Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо вимог р. 2 Положення про порядок складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 8 червня ...

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 1

    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
              Н А К А З
 
            26.12.2005 N 1278
 
 
     Щодо вимог р. 2 Положення про порядок складання
     адміністративних даних щодо діяльності торговців
   цінними паперами та подання відповідних документів до
   Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
   затвердженого рішенням Комісії від 8 червня 2004 року
        N 279 (із змінами та доповненнями)
 
 
   З метою уніфікації складання електронної форми документів,
які містять регулярну інформацію відповідно Положення про порядок
складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними
паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії
від 08.06.2004 N 279 ( z1122-04 ), із змінами та доповненнями,
внесеними рішенням  від  13.04.2005  N  177  (  z0594-05 ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Скасувати наказ Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 14.02.2004 N 141 "Щодо вимог р. 2 Положення
про порядок складання адміністративних даних щодо діяльності
торговців цінними паперами та подання відповідних документів до
Державної комісії з  цінних  паперів  та  фондового  ринку,
затвердженого рішенням Комісії від 8 червня 2004 року N 279".
 
   2. Затвердити  структуру  файлів,  формат та опис полів
електронної форми регулярної інформації відповідно до р.  2
Положення про складання адміністративних даних щодо діяльності
торговців цінними паперами та подання відповідних документів до
Державної  комісії  з  цінних  паперів  та фондового ринку,
затвердженого рішенням Комісії від 08.06.2004 N 279 ( z1122-04 ),
із змінами та доповненнями, внесеними рішенням від 13.04.2005
N 177 ( z0594-05 ) (далі - Інформація) (додається).
 
   3. Електронна форма Інформації складається за  допомогою
програмних засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно
до цього наказу, підготовлених з використанням кодування RUS ср866
у форматі DBASE-IV.
 
   4. Установити, що електронна форма Інформації складається з
файлів:
   для підприємств: "MARC.DBF", "COMPANY.DBF", "STHOLDER.DBF",
"STTRANS.DBF", "OPPOS.DBF", "OPERATE.DBF", "NREG.DBF", "BP_A.DBF",
"BP_A.DBT", "BP_P.DBF", "FP.DBF", "FP.DBT";
   для банків:  "MARC.DBF",  "COMPANY.DBF",  "STHOLDER.DBF",
"STTRANS.DBF", "OPPOS.DBF", "OPERATE.DBF", "NREG.DBF".
 
   5. Усі реквізити типу "дата" в електронній та паперовій
формах Інформації заповнюються у  форматі  "дд.мм.рррр"  або
"дд/мм/рррр", де:
   "дд" - двозначне число, що визначає календарний день у
місяці;
   "мм" - двозначне число, визначає місяць року;
   "рррр" - чотири цифри року.
 
   6. Керівнику апарату Комісії М. Непрану забезпечити:
   розроблення та впровадження програми прийняття Інформації у
електронній формі;
   опублікування цього наказу в офіційних виданнях  Комісії
відповідно до чинного законодавства;
   оприлюднення цього наказу та шаблонів  файлів,  з  яких
складається Інформація, на Web-сайті Комісії.
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника
апарату Комісії М.Непрана.
 
 Т.в.о. Голови Комісії                   С.Бірюк
 
 
                   Додаток
                   до наказу
                   26.12.2005 N 1278
                   "Про внесення змін
                   та доповнень до наказу
                   Голови Державної комісії
                   з цінних паперів
                   та фондового ринку
                   14.02.2004 N 141
                   "Щодо вимог р. 2 Положення
                   про порядок складання
                   адміністративних даних
                   щодо діяльності торговців
                   цінними паперами та подання
                   відповідних документів
                   до Державної комісії
                   з цінних паперів
                   та фондового ринку,
                   затвердженого рішенням
                   Комісії
                   08.06.2004 N 279
                   ( z1122-04 ),
                   зі змінами та доповненнями,
                   внесеними рішеннями
                   від 13.04.2005 N 177
                   ( z0594-05 )"
 
 
             СТРУКТУРА ФАЙЛІВ
         та опис полів файлів Документів
 
 
   Таблиця 1.  Структура  файла  "MARC.DBF". Інформація про
суб'єкта, що складає Документи
 
-----------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля |   Найменування (зміст) поля   |Тип поля |Роз-|Точ- |
|     |                   |     |мір |ність|
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|EDRPOU  |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає  |Текстовий| 20 |   |
|     |Документи              |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|NAME   |Повне найменування          |Текстовий|100 |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|REPDATE  |Зарезервовано - суб'єктами, що    | Дата  | 8 |   |
|     |складають Документи, не заповнюється |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|COPERATE |Кількість записів у файлі      |Числовий | 11 | 0 |
|     |"OPERATE.DBF"            |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|COPPOS  |Кількість записів у файлі "OPPOS.DBF"|Числовий | 11 | 0 |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|CSTHOLDER |Кількість записів у файлі      |Числовий | 11 | 0 |
|     |"STHOLDER.DBF"            |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|CSTTRANS |Кількість записів у файлі      |Числовий | 11 | 0 |
|     |"STTRANS.DBF"            |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|STCAPITAL |Зареєстрований розмір статутного   |Числовий | 20 | 5 |
|     |капіталу               |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|DATESTART |Початок звітного періоду       | Дата  | 8 |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|DATEFINISH|Завершення звітного періоду     | Дата  | 8 |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|KODCRK  |Зарезервовано - суб'єктами, що    |Числовий | 20 | 5 |
|     |складають Документи, не заповнюється |     |  |   |
-----------------------------------------------------------------------
 
   Таблиця 2. Структура файла "OPERATE.DBF". Інформація про
укладені та виконані угоди суб'єктом, що складає документи
 
----------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля  |  Найменування (зміст) поля  |Тип поля |Роз-|Точ- |
|       |                 |     |мір |ність|
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|COUNTER   |Ідентифікатор (лічильник)    |Числовий | 11 | 0 |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DATESTART  |Договір укладено         | Дата  | 8 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DATEFINISH  |Договір виконано         | Дата  | 8 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DATEREJECT  |Договір анульовано        | Дата  | 8 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DL_NO    |Номер договору          |Текстовий| 45 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DL_GENNO   |Номер договору обслуговування  |Текстовий| 50 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DL_SUBNO   |Номер на виконання        |Текстовий|100 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DL_TYPE   |Код виду діяльності згідно    |Числовий | 11 | 0 |
|       |довідника табл. 13        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DL_CAT    |Код категорії договору згідно  |Числовий | 11 | 0 |
|       |довідника табл. 14        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DL_DIRECT  |Код виду послуги згідно довідника|Числовий | 11 | 0 |
|       |табл. 15             |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|STARTPRICE  |Вартість укладеного договору   |Числовий | 20 | 5 |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|FINISPRICE  |Вартість виконаного договору   |Числовий | 20 | 5 |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|STARTQUANT  |Кількість цінних паперів при   |Числовий | 20 | 5 |
|       |укладанні договору        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|FINISQUANT  |Кількість цінних паперів за   |Числовий | 20 | 5 |
|       |виконаним договором       |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ST_TYPE   |Код виду цінного паперу згідно  |Числовий | 11 | 0 |
|       |довідника табл. 18        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ST_CAT    |Код Типу/Категорії цінного паперу|Числовий | 11 | 0 |
|       |згідно довідника табл. 19    |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ST_EXPENSE  |Номінальна вартість одного    |Числовий | 20 | 5 |
|       |цінного паперу          |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ST_CODE   |Код цінного паперу ISIN     |Текстовий| 20 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|EM_EDRP   |Код за ЄДРПОУ емітента      |Текстовий| 12 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|EM_NAME   |Найменування емітента      |Текстовий|100 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|EM_CODE   |Зарезервовано - суб'єктами, що  |Текстовий| 20 |   |
|       |складають Документи, не     |     |  |   |
|       |заповнюється           |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|EM_COUNTRY  |Країна (країна реєстрації    |Текстовий| 3 |   |
|       |емітента цінних паперів) згідно |     |  |   |
|       |довідника табл. 22        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DEP_EDRP   |Код за ЄДРПОУ реєстроутримувача, |Текстовий| 12 |   |
|       |зберігача, депозитарію      |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DEP_NAME   |Найменування реєстроутримувача, |Текстовий|100 |   |
|       |зберігача, депозитарію      |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DEP_CAT   |Код виду установи, яка обліковує |Числовий | 11 | 0 |
|       |перехід прав власності згідно  |     |  |   |
|       |довідника табл. 21        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DEP_CARE   |Зарезервовано - суб'єктами, що  |Логічний | 1 | 0 |
|       |складають Документи, не     |     |  |   |
|       |заповнюється           |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DEP_DATE   |Зарезервовано - суб'єктами, що  | Дата  | 8 |   |
|       |складають Документи, не     |     |  |   |
|       |заповнюється           |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ADD_EDRP   |Зарезервовано - суб'єктами, що  |Текстовий| 12 |   |
|       |складають Документи, не     |     |  |   |
|       |заповнюється           |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ADD_NAME   |Зарезервовано - суб'єктами, що  |Текстовий|100 |   |
|       |складають Документи, не     |     |  |   |
|       |заповнюється           |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_EDRP   |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що    |Текстовий| 12 |   |
|       |складає Документи        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_NAME   |Найменування суб'єкта, що складає|Текстовий|100 |   |
|       |Документи            |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_CAT   |Код виду суб'єкта, що складає  |Числовий | 11 | 0 |
|       |Документи згідно довідника табл. |     |  |   |
|       |12                |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_AREA   |Код території суб'єкта, що    |Числовий | 11 | 0 |
|       |складає Документи згідно     |     |  |   |
|       |довідника табл. 11        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_LICD   |Номер ліцензії          |Текстовий| 12 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_LICS   |Серія ліцензії          |Текстовий| 12 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|CNTR2_EDRP  |Код за ЄДРПОУ юридичної особи - |Текстовий| 12 |   |
|       |другої договірної сторони    |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|CNTR2_NAME  |Найменування юридичної особи -  |Текстовий|100 |   |
|       |другої договірної сторони    |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|CNTR2_CODE  |Зарезервовано - суб'єктами, що  |Текстовий| 20 |   |
|       |складають Документи, не     |     |  |   |
|       |заповнюється           |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|CNTR2_LICD  |Номер ліцензії юридичної особи - |Текстовий| 12 |   |
|       |другої договірної сторони    |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|CNTR2_LICS  |Серія ліцензії юридичної особи - |Текстовий| 12 |   |
|       |другої договірної сторони    |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|CNTR2_COUNTRY|Країна (країна реєстрації другої |Текстовий| 3 |   |
|       |договірної сторони) згідно    |     |  |   |
|       |довідника табл. 22        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|CNTR2_SNM  |Прізвище фізичної особи - другої |Текстовий| 30 |   |
|       |договірної сторони        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|CNTR2_FNM  |Ім'я фізичної особи - другої   |Текстовий| 30 |   |
|       |договірної сторони        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ECNT3_EDRP  |Код за ЄДРПОУ юридичної особи - |Текстовий| 12 |   |
|       |третьої договірної сторони    |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ECNT3_NAME  |Найменування юридичної особи -  |Текстовий|100 |   |
|       |третьої договірної сторони    |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ECNT3_CODE  |Зарезервовано - суб'єктами, що  |Текстовий| 20 |   |
|       |складають Документи, не     |     |  |   |
|       |заповнюється           |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ECNT3_LICD  |Номер ліцензії юридичної особи - |Текстовий| 12 |   |
|       |третьої договірної сторони    |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ECNT3_LICS  |Серія ліцензії юридичної особи - |Текстовий| 12 |   |
|       |третьої договірної сторони    |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ECNT3_COUNTRY|Країна (країна реєстрації третьої|Текстовий| 3 |   |
|       |договірної сторони) згідно    |     |  |   |
|       |довідника табл. 22        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ECNT3_SNM  |Прізвище фізичної особи - третьої|Текстовий| 30 |   |
|       |договірної сторони        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ECNT3_FNM  |Ім'я фізичної особи - третьої  |Текстовий| 30 |   |
|       |договірної сторони        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|EXCH_ORG   |Код місця здійснення договору  |Числовий | 11 | 0 |
|       |згідно довідника табл. 17    |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|EXCH_TYPE  |Код виду ринку згідно довідника |Числовий | 11 | 0 |
|       |табл. 16             |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|REGISDATE  |Дата зарахування пакета цінних  | Дата  | 8 |   |
|       |паперів до балансу/списання з  |     |  |   |
|       |балансу             |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|SLFEXPENSE  |Сума зарахування/списання пакета |Числовий | 20 | 5 |
|       |цінних паперів          |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|PAYDATE   |Зарезервовано - суб'єктами, що  | Дата  | 8 |   |
|       |складають Документи, не     |     |  |   |
|       |заповнюється           |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|REPDATE   |Зарезервовано - суб'єктами, що  | Дата  | 8 |   |
|       |складають Документи, не     |     |  |   |
|       |заповнюється           |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ERR_CODE   |Зарезервовано - суб'єктами, що  |Текстовий| 5 |   |
|       |складають Документи, не     |     |  |   |
|       |заповнюється           |     |  |   |
----------------------------------------------------------------------
 
   Таблиця 3.  Структура  файла "OPPOS.DBF". Інформація про
відкриті позиції суб'єкта, що складає документи
 
----------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля  |  Найменування (зміст) поля  |Тип поля |Роз-|Точ- |
|       |                 |     |мір |ність|
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|COUNTER   |Ідентифікатор (лічильник)    |Числовий | 11 | 0 |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DATESTART  |Договір укладено         | Дата  | 8 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DATEFINISH  |Договір виконано         | Дата  | 8 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DATEREJECT  |Договір анульовано        | Дата  | 8 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DL_NO    |Номер договору          |Текстовий| 45 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DL_GENNO   |Номер договору обслуговування  |Текстовий| 50 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DL_SUBNO   |Номер на виконання        |Текстовий|100 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DL_TYPE   |Код виду діяльності згідно    |Числовий | 11 | 0 |
|       |довідника табл. 13        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DL_CAT    |Код категорії договору згідно  |Числовий | 11 | 0 |
|       |довідника табл. 14        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DL_DIRECT  |Код виду послуги згідно довідника|Числовий | 11 | 0 |
|       |табл. 15             |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|STARTPRICE  |Вартість укладеного договору   |Числовий | 20 | 5 |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|FINISPRICE  |Вартість виконаного договору   |Числовий | 20 | 5 |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|STARTQUANT  |Кількість цінних паперів при   |Числовий | 20 | 5 |
|       |укладанні договору        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|FINISQUANT  |Кількість цінних паперів за   |Числовий | 20 | 5 |
|       |виконаним договором       |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ST_TYPE   |Код виду цінного паперу згідно  |Числовий | 11 | 0 |
|       |довідника табл. 18        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ST_CAT    |Код типу/Категорії цінного паперу|Числовий | 11 | 0 |
|       |згідно довідника табл. 19    |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ST_EXPENSE  |Номінальна вартість одного    |Числовий | 20 | 5 |
|       |цінного паперу          |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ST_CODE   |Код цінного паперу ISIN     |Текстовий| 20 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|EM_EDRP   |Код за ЄДРПОУ емітента      |Текстовий| 12 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|EM_NAME   |Найменування емітента      |Текстовий|100 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|EM_CODE   |Зарезервовано - суб'єктами, що  |Текстовий| 20 |   |
|       |складають Документи, не     |     |  |   |
|       |заповнюється           |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|EM_COUNTRY  |Країна (країна реєстрації    |Текстовий| 3 |   |
|       |емітента цінних паперів) згідно |     |  |   |
|       |довідника табл. 22        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DEP_EDRP   |Код за ЄДРПОУ реєстроутримувача, |Текстовий| 12 |   |
|       |зберігача, депозитарію      |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DEP_NAME   |Найменування реєстроутримувача, |Текстовий|100 |   |
|       |зберігача, депозитарію      |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DEP_CAT   |Код виду установи, яка обліковує |Числовий | 11 | 0 |
|       |перехід прав власності згідно  |     |  |   |
|       |довідника табл. 21        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DEP_CARE   |Зарезервовано - суб'єктами, що  |Логічний | 1 | 0 |
|       |складають Документи, не     |     |  |   |
|       |заповнюється           |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|DEP_DATE   |Зарезервовано - суб'єктами, що  | Дата  | 8 |   |
|       |складають Документи, не     |     |  |   |
|       |заповнюється           |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ADD_EDRP   |Зарезервовано - суб'єктами, що  |Текстовий| 12 |   |
|       |складають Документи, не     |     |  |   |
|       |заповнюється           |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ADD_NAME   |Зарезервовано - суб'єктами, що  |Текстовий|100 |   |
|       |складають Документи, не     |     |  |   |
|       |заповнюється           |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_EDRP   |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що    |Текстовий| 12 |   |
|       |складає Документи        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_NAME   |Найменування суб'єкта, що складає|Текстовий|100 |   |
|       |Документи            |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_CAT   |Код категорії суб'єкта, що    |Числовий | 11 | 0 |
|       |складає Документи згідно     |     |  |   |
|       |довідника табл. 12        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_AREA   |Код території суб'єкта, що    |Числовий | 11 | 0 |
|       |складає Документи згідно     |     |  |   |
|       |довідника табл. 11        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_LICD   |Номер ліцензії          |Текстовий| 12 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_LICS   |Серія ліцензії          |Текстовий| 12 |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|CNTR2_EDRP  |Код за ЄДРПОУ юридичної особи - |Текстовий| 12 |   |
|       |другої договірної сторони    |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|CNTR2_NAME  |Найменування юридичної особи -  |Текстовий|100 |   |
|       |другої договірної сторони    |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|CNTR2_CODE  |Зарезервовано - суб'єктами, що  |Текстовий| 20 |   |
|       |складають Документи, не     |     |  |   |
|       |заповнюється           |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|CNTR2_LICD  |Номер ліцензії юридичної особи - |Текстовий| 12 |   |
|       |другої договірної сторони    |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|CNTR2_LICS  |Серія ліцензії юридичної особи - |Текстовий| 12 |   |
|       |другої договірної сторони    |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|CNTR2_COUNTRY|Країна (країна реєстрації другої |Текстовий| 3 |   |
|       |договірної сторони) згідно    |     |  |   |
|       |довідника табл. 22        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|CNTR2_SNM  |Прізвище фізичної особи - другої |Текстовий| 30 |   |
|       |договірної сторони        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|CNTR2_FNM  |Ім'я фізичної особи - другої   |Текстовий| 30 |   |
|       |договірної сторони        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ECNT3_EDRP  |Код за ЄДРПОУ юридичної особи - |Текстовий| 12 |   |
|       |третьої договірної сторони    |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ECNT3_NAME  |Найменування юридичної особи -  |Текстовий|100 |   |
|       |третьої договірної сторони    |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ECNT3_CODE  |Зарезервовано - суб'єктами, що  |Текстовий| 20 |   |
|       |складають Документи, не     |     |  |   |
|       |заповнюється           |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ECNT3_LICD  |Номер ліцензії юридичної особи - |Текстовий| 12 |   |
|       |третьої договірної сторони    |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ECNT3_LICS  |Серія ліцензії юридичної особи - |Текстовий| 12 |   |
|       |третьої договірної сторони    |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ECNT3_COUNTRY|Країна (країна реєстрації третьої|Текстовий| 3 |   |
|       |договірної сторони) згідно    |     |  |   |
|       |довідника табл. 22        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ECNT3_SNM  |Прізвище фізичної особи - третьої|Текстовий| 30 |   |
|       |договірної сторони        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ECNT3_FNM  |Ім'я фізичної особи - третьої  |Текстовий| 30 |   |
|       |договірної сторони        |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|EXCH_ORG   |Код місця здійснення договору  |Числовий | 11 | 0 |
|       |згідно довідника табл. 17    |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|EXCH_TYPE  |Код виду ринку згідно довідника |Числовий | 11 | 0 |
|       |табл. 16             |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|REGISDATE  |Дата зарахування пакета цінних  | Дата  | 8 |   |
|       |паперів до балансу/списання з  |     |  |   |
|       |балансу             |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|SLFEXPENSE  |Сума зарахування/списання пакета |Числовий | 20 | 5 |
|       |цінних паперів          |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|PAYDATE   |Зарезервовано - суб'єктами, що  | Дата  | 8 |   |
|       |складають Документи, не     |     |  |   |
|       |заповнюється           |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|REPDATE   |Зарезервовано - суб'єктами, що  | Дата  | 8 |   |
|       |складають Документи, не     |     |  |   |
|       |заповнюється           |     |  |   |
|-------------+---------------------------------+---------+----+-----|
|ERR_CODE   |Зарезервовано - суб'єктами, що  |Текстовий| 5 |   |
|       |складають Документи, не     |     |  |   |
|       |заповнюється           |     |  |   |
----------------------------------------------------------------------
 
   Таблиця 4. Структура файла "STHOLDER.DBF". Інформація про
портфель цінних паперів суб'єкта, що складає документи
 
----------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля |   Найменування (зміст) поля   |Тип поля |Роз-|Точ- |
|     |                  |     |мір |ність|
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|COUNTER  |Ідентифікатор (лічильник)      |Числовий | 11 | 0 |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає |Текстовий| 12 |   |
|     |Документи              |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_NAME |Повне найменування суб'єкта, що   |Текстовий|100 |   |
|     |складає Документи          |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_CAT  |Код виду суб'єкта, що складає    |Числовий | 11 | 0 |
|     |Документи згідно довідника табл. 12 |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає |Числовий | 11 | 0 |
|     |Документи згідно довідника табл. 11 |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|ST_TYPE  |Код виду цінного паперу згідно   |Числовий | 11 | 0 |
|     |довідника табл. 18         |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|ST_CAT  |Код типу/категорії цінного паперу  |Числовий | 11 | 0 |
|     |згідно довідника табл. 19      |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|ST_EXPENSE|Номінальна вартість одного цінного |Числовий | 20 | 5 |
|     |паперу               |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|ST_CODE  |Зарезервовано - суб'єктами, що   |Текстовий| 20 |   |
|     |складають Документи, не заповнюється|     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|EM_EDRP  |Код за ЄДРПОУ емітента       |Текстовий| 12 |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|EM_NAME  |Найменування емітента        |Текстовий|100 |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|EM_CODE  |Зарезервовано - суб'єктами, що   |Текстовий| 20 |   |
|     |складають Документи, не заповнюється|     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|EM_COUNTRY|Країна (країна реєстрації емітента |Текстовий| 3 |   |
|     |цінних паперів) згідно довідника  |     |  |   |
|     |табл. 22              |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|ST_QUANT |Кількість цінних паперів у пакеті  |Числовий | 20 | 5 |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|SLFEXPENSE|Сума, що обліковується на балансі  |Числовий | 20 | 5 |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|REPDATE  |Стан портфеля цінних паперів на дату| Дата  | 8 |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|ERR_CODE |Зарезервовано - суб'єктами, що   |Текстовий| 5 |   |
|     |складають Документи, не заповнюється|     |  |   |
----------------------------------------------------------------------
 
   Таблиця 5. Структура файла "COMPANY.DBF". Інформація про
юридичну особу, що складає документи
 
-----------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля |   Найменування (зміст) поля   |Тип поля |Роз-|Точ- |
|     |                   |     |мір |ність|
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає  |Текстовий| 12 |   |
|     |Документи              |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає  |Текстовий|100 |   |
|     |Документи              |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_CAT  |Код виду суб'єкта, що складає    |Числовий | 11 | 0 |
|     |Документи згідно довідника табл. 12 |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає  |Числовий | 11 | 0 |
|     |Документи згідно довідника табл. 11 |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_LICD |Номер ліцензії суб'єкта, що складає |Текстовий| 12 |   |
|     |Документи              |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_LICS |Серія ліцензії суб'єкта, що складає |Текстовий| 12 |   |
|     |Документи              |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_LCDATE|Дата видачі ліцензії         | Дата  | 8 |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_GMEANS|Зареєстрований розмір статутного   |Числовий | 20 | 5 |
|     |капіталу               |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|JLO_POSTID|Зареєстроване місцезнаходження    |Текстовий| 12 |   |
|     |суб'єкта, що складає Документи -   |     |  |   |
|     |поштовий індекс           |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|JLO_CITY |Зареєстроване місцезнаходження    |Текстовий| 20 |   |
|     |суб'єкта, що складає Документи -   |     |  |   |
|     |населений пункт           |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|JLO_REGION|Зареєстроване місцезнаходження    |Текстовий| 20 |   |
|     |суб'єкта, що складає Документи -   |     |  |   |
|     |район*                |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|JLO_LOCATE|Зареєстроване місцезнаходження    |Текстовий| 50 |   |
|     |суб'єкта, що складає Документи -   |     |  |   |
|     |вулиця, будинок, корпус, офіс тощо  |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|PLO_POSTID|Адреса для листування суб'єкта, що  |Текстовий| 12 |   |
|     |складає Документи - поштовий індекс |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|PLO_CITY |Адреса для листування суб'єкта, що  |Текстовий| 20 |   |
|     |складає Документи - населений пункт |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|PLO_REGION|Адреса для листування суб'єкта, що  |Текстовий| 20 |   |
|     |складає Документи - район*      |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|PLO_LOCATE|Адреса для листування суб'єкта, що  |Текстовий| 50 |   |
|     |складає Документи - вулиця, будинок, |     |  |   |
|     |корпус, офіс тощо          |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|BANC_NAME |Найменування банківської установи, у |Текстовий|100 |   |
|     |якій відкрито рахунок        |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|BANC_ACNT |Поточний рахунок           |Текстовий| 30 |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|BANC_MFO |МФО банківської установи, у якій   |Текстовий| 20 |   |
|     |відкрито рахунок           |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|BOSS_SNAME|Прізвище керівника суб'єкта, що   |Текстовий| 20 |   |
|     |складає Документи          |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|BOSS_FNAME|Ім'я та по батькові керівника    |Текстовий| 20 |   |
|     |суб'єкта, що складає Документи    |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|ACTR_SNAME|Прізвище головного бухгалтера    |Текстовий| 20 |   |
|     |суб'єкта, що складає Документи    |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|ACTR_FNAME|Ім'я та по батькові головного    |Текстовий| 20 |   |
|     |бухгалтера суб'єкта, що складає   |     |  |   |
|     |Документи              |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|PH_CODE  |Код за ММТЗ суб'єкта, що складає   |Текстовий| 5 |   |
|     |Документи              |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|PHONE   |Номер телефону суб'єкта, що складає |Текстовий| 8 |   |
|     |Документи              |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|FAX    |Номер факсу суб'єкта, що складає   |Текстовий| 8 |   |
|     |Документи              |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|MAILTO  |Електронна пошта (E-mail)      |Текстовий| 50 |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|WWW    |Адреса WEB-сайта           |Текстовий|100 |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|CONTPOS  |Контактна особа з питань складених  |Текстовий| 64 |   |
|     |Даних; Посада            |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|CONTNAME |Контактна особа з питань складених  |Текстовий| 64 |   |
|     |Даних; Прізвище, ім'я, по батькові  |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|CONTTELNO |Контактна особа з питань складених  |Текстовий| 32 |   |
|     |Даних; Телефон, із зазначенням коду |     |  |   |
|     |ММТЗ                 |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|CONTDEP  |Контактна особа з питань складених  |Текстовий| 64 |   |
|     |Даних; Підрозділ           |     |  |   |
-----------------------------------------------------------------------
 
---------------
   (*) Адміністративні райони міст не вказуються.
 
   Таблиця 6. Структура файла "STTRANS.DBF". Інформація про
зарахування/списання цінних паперів у власність
 
----------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля |   Найменування (зміст) поля   |Тип поля |Роз-|Точ- |
|     |                  |     |мір |ність|
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|COUNTER  |Ідентифікатор (лічильник)      |Числовий | 11 | 0 |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає |Текстовий| 12 |   |
|     |Документи              |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає  |Текстовий|100 |   |
|     |Документи              |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_CAT  |Код виду суб'єкта, що складає    |Числовий | 11 | 0 |
|     |Документи згідно довідника табл. 12 |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає |Числовий | 11 | 0 |
|     |Документи згідно довідника табл. 11 |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|DIRECTION |Код події згідно довідника табл. 20 |Числовий | 11 |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|DR_MATTER |Зарезервовано - суб'єктами, що   |Числовий | 11 |   |
|     |складають Документи, не заповнюється|     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|ST_TYPE  |Код виду цінного паперу згідно   |Числовий | 11 | 0 |
|     |довідника табл. 18         |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|ST_CAT  |Код Типу/Категорії цінного паперу  |Числовий | 11 | 0 |
|     |згідно довідника табл. 19      |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|ST_EXPENSE|Номінальна вартість одного цінного |Числовий | 20 | 5 |
|     |паперу               |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|ST_CODE  |Зарезервовано - суб'єктами, що   |Текстовий| 20 |   |
|     |складають Документи, не заповнюється|     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|EM_EDRP  |Код за ЄДРПОУ емітента       |Текстовий| 12 |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|EM_NAME  |Найменування емітента        |Текстовий|100 |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|EM_CODE  |Зарезервовано - суб'єктами, що   |Текстовий| 20 |   |
|     |складають Документи не заповнюється |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|EM_COUNTRY|Країна (країна реєстрації емітента |Текстовий| 3 |   |
|     |цінних паперів) згідно довідника  |     |  |   |
|     |табл. 22              |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|ST_QUANT |Кількість цінних паперів у пакеті  |Числовий | 20 | 5 |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|REGISDATE |Дата зарахування/списання пакета  | Дата  | 8 |   |
|     |цінних паперів до/з балансу     |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|SLFEXPENSE|Вартість зарахування/списання пакета|Числовий | 20 | 5 |
|     |цінних паперів до/з балансу     |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|DEP_EDRP |Код за ЄДРПОУ реєстроутримувача,  |Текстовий| 12 |   |
|     |зберігача, депозитарію       |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|DEP_NAME |Найменування реєстроутримувача,   |Текстовий|100 |   |
|     |зберігача, депозитарію       |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|DEP_CAT  |Код виду установи, яка обліковує  |Числовий | 11 | 0 |
|     |перехід прав власності згідно    |     |  |   |
|     |довідника табл. 21         |     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|DEP_DATE |Зарезервовано - суб'єктами, що   | Дата  | 8 |   |
|     |складають Документи, не заповнюється|     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|REPDATE  |Зарезервовано - суб'єктами, що   | Дата  | 8 |   |
|     |складають Документи, не заповнюється|     |  |   |
|----------+------------------------------------+---------+----+-----|
|ERR_CODE |Зарезервовано - суб'єктами, що   |Текстовий| 5 |   |
|     |складають Документи, не заповнюється|     |  |   |
----------------------------------------------------------------------
 
   Таблиця 7. Структура файла "NREG.DBF". Довідка про подання
нерегулярної інформації
 
-----------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля |   Найменування (зміст) поля   |Тип поля |Роз-|Точ- |
|     |                   |     |мір |ність|
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|COUNTER  |Ідентифікатор (лічильник)      |Числовий | 11 | 0 |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає  |Текстовий| 12 |   |
|     |Документи              |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає  |Текстовий|100 |   |
|     |Документи              |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_CAT  |Код виду суб'єкта, що складає    |Числовий | 11 | 0 |
|     |Документи згідно довідника табл. 12 |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|ID1_AREA |Код території суб'єкта, що складає  |Числовий | 11 | 0 |
|     |Документи згідно довідника табл. 11 |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|REPDATE  |Дата виникнення нерегулярної     | Дата  | 8 |   |
|     |інформації              |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|SENDDATE |Дата подання нерегулярної інформації | Дата  | 8 |   |
|     |до ДКЦПФР              |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|REGNUMBER |Реєстраційний номер нерегулярної   |Текстовий| 30 |   |
|     |інформації, який був присвоєний у  |     |  |   |
|     |ДКЦПФР                |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|PUBLICNAME|Найменування місця оприлюднення   |Текстовий| 50 |   |
|     |нерегулярної інформації       |     |  |   |
|----------+-------------------------------------+---------+----+-----|
|PUBLICWWW |Адреса WEB-сайта, на якій оприлюднена|Текстовий| 50 |   |
|     |нерегулярна інформація        |     |  |   |
-----------------------------------------------------------------------
 
   Таблиця 8. Структура файла "BP_A.DBF". Баланс підприємства
(актив)
 
-----------------------------------------------------------------------
|Ім'я  |   Найменування (зміст) поля    | Тип поля |Роз-|Точ- |
|поля  |                   |     |мір |ність|
|--------+--------------------------------------+----------+----+-----|

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка