазначають вид племінних (генетичних) ресурсів, статево-вікову
групу тварини.
   3.2.1.2. У графі "Кличка" зазначають кличку тварини та коди
таких факторів:
   результати тестування на рецесивні фактори - Бл (BL) - має
рецесив БЛАД (лейкоцитарний адгезійний дефіцит великої рогатої
худоби);  Дп  (DP)  -  має  рецесив ДАМПС (дефіцит синтезу
уридин-монофосфату); Мф (MF) - синдактилія ("нога мула"); Тд (TD)
- відсутній рецесив ДАМПС; Тл (TL) - відсутній рецесив БЛАД; Тм
(TM) - немає рецесиву синдактилії з імовірністю понад 99%;
   масть: Бр (BR) - голштин чорно-червоно-рябої масті; РЕД (RED)
- голштин червоно-рябої масті; Рс (RC) - голштин чорнорябий, що
має рецесив червоної масті (код Рс додають, якщо від чорно-рябої
тварини народжуються червоно-рябі телята, а також для нащадків,
одержаних від батьків з факторами 0 x РЕД, РЕД x 0, Рс x РЕД і
РЕД x Рс); Тр (TR) - тварина, що проходить випробування на
Рс-фактор (одержана від батьків, один із яких чи обоє мали
Рс-фактор);
   інші коди: ЕТ - ембріотрансплантант; Др - з двійнят різної
статі; До - з двійнят одностатевих; Т1 - тестований за групами
крові; Т2 - підтверджена достовірність походження за батьком; Т3 -
підтверджена  достовірність  походження  за  матір'ю;  Т4  -
підтверджена достовірність походження за батьком і матір'ю.
   3.2.1.3. У графі "Ідентифікаційний номер" зазначають код
країни за міжнародною кодифікацією ISO 3166, де  народилася
тварина, та ідентифікаційний номер.
   3.2.1.4. У графі "Марка і N у ДКПТ" зазначають марку, номер
запису до державної книги племінних тварин та том.
   3.2.1.5. У графі "Дата народження" зазначають число, місяць і
рік народження тварини.
   3.2.1.6. У графі "Місце  народження"  зазначають  статус
суб'єкта племінної справи у тваринництві, назву господарства
(ферми) або прізвище та ініціали власника, поштову адресу.
   3.2.1.7. У графі "Порода" зазначають повну офіційну назву
породи.
   3.2.1.8. У графі "Кровність" зазначають кровність тварини
щодо кожної породи у відсотках з точністю до десятої. Назва породи
записується кодом відповідно до кодування порід великої рогатої
худоби (додаток 2).
   3.2.1.9. У  графах  "Жива  маса, кг" та "вік, місяців"
зазначають живу масу та вік тварини при реалізації.
   3.2.1.10. У графі "Оцінка екстер'єру, балів" та "Комплексна
оцінка" зазначають бальну оцінку та комплексний клас  (клас
"еліта-рекорд" - ЕР, клас "еліта" - ЕЛ , перший клас - I, другий
клас - II, не бонітувалась - НБ) за результатами останнього
бонітування.
   3.2.1.11. У  графі  "Лінія"  зазначають  кличку  та
ідентифікаційний номер родоначальника заводської (генеалогічної)
лінії чи спорідненої групи, до якої віднесено тварину.
   3.2.1.12. У графі "Групи крові" зазначають дані результатів
тестування тварини за групами крові (обов'язково) та про інші
імуногенетичні тести (додатково).
   3.2.1.13. У графі "Масть і прикмети" зазначають відмітини чи
прикмети тварини, позначають наявність у неї рогів (рогата - Р,
комола - К, знерожена - З) .
   3.2.1.14. У  розділі  "Племінна  цінність  і  власна
продуктивність тварини" зазначають метод і результати оцінки
племінної цінності бугая або продуктивність корови за перших три
та вищу за надоєм лактації, оцінку корови або дочок бугая за
типом.
   3.2.1.15. Розділ "Плідне осіменіння (парування)" заповнюється
за умови реалізації нетелі або тільної корови. Указують дату
плідного осіменіння (парування) та основні дані продуктивності й
оцінки бугая-плідника.
   3.2.1.16. У розділі "Розвиток" наводять дані про живу масу
тварини на основі племінного обліку, перераховану на відповідний
вік за результатами фактичних зважувань.
   3.2.2. На зворотному боці свідоцтва заповнюють у повному
обсязі родовід-характеристику предків тварини.
 
   3.3. Заповнення племінного свідоцтва (сертифіката) великої
рогатої худоби м'ясних порід
   3.3.1. Заповнення за позиціями лицьового боку:
   3.3.1.1. Заповнення  основної  інформації  про  племінні
(генетичні)  ресурси  проводиться за позиціями аналогічно до
племінного свідоцтва (сертифіката) великої рогатої худоби молочних
та молочно-м'ясних порід.
   3.3.1.2. Розділ "Власна продуктивність і племінна цінність
тварини"
   У графі "Власна продуктивність" зазначають інформацію про
результати оцінки тварини за власною продуктивністю за позиціями:
   жива маса, кг - при народженні, у віці 210 днів (при
відлученні), у віці 12 місяців;
   середньодобовий приріст, г - за перший рік життя;
   висота в холці, см - у віці 12 місяців;
   екстер'єр - загальний бал за результатами бонітування;
   обхват мошонки (для бугайців), см/місяців - у чисельнику -
обхват, см, знаменнику - вік, місяців або вимір скоригований на
річний вік, см;
   відтворна здатність, балів - за 10-бальною  шкалою  (за
результатами бонітування);
   легкість отелень (для корів), балів - за 5-бальною шкалою;
   молочність, кг - жива маса потомства, скоригована на стать і
вік (210 днів), місяць отелення і вік матері.
   У графі "Племінна цінність" зазначають оцінку тварини за
якістю потомства у відповідних індексах (%) за такими показниками:
   жива маса, кг - при народженні, у віці 210 днів (при
відлученні), у річному віці;
   середньодобовий приріст, г - за перший рік життя;
   екстер'єр;
   легкість отелень - перебіг отелень прямий і материнський
(через дочок);
   молочність, кг.
   Результати оцінки бугайців за власною продуктивністю  на
контрольно-випробувальній  станції заносять після літери А -
послідовно в рядок через тире: жива маса, кг; вік (у дужках) - 15,
12, 18 місяців; середньодобовий приріст, г за період оцінки з 8 до
15 (або 8-12, 8-18) місяців; затрати кормових одиниць на 1 кг
приросту; бал за м'ясні форми та селекційний А-індекс.
   Результати оцінки бугаїв за якістю синів, які проходили
тестування на контрольно-випробувальній станції, заносять після
літери В - послідовно в рядок через тире: кількість синів; жива
маса, кг; вік (у дужках) - 15, 12, 18, місяців; середньодобовий
приріст, г за період оцінки; затрати кормових одиниць на 1 кг
приросту; бал за м'ясні форми та селекційний В-індекс.
   3.3.1.3. Розділ "Плідне парування (осіменіння)" заповнюється
за умови реалізації нетелі або тільної корови. У ньому зазначають:
   інформацію про дату плідного парування (осіменіння) - число,
місяць, рік;
   відомості про бугая-плідника -  кличка,  ідентифікаційний
номер, порода, кровність, лінія, жива маса, вік, бал за екстер'єр,
комплексна оцінка та клас, його родовід за схемою.
   3.3.2. На зворотному боці свідоцтва заповнюють у повному
обсязі родовід-характеристику предків тварини.
   3.3.2.1. Результати оцінки за власною продуктивністю (біля
літери А) і оцінка за якістю потомства (племінна цінність, біля
літери В) у чоловічих предків першого і другого рядів родоводу
подаються послідовно в рядок через тире за порядком відповідно до
пункту 3.3.1.2 цього Положення.
   3.3.2.2. Для предків жіночої статі другого ряду родоводу
заповнюють показники продуктивності тварини через тире в такій
послідовності:
   у графі  "Середня  продуктивність"  зазначають показники:
кількість отелень, приплід (кількість бугайців  і  кількість
теличок), середній бал за перебіг отелення, середня скоригована
молочність;
   у графі "Найвища продуктивність" зазначають послідовно в
рядок через тире порядковий номер отелення, рік, стать теляти,
перебіг отелення у балах, вік відлучення теляти (днів) та живу
масу (кг) при відлученні.
 
   3.4. Племінне свідоцтво (сертифікат) свиней
   3.4.1. Заповнення за позиціями лицьового боку:
   3.4.1.1. У графі "Вид племінних  (генетичних)  ресурсів"
зазначають вид племінних (генетичних) ресурсів, статево-вікову
групу тварини.
   3.4.1.2. У графі "Кличка" зазначають кличку тварини.
   3.4.1.3. У графі "Ідентифікаційний номер" зазначають номер
тварини за прийнятою в господарстві системою нумерації.
   3.4.1.4. У графі "Марка і N у ДКПТ" зазначають марку, номер
запису до державної книги племінних тварин та том.
   3.4.1.5. У графі "Дата народження" зазначають число, місяць і
рік народження тварини.
   3.4.1.6. У графі "Місце  народження"  зазначають  статус
суб'єкта племінної справи у тваринництві, назву господарства
(ферми) або прізвище та ініціали власника, поштову адресу.
   3.4.1.7. У  графі  "Порода, породність" зазначають повну
офіційну назву породи, частку вихідних порід у відсотках з
точністю до десятої.
   3.4.1.8. У графах "Жива маса, кг"  та  "вік,  місяців"
зазначають живу масу та вік тварини при реалізації.
   3.4.1.9. У графі "Комплексний клас" зазначають бальну оцінку
та комплексний клас за результатами останнього бонітування. Клас
тварини зазначається відповідно  до  пункту  3.2.1.10  цього
Положення.
   3.4.1.10. У  графі  "Лінія  (родина)"  зазначають  назву
генеалогічної лінії (родини).
   3.4.1.11. У графі "Імуногенетичний тест" розписується генотип
тварини за основними системами груп крові (Eedg/bdg, Ga/b і т.ін.)
   3.4.1.12. У розділі "Відомості про  тварину"  зазначають
інформацію про:
   живу масу, кг - у віці 2, 4, 6 місяців та при реалізації;
   довжину тулуба, см - у віці 6 місяців, при досягненні живої
маси 100 кг та при реалізації;
   сумарний клас батьків - у віці 6 місяців;
   товщину шпику, мм - у віці досягнення живої маси 100 кг;
   клас тварини - за результатами бонітування;
   кількість сосків - правих, лівих при реалізації.
   3.4.2. На зворотному боці свідоцтва заповнюють у повному
обсязі родовід-характеристику предків тварини.
   Родовід кнурця чи свинки складається на підставі походження і
продуктивності батька й матері за даними племінного обліку.
 
   3.5. Племінне свідоцтво (сертифікат) овець
   3.5.1. Племінне свідоцтво (сертифікат) овець видається на
генетичну продукцію вівчарства тонкорунних,  напівтонкорунних,
напівгрубововнових і грубововнових (крім смушкових) порід.
   3.5.2. Заповнення за позиціями лицьового боку:
   3.5.2.1. У  графі  "Вид племінних (генетичних) ресурсів"
зазначають вид племінних (генетичних) ресурсів, статево-вікову
групу тварини.
   3.5.2.2. У графі "Ідентифікаційний номер" зазначають номер
тварини позначений на правому та лівому вухах (правий/лівий);
   3.5.2.3. У графі "Марка і N у ДКПТ" зазначають марку, номер
запису до державної книги племінних тварин та том.
   3.5.2.4. У графі "Дата народження" зазначають число, місяць і
рік народження тварини.
   3.5.2.5. У графі "Місце  народження"  зазначають  статус
суб'єкта племінної справи у тваринництві, назву господарства
(ферми) або прізвище та ініціали власника, поштову адресу.
   3.5.2.6. У графі "Порода, тип" зазначають повну офіційну
назву породи з назвою внутріпородного типу.
   3.5.2.7. У графі "Лінія" зазначають назву  генеалогічної
лінії.
   3.5.2.8. У  графах  "Жива  маса, кг" та "вік, місяців"
зазначають живу масу та вік тварини при реалізації.
   3.5.2.9. У графах "Комплексна оцінка" та "Клас" зазначають
бальну оцінку та комплексний клас за результатами останнього
бонітування.  Клас тварини зазначається відповідно до пункту
3.2.1.10 цього Положення.
   3.5.2.10. У  графі  "Імуногенетичний  тест"  зазначають
результати генетичної експертизи походження.
   3.5.2.11. У розділі "Результати оцінки тварини" зазначають
інформацію про:
   рік бонітування;  вік  пробонітованої  тварини,  місяців;
присвоєний клас;
   характеристику ознак  тварини  за  бонітувальним  ключем,
передбаченим інструкціями з бонітування овець - екстер'єр, тип
конституції, жива маса, тип і складчастість шкіри, оброслость;
   характеристику вовни - густота, довжина вовни, звивистість,
товщина (якість), вирівняність, кількість жиропоту та його колір;
   характеристику руна - закритість руна та величина руна у
балах (для овець української гірськокарпатської породи);
   настриг вовни, кг: немитої та в перерахунку на мите волокно в
певному віці.
   3.5.3. На зворотному боці свідоцтва заповнюють у повному
обсязі родовід-характеристику предків тварини.
 
   3.6. Племінне свідоцтво (сертифікат) смушкових овець
   3.6.1. Племінне свідоцтво  (сертифікат)  смушкових  овець
заповнюється на генетичну продукцію вівчарства смушкових порід.
   3.6.2. Заповнення за позиціями лицьового боку:
   3.6.2.1. У  графі  "Вид племінних (генетичних) ресурсів"
зазначають вид племінних (генетичних) ресурсів, статево-вікову
групу тварини.
   3.6.2.2. У графі "Ідентифікаційний номер" зазначають номер
тварини, позначений на правому та лівому вухах (правий/лівий).
   3.6.2.3. У графі "Марка і N у ДКПТ" зазначають марку, номер
запису до державної книги племінних тварин та том.
   3.6.2.4. У графі "Дата народження" зазначають число, місяць і
рік народження тварини.
   3.6.2.5. У графі "Місце  народження"  зазначають  статус
суб'єкта племінної справи у тваринництві, назву господарства
(ферми) або прізвище та ініціали власника, поштову адресу.
   3.6.2.6. У графі "Порода, тип" зазначають повну офіційну
назву породи із зазначенням внутріпородного типу.
   3.6.2.7. У  графі "Лінія" зазначають назву генеалогічної
лінії.
   3.6.2.8. У графі "Забарвлення" зазначають колір.
   3.6.2.9. У графах "Жива маса, кг"  та  "вік,  місяців"
зазначають живу масу та вік тварини при реалізації.
   3.6.2.10. У графах "Комплексна оцінка" та "Клас" зазначають
бальну оцінку та комплексний клас за результатами бонітування.
Клас тварини зазначається відповідно до пункту 3.2.1.10 цього
Положення.
   3.6.2.11. У  графі  "Імуногенетичний  тест"  зазначають
результати генетичної експертизи походження.
   3.6.2.12. У розділі "Результати оцінки тварини" зазначають
інформацію про:
   народження тварини - у скількох народилось ягня,  якого
кольору і до якого класу віднесено при бонітуванні у  віці
2-3 днів;
   забарвлення та відтінок;
   тип, форму і розмір завитків;
   смушковий тип;
   якість волосяного покриву - шовковистість, блиск;
   конституцію;
   оброслість;
   живу масу, кг та вік, місяців.
   3.6.3. На зворотному боці свідоцтва заповнюють у повному
обсязі родовід - характеристику предків тварини.
 
   3.7. Племінне свідоцтво (сертифікат) кіз
   3.7.1. Заповнення за позиціями лицьового боку:
   3.7.1.1. У  графі  "Вид племінних (генетичних) ресурсів"
зазначають вид племінних (генетичних) ресурсів, статево-вікову
групу тварини.
   3.7.1.2. У графі "Кличка" зазначають кличку тварини.
   3.7.1.3. У графі "Ідентифікаційний номер" зазначають номер
тварини.
   3.7.1.4. У графі "Марка і N у ДКПТ" зазначають марку, номер
запису до державної книги племінних тварин та том.
   3.7.1.5. У графі "Дата народження" зазначають число, місяць і
рік народження тварини.
   3.7.1.6. У  графі  "Місце  народження" зазначають статус
суб'єкта племінної справи у тваринництві, назву господарства
(ферми) або прізвище та ініціали власника, поштову адресу.
   3.7.1.7. У графі "Порода, тип" зазначають повну офіційну
назву породи із зазначенням внутріпородного типу.
   3.7.1.8. У   графі  "Породність"  зазначають  ступінь
чистопородності.
   3.7.1.9. У графах "Жива маса, кг"  та  "вік,  місяців"
зазначають живу масу та вік тварини при реалізації.
   3.7.1.10. У графах "Комплексна оцінка" та "Клас" зазначають
бальну оцінку та комплексний клас за результатами останнього
бонітування. Клас тварини зазначається відповідно до  пункту
3.2.1.10 цього Положення.
   3.7.1.11. У розділі "Результати оцінки тварини" зазначають
інформацію про:
   рік бонітування, вік тварини  у  місяцях  та  клас  за
результатами бонітування;
   характеристику тварини - екстер'єр, тип конституції, жива
маса у кілограмах під час бонітування, забарвлення, молочна
продуктивність (для дорослих кіз), настриг вовни і пуху.
   3.7.2. На зворотному боці свідоцтва заповнюють у повному
обсязі родовід - характеристику предків тварини.
 
   3.8. Племінне свідоцтво (сертифікат) коня
   3.8.1. Заповнення за позиціями лицьового боку:
   3.8.1.1. У графі "Вид племінних (генетичних) ресурсів/стать"
зазначають вид племінних (генетичних) ресурсів або стать тварини.
   3.8.1.2. У графі "Порода" зазначають повну офіційну назву
породи.
   3.8.1.3. У графах "Лінія" та "родина" зазначають номер і
кличку  родоначальника заводської або генеалогічної лінії чи
спорідненої групи, до якої віднесено тварину та номер і кличку
родоначальниці маточної родини або гнізда.
   3.8.1.4. У графі "N у ДКПТ" зазначають номер тварини у
державній книзі племінних коней (якщо він є) або з позначкою
"У пр." номер матері, у приплоді якої ця тварина записана.
   3.8.1.5. У графі "Кличка, номер тавра" зазначають кличку
тварини та номер тавра.
   3.8.1.6. У графі "Масть" зазначають масть.
   3.8.1.7. У графі "Дата народження" зазначають число, місяць і
рік народження тварини.
   3.8.1.8. У графі "Місце  народження"  зазначають  статус
суб'єкта племінної справи у тваринництві, назву господарства
(ферми) або прізвище та ініціали власника, поштову адресу.
   3.8.1.9. У графі "Клас" зазначають комплексний клас тварини
за результатами бонітування.
   3.8.1.10. У  графі  "Генетична  експертиза  походження"
зазначають дату й номер тестування тварини за групами крові та
поліморфними системами білків крові.
   3.8.1.11. У розділі "Основні проміри" зазначають проміри за
даними останнього бонітування: вік; висота в холці; обхват грудей
та п'ястка.
   3.8.1.12. У графічному описі відмітин і прикмет наводиться
зображення відмітин і прикмет відповідних статей екстер'єру.
Зображуються усі білі відмітини, тільні плями, ділянки рожевої
непігментованої шкіри в сірих коней, завитки волосся на голові та
на шиї. Відмітини зображують контурами і злегка замальовують
червоним кольором, тільні плями обводять червоним  контуром,
завитки  та  рубці  позначають  чорним  або синім кольором.
Застосування умовних позначень при зображенні прикмет: хрестик -
завитки волосся, штрихи - домішки волосся іншої окраски; стрілка -
шрами та рубці; чорні (мастні) плями на  білих  відмітинах
зображують темним кольором.
   3.8.1.13. У розділі "Робоча продуктивність" зазначаються дані
про результати випробувань при наявності за позиціями:
   вік, років - зазначають вік коня на час випробувань;
   місце випробувань;
   кількість виступів - зазначають загальну кількість виступів
коня за рік;
   призові місця - зазначають усі призові місця через рисочку;
   краща жвавість - кращі показники жвавості при випробуваннях
на різні дистанції (дистанція зазначається у дужках);
   сума виграшу - сума виграшу коня у балах, гривнях, валюті;
   традиційні призи - назви традиційних призів та призові місця.
   3.8.2. Заповнення за позиціями зворотного боку.
   3.8.2.1. У розділі "Відмітини і прикмети" наводять опис
відмітин статей екстер'єру (голова, шия, кінцівки, корпус) і
прикмет (розташування та напрям завитків волосся,  опис  та
розташування шрамів, рубців, наявність іклів у кобил, неправильне
змикання зубних аркад, опис форми каштанів тощо).
   3.8.2.2. У розділі "Родовід" заповнюють у повному обсязі
родовід - характеристику предків тварини.
 
   3.9. Племінне свідоцтво (сертифікат) хутрових звірів, кролів
   3.9.1. Заповнення за позиціями лицьового боку:
   3.9.1.1. У  графі  "Вид племінних (генетичних) ресурсів"
зазначають вид племінних (генетичних) ресурсів, статево-вікову
групу тварини.
   3.9.1.2. У графі "Ідентифікаційний номер" зазначають номер
тварини.
   3.9.1.3. У графі "Дата народження" зазначають число, місяць і
рік народження тварини.
   3.9.1.4. У  графі  "Місце  народження" зазначають статус
суб'єкта племінної справи у тваринництві, назву господарства
(ферми) або прізвище та ініціали власника, поштову адресу.
   3.9.1.5. У графах "Вид, порода", "Породність,  тип"  та
"Забарвлення"  зазначають: вид; повну офіційну назву породи,
породність та внутріпородний тип тварини; скорочене позначення
виду,  типу  забарвлення (відповідно до чинної інструкції з
бонітування хутрових звірів).
   3.9.1.6. У  графі  "Клас"  зазначають  клас  тварини за
результатами бонітування.
   3.9.1.7. У розділі "Результати оцінки тварини" зазначають
результати бонітування тварини за показниками:
   "народжений (а) в гнізді з" - кількість щенят/кроленят у
гнізді при народженні;
   "показники індивідуальної продуктивності" - жива маса при
бонітуванні, розмір тіла, забарвлення; інтенсивність забарвлення,
плямистість (для хутрових звірів), конституція (для кролів),
якість опушення (для хутрових звірів - густота,  пружність,
шовковистість, довжина пуху та ості), густота хутра та пухова
продуктивність (для кролів).
   3.9.2. На   зворотному   боці   свідоцтва  заповнюють
родовід - характеристику предків тварини.
 
   3.10. Племінне свідоцтво (сертифікат) генетичних ресурсів
птахівництва
   3.10.1. У  графі  "Вид  племінних (генетичних) ресурсів"
зазначають вид племінних (генетичних) ресурсів, статево-вікову
групу птиці.
   3.10.2. У  графі "Вид птиці та напрямок продуктивності"
зазначають вид птиці та напрямок продуктивності (за необхідністю),
від якого реалізується племінна продукція.
   3.10.3. У графі "Порода, крос" зазначають повну офіційну
назву породи, кросу.
   3.10.4. У графі "Дата і місце виводу/одержання" зазначають
число, місяць і рік виводу (для племінної птиці) або одержання
(для інкубаційних яєць), статус суб'єкта племінної справи у
тваринництві, назву господарства (ферми) або прізвище та ініціали
власника, поштову адресу.
   3.10.5. Таблиця  "Походження та характеристика генетичної
продукції" заповнюється за позиціями:
   колонка "Назва кросу, лінії, популяції, батьківської форми,
гібриду" - записують перелік належності продукції до певних ліній
чи батьківської форми кросу, гібриду, популяції, породи;
   колонка "Племінна група птиці, від якої одержана племінна
продукція" - зазначають:
   назву племінної групи птиці, від якої одержана продукція,
перерахована в першій колонці;
   клас птиці за результатами бонітування;
   колонка "вік, днів" - записується кількість днів з моменту
виводу птиці в інкубаторі;
   колонка "кількість  усього,  голів/штук"  -  заноситься
інформація про:
   кількість у головах, у тому числі самиць і самців - при
реалізації птиці;
   кількість у штуках - при реалізації яєць;
   колонка "вид маркування" - заноситься інформація про:
   маркування упаковки кожної лінії батьківської форми кросу,
гібриду, популяції, породи - при реалізації яєць;
   маркування птиці (розріз перетинок на лапках, обрізані гребні
тощо) - при реалізації птиці;
   колонка "вивід"  -  процентне  співвідношення  виведеного
молодняку від закладених яєць - при  реалізації  племінного
молодняку;
   колонка "середня маса голови/яйця, г - заноситься інформація
про середню масу однієї голови птиці або яйця.
   3.10.6. У розділі "Характеристика продуктивності птиці, від
якої одержано генетичну продукцію" за результатами бонітування
наводиться інформація про предків за позиціями:
   назва кросу, лінії, популяції, батьківської форми гібриду;
   середня несучість;
   середня маса яєць;
   жива маса самиць і самців, кг та вік птиці.
 
   3.11. Племінне свідоцтво (сертифікат) генетичних ресурсів
бджільництва
   3.11.1. У графі "Вид  племінних  (генетичних)  ресурсів"
зазначають вид продукції, на яку заповнюється свідоцтво: бджолина
матка, бджолиний пакет, бджолина сім'я, трутні.
   3.11.2. У графі "Порода" зазначають повну офіційну назву
породи.
   3.11.3. У графі "Лінія" зазначають належність до лінії, типу.
   3.11.4. У  графі  "Партія,  штук"  зазначають  кількість
продукції, на яку оформляється свідоцтво.
   3.11.5. У графі "Дата, місце виводу, одержання чи формування"
зазначають число, місяць, рік і місце (статус суб'єкта племінної
справи у тваринництві, назву господарства (ферми) або прізвище та
ініціали власника, поштову адресу) виводу (для бджолиних маток,
трутнів) або формування (для бджолопакетів та бджолосімей).
   3.11.6. У  розділі  "Результати  бонітування"  зазначають
результати бонітування за  показниками:  яйценоскість  матки,
зимостійкість, валовий збір меду.
   3.11.7. У розділі  "Характеристика  племінної  продукції"
зазначають інформацію про племінну продукцію, на яку оформлено
свідоцтво:
   на бджолину матку - плідна (неплідна), жива маса, колір тіла;
   на стільниковий бджолиний пакет -  кількість  стільників
усього, у тому числі з розплодом та кормом;
   на безстільниковий бджолиний пакет  -  маса  бджіл  при
формуванні пакета.
 
   3.12. Племінне свідоцтво (сертифікат) генетичних ресурсів
рибництва
   3.12.1. У графі "Вид  племінних  (генетичних)  ресурсів"
зазначають вид продукції, на яку заповнюється свідоцтво: самиці,
самці, личинки, запліднена ікра, молоки (сперма).
   3.12.2. У графі "Вид, порода, тип" зазначають належність
генетичної продукції до відповідних виду, породи і внутріпородного
типу.
   3.12.3. У графі "Партія, тисяч штук" зазначають кількість
продукції, на яку оформляється свідоцтво.
   3.12.4. У графі "Дата, місце одержання" зазначають дату
(число, місяць рік) і місце одержання (статус суб'єкта племінної
справи у тваринництві, назву господарства (ферми) або прізвище та
ініціали власника, поштову адресу).
   3.12.5. У  розділі  "Характеристика  племінної продукції"
зазначаються показники послідовно  у  рядок  через  тире  і
відокремлюються щодо кожної особини крапкою з комою для:
   партії самиць, самців і ремонтного молодняку старших вікових
груп (К3 - самці коропа трирічні, К4 - самиці коропа чотирирічні)
ідентифікаційні номери, жива маса, кг (з точністю до однієї
десятої) та індекс високоспинності (відношення промислової довжини
(I) до найбільшої висоти (H), I/H кожної особини);
   личинок -  ідентифікаційний  номер  плідників,  робоча
плодовитість (тисяч ікринок), запліднення ікри (%), середня маса
личинок (м);
   заплідненої ікри - ідентифікаційний номер самиць і самців,
робоча плодовитість (тисяч ікринок), запліднення ікри (%);
   молок (сперми) - ідентифікаційний номер самців, кількість
сперми від одного самця (мл), оцінка сперми за п'ятибальною
системою (балів).
 
   3.13. Племінне свідоцтво (сертифікат) генетичних ресурсів
шовківництва
   3.13.1. У  графі  "Вид  племінних (генетичних) ресурсів"
зазначають вид племінних (генетичних) ресурсів.
   3.13.2. У графі "Порода" зазначають повну офіційну назву
породи.
   3.13.3. У графі "Лінія, тип" зазначають лінійну належність
генетичної продукції шовківництва.
   3.13.4. У  графі  "Партія,  штук"  зазначають  кількість
продукції, на яку оформляється свідоцтво.
   3.13.5. У графі "Дата, місце виводу/одержання" зазначають
дату (число, місяць, рік) і місце виведення/одержання (статус
суб'єкта племінної справи у тваринництві, назву господарства
(ферми) або прізвище та ініціали власника, поштову адресу).
   3.13.6. Розділ "Результати оцінки" заповнюють за позиціями:
   кількість яєць в 1 грамі, штук - середня кількість яєць в
трьох зразках масою 100 мг, помножена на 10;
   життєздатність гусені, % - співвідношення кількості здорових
коконів до загальної кількості гусені, що були взяті на вигодівлю,
з точністю до десятої (кокон-двійник вважається за дві особини);
   загальний урожай  коконів  з  1  грама  гусені,  кг  -
співвідношення маси живих коконів у повторенні (з точністю до 1 г)
до маси гусені, що були взяті на вигодівлю у цих повтореннях (з
точністю до тисячної грама) та переведене у кілограми (з точністю
до сотої).
   3.13.7. Розділ  "Господарські, біологічні та технологічні
властивості" заповнюють за позиціями:
   вихід гусені з грени, % - співвідношення кількості гусені до
кількості закладених яєць (визначається щодо кожного гібриду або
породи за трьома повтореннями з точністю до десятої);
   маса сортового кокона, г - співвідношення між масою сортових
коконів та їх загальною кількістю;
   шовконосність повітряно-сухих коконів, % - співвідношення між
масою усіх оболонок у повторенні та масою усіх коконів;
   уміст шовку-сирцю у сухих коконах, % - співвідношення між

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка