Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Переліку підприємств-монополістів, щодо яких запроваджується регулювання фондів оплати праці

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 1

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
         АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 160/422/16 від 29.12.99      Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   17 лютого 2000 р.
                   за N 96/4317
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
        економіки та з питань європейської інтеграції
    N 423/634 ( z0018-05 ) від 22.11.2004
           Розпорядження Антимонопольного комітету
    N 508-р ( za018-05 ) від 17.12.2004 )
 
   Про затвердження Переліку підприємств-монополістів, щодо
    яких запроваджується регулювання фондів оплати праці
 
 
 
   Відповідно до повноважень, наданих п.2 постанови Кабінету
Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 428 ( 428-97-п ) "Про
регулювання   фондів    оплати    праці    працівників
підприємств-монополістів", і на виконання п.2 наказу Міністерства
економіки, Міністерства статистики та Антимонопольного комітету
від 01.07.97  N 72/164/46/01 ( z0410-97 ) "Про затвердження
Переліку підприємств-монополістів, щодо  яких  запроваджується
регулювання фондів оплати праці", Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Перелік підприємств-монополістів, щодо яких
запроваджується регулювання фондів оплати праці, що додається.
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
   пункт 1  спільного  наказу  Мінекономіки,  Мінстату  та
Антимонопольного комітету від 01.07.97 N 72/164/46/01 ( z0410-97 )
"Про затвердження Переліку підприємств-монополістів, щодо яких
запроваджується регулювання фондів оплати праці";
   спільний наказ Мінекономіки, Держкомстату та Антимонопольного
комітету від 29.12.97 N 146/118/95/01 ( z0068-98 ) "Про внесення
змін та доповнень до Переліку підприємств-монополістів, щодо яких
запроваджується регулювання фондів оплати праці";
   спільний наказ Мінекономіки, Держкомстату та Антимонопольного
комітету від 12.01.99 N 4/66/1 ( z0148-99 ) "Про внесення змін до
Переліку підприємств-монополістів, щодо  яких  запроваджується
регулювання фондів оплати праці".
 
 Міністр економіки України               В.В.Роговий
 
 Голова Державного комітету
 статистики України                 О.Г.Осауленко
 
 Голова Антимонопольного
 комітету України                    О.Л.Завада
 
                       Затверджено
                  Наказ Міністерства  економіки,
                  Державного комітету статистики,
                  Антимонопольного    комітету
                  29.12.99 N 160/422/16
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 лютого 2000 р.
                   за N 96/4317
 
               Перелік
    підприємств-монополістів, щодо яких запроваджується
         регулювання фондів оплати праці
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |     Підприємство    |  Код  |Місцезнаходження|Ринок, на якому підприємство займає |Примітки|
|з/п|               | ЄДРПОУ |        |монопольне становище        |    |
|---+-----------------------------+----------+----------------+------------------------------------+--------|
| 1 |        2       |   3  |    4    |          5        |  6  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Державне підприємство     00 100 227 м.Київ,     Передача електроенергії магістраль-
   "Національна енергетична         вул.Комінтерну, ними та міждержавними електричними
   компанія "Укренерго"           25        мережами.
                                Диспетчерське забезпечення
                                централізованого розподілу
                                електричної енергії
 
 2. Державна адміністрація    00 034 045 м.Київ,     Послуги з користування залізничними
   залізничного транспорту         вул.М.Лисенка, 6 коліями, диспетчерськими службами,
   України "Укрзалізниця"                  вокзалами та іншими об'єктами
                                інфраструктури, що забезпечують рух
                                залізничного транспорту загального
                                користування
 
 3. Донецька залізниця      01 074 970 м.Донецьк,    Послуги з користування залізничними
                       вул.Артема, 68  коліями, диспетчерськими службами,
                                вокзалами та іншими об'єктами
                                інфраструктури, що забезпечують рух
                                залізничного транспорту загального
                                користування
 
 4. Придніпровська залізниця   24 986 164 м.Дніпропет-   Послуги з користування залізничними
                       ровськ, просп.  коліями, диспетчерськими службами,
                       К.Маркса, 108  вокзалами та іншими об'єктами
                                інфраструктури, що забезпечують рух
                                залізничного транспорту загального
                                користування
 
 5. Південна залізниця      01 072 609 м.Харків,    Послуги з користування залізничними
                       вул.Червоно-   коліями, диспетчерськими службами,
                       армійська, 7   вокзалами та іншими об'єктами
                                інфраструктури, що забезпечують рух
                                залізничного транспорту загального
                                користування
 
 6. Південно-Західна залізниця  01 069 554 м.Київ,     Послуги з користування залізничними
                       вул.М.Лисенка, 6 коліями, диспетчерськими службами,
                                вокзалами та іншими об'єктами
                                інфраструктури, що забезпечують рух
                                залізничного транспорту загального
                                користування
 
 7. Одеська залізниця       20 970 568 м.Одеса,     Послуги з користування залізничними
                       вул.Пантелеймо- коліями, диспетчерськими службами,
                       нівська, 19   вокзалами та іншими об'єктами
                                інфраструктури, що забезпечують рух
                                залізничного транспорту загального
                                користування
 
 8. Львівська залізниця      01 060 033 м.Львів,     Послуги з користування залізничними
                       вул.М.Гоголя, 1 коліями, диспетчерськими службами,
                                вокзалами та іншими об'єктами
                                інфраструктури, що забезпечують рух
                                залізничного транспорту загального
                                користування
 
 9. Національна акціонерна
   компанія "Нафтогаз України"
   в особі таких суб'єктів:
 
   Державне відкрите акціонерне 00 137 561 м.Львів,     Транспортування нафти магістральними
   товариство "Магістральні         вул.В.Липинсь-  нафтопроводами
   нафтопроводи "Дружба"          кого, 12
 
   Державне акціонерне      00 138 939 м.Кременчук,   Транспортування нафти магістральними
   товариство "Придніпровські        вул.Перемоги,  нафтопроводами
   магістральні нафтопроводи"        32/5
 
   Дочірня компанія       30 019 801 м.Київ,     Транспортування природного газу
   "Укртрансгаз"              вул.Б.Хмельниць- магістральними газопроводами
                       кого, 6
 
 10. Концерн радіомовлення,    01 190 043 м.Київ,     Послуги з користування каналами
   радіозв'язку та телебачення       вул.Дорогожи-  мовлення
                       цька, 10     Послуги з користування
                                радіорелейними каналами зв'язку
 
 11. Українське державне      21 560 045 м.Київ,     Поштовий зв'язок загального
   підприємство поштового          вул.Хрещатик, 22 користування
   зв'язку "Укрпошта"                    Доставка пенсій і грошової
                                допомоги населенню
                                Виплата пенсій та грошової
                                допомоги населенню
                                Передплата та доставка періодичних
                                видань
 
 12. Українське державне      21 560 766 м.Київ,     Місцевий телефонний зв'язок
   підприємство електрозв'язку       бульв.      Послуги з користування
   "Укртелеком"               Т.Шевченка, 18  некомутованими каналами зв'язку
 
 13. Державне підприємство     00 206 539 Одеська обл.,  Спеціалізовані послуги транспортного
   "Одеський припортовий завод"       м.Южне,     терміналу з приймання, охолодження,
                       порт Південний  зберігання та перевантаження
                                аміаку
 
                     Автономна Республіка Крим
 
 1. Державне акціонерне      00 153 117 м.Сімферополь,  Транспортування природного газу
   товариство                просп.С.Кірова, магістральними газопроводами
   "Чорноморнафтогаз"            52
 
 2. Відкрите акціонерне      03 348 117 м.Сімферополь,  Транспортування природного газу
   товариство з газопостачання       вул.Училищна,  розподільними газопроводами
   та газифікації "Кримгаз"         42-а
 
 3. Державна акціонерна      00 131 400 м.Сімферополь,  Передача електроенергії місцевими
   енергопостачальна компанія        вул.Київська,  (локальними) електричними мережами
   "Крименерго"               74/6       Постачання електроенергії за
                                регульованим тарифом
 
 4. Виробниче об'єднання     03 348 075 м.Сімферополь,  Централізоване водопостачання та
   "Кримводоканал" у складі         вул.П.Павленка, водовідведення
   таких суб'єктів:             20
 
   Виробниче підприємство    03 348 028 м.Алушта,    Централізоване водопостачання та
   водопровідно-каналізаційного       вул.Партизан-  водовідведення
   господарства               ська, 41
 
   Виробниче підприємство    05 450 357 м.Бахчисарай,  Централізоване водопостачання та
   водопровідно-каналізаційного       вул.Ю.Гагаріна, водовідведення
   господарства               6
 
   Білогірське виробниче     03 332 518 м.Білогірськ,  Централізоване водопостачання та
   підприємство водопровідно-        вул.В.Мірошни-  водовідведення
   каналізаційного господарства       ченка, 11-а
 
   Джанкойське виробниче     03 348 100 м.Джанкой,    Централізоване водопостачання та
   підприємство водопровідно-        вул.Радянська,  водовідведення
   каналізаційного господарства       15-а
 
   Євпаторійське виробниче    03 348 057 м.Євпаторія,   Централізоване водопостачання та
   підприємство водопровідно-        вул.Д.Ульянова, водовідведення
   каналізаційного господарства       26
 
   Керченське виробниче     19 195 199 м.Керч,     Централізоване водопостачання та
   підприємство водопровідно-        вул.П.Лумумби,  водовідведення
   каналізаційного господарства       28
 
   Виробниче підприємство    05 450 363 м.Краснопере-  Централізоване водопостачання та
   водопровідно-каналізаційного       копськ, вул.   водовідведення
   господарства               Привокзальна, 13
 
   Сакське виробниче       03 347 678 м.Саки,     Централізоване водопостачання та
   підприємство водопровідно-        вул.Промислова, водовідведення
   каналізаційного господарства       9
 
   Сімферопольське виробниче   20 671 506 м.Сімферополь,  Централізоване водопостачання та
   підприємство водопровідно-        вул.Гурзуфська, водовідведення
   каналізаційного господарства       5
 
   Судакське виробниче      03 332 470 м.Судак,     Централізоване водопостачання та
   підприємство водопровідно-        вул.Механіза-  водовідведення
   каналізаційного господарства       торів, 8
 
   Виробниче підприємство    03 348 086 м.Феодосія,   Централізоване водопостачання та
   водопровідно-каналізаційного       вул.К.Лібкнехта, водовідведення
   господарства               8
 
   Щолкінське виробниче     22 267 896 м.Щолкіне- 3   Централізоване водопостачання та
   підприємство водопровідно-                водовідведення
   каналізаційного господарства
 
   Виробниче підприємство    03 348 005 м.Ялта,     Централізоване водопостачання та
   водопровідно-каналізаційного       вул.О.Кривошти, водовідведення
   господарства               27
 
 5. Державне виробниче управління 20 760 084 м.Армянськ,   Централізоване водопостачання,
   житлово-комунального           мкр-н Генерала  водовідведення та теплопостачання
   господарства               Васильєва, 2
 
 6. Старокримське виробниче    03 348 181 м.Старий Крим,  Централізоване водопостачання та
   управління житлово-           вул.Р.Люксем-  водовідведення
   комунального господарства        бург, 18
 
 7. Виробниче управління     03 348 459 с-ще Азовське,  Централізоване водопостачання та
   житлово-комунального           вул.В.Савви,   водовідведення
   господарства               21/63
 
 8. Багеровський комбінат     03 348 436 с-ще Багерове,  Централізоване водопостачання та
   комунальних підприємств         вул.В.Леніна, 58 водовідведення
 
 9. Гвардійське виробниче     03 348 229 с-ще Гвардій-  Централізоване водопостачання та
   управління житлово-           ське, вул.    водовідведення
   комунального господарства        В.Леніна, 1
 
 10. Кіровське виробниче      03 348 423 с-ще Кіровське, Централізоване водопостачання та
   управління житлово-           вул.Нова, 12   водовідведення
   комунального господарства
 
 11. Красногвардійське виробниче  03 348 258 с-ще Красногвар- Централізоване водопостачання та
   управління житлово-           дійське, вул.  водовідведення
   комунального господарства        Т.Шевченка, 4
 
 12. Ленінське виробниче      03 348 287 с-ще Леніне,   Централізоване водопостачання та
   управління житлово-           вул.Комсомоль-  водовідведення
   комунального господарства        ська, 40-а
 
 13. Нижньогірське виробниче    03 348 369 с-ще Нижньогір- Централізоване водопостачання та
   управління житлово-           ське, вул.    водовідведення
   комунального господарства        Шкільна, 16
 
 14. Октябрське виробниче     03 360 845 с-ще Октябрське, Централізоване водопостачання та
   управління житлово-           вул.В.Кондра-  водовідведення
   комунального господарства        шина, 22
 
 15. Первомайське виробниче    03 348 241 с-ще Первомай-  Централізоване водопостачання та
   управління комунального         ське, вул.    водовідведення
   господарства               Кооперативна, 1
 
 16. Роздольненське виробниче   03 348 330 с-ще Роздольне, Централізоване водопостачання та
   управління житлово-           вул.Південна,  водовідведення
   комунального господарства        24
 
 17. Виробниче управління     03 348 353 с-ще Совєтське, Централізоване водопостачання та
   житлово-комунального           вул.Першотрав-  водовідведення
   господарства               нева, 1-а
 
 18. Чорноморське виробниче    03 348 235 с-ще Чорномор-  Централізоване водопостачання та
   управління житлово-           ське, вул.    водовідведення
   комунального господарства        П.Павленка, 62
 
 19. Виробниче управління     23 192 798 с-ще Орджоні-  Централізоване водопостачання та
   житлово-комунального           кідзе, вул.   водовідведення
   господарства               М.Бондаренка, 12
 
 20. Новоселівська         22 249 438 с-ще Новоселів- Централізоване водопостачання та
   госпрозрахункова дільниця        ське, пров.   водовідведення
   житлово-комунального           Робітничий, 1
   господарства
 
 21. Виробниче управління     22 312 504 с-ще Вільне,   Централізоване водопостачання та
   житлово-комунального           пров.Жовтневий  водовідведення
   господарства               1, кв.2
 
 22. Орендне об'єднання      03 358 593 м.Сімферополь,  Централізоване теплопостачання
   "Кримтеплокомуненерго" у         вул.А.Гайдара,
   складі таких суб'єктів:         3-а
 
   Орендне підприємство з    03 358 564 м.Алушта,    Централізоване теплопостачання
   теплопостачання             вул.Лісна, 1
   "Алуштатеплокомуненерго"
 
   Євпаторійське орендне     03 358 587 м.Євпаторія,   Централізоване теплопостачання
   підприємство теплопостачання       вул.60-річчя
   "Євпаторіятеплокомуненерго"       Жовтня, 26
 
   Керченське виробниче     03 358 558 м.Керч,     Централізоване теплопостачання
   підприємство теплових          вул.С.Кірова,
   мереж "Керчтеплокомуненерго"       79-а
 
   Орендне підприємство     03 358 541 м.Феодосія,   Централізоване теплопостачання
   "Феодосіятеплокомуненерго"        вул.Ю.Гарнаєва,
                       67-а
 
   Орендне підприємство     03 358 570 м.Ялта,     Централізоване теплопостачання
   "Ялтатеплокомуненерго"          вул.Кримських
                       партизанів, 5,
                       корп.2
 
 23. Комунальне підприємство    20 723 344 м.Краснопере-  Централізоване теплопостачання
   теплових мереж              копськ, вул.
                       Привокзальна, 10
 
 24. Радіотелевізійний       01 190 126 м.Сімферополь,  Послуги з користування
   передавальний центр           вул.В.Батуріна, радіорелейними каналами зв'язку
   Автономної Республіки Крим        13        Послуги з користування каналами
                                мовлення
 
                       Вінницька область
 
 1. Відкрите акціонерне      03 338 649 м.Вінниця,    Транспортування природного газу
   товариство з газопостачання       пров.М.Щорса,  розподільними газопроводами
   та газифікації "Вінницягаз"       24
 
 2. Відкрите акціонерне      00 130 694 м.Вінниця,    Централізоване теплопостачання.
   товариство "Вінницяобленерго"      вул.1 Травня, 2 Передача електроенергії місцевими
                                (локальними) електричними мережами
                                та постачання електроенергії за
                                регульованим тарифом
 
 3. Барське районне державне   00 432 538 м.Бар,      Централізоване водопостачання та
   управління водопровідно-         вул.М.Калініна, водовідведення
   каналізаційного господарства       6
 
 4. Брацлавський комбінат     13 337 289 с-ще Брацлав,  Централізоване водопостачання
   комунальних підприємств         вул.В.Леніна, 8
 
 5. Теплицький комбінат      03 338 515 с-ще Теплик,   Централізоване водопостачання,
   комунальних підприємств         вул.М.Коцюбин-  водовідведення та теплопостачання
                       ського, 36
 
 6. Комунальне підприємство    03 338 343 с-ще Тиврів,   Централізоване водопостачання
   "Тиврівський комбінат          вул.Жовтнева, 6
   комунальних підприємств"
 
 7. Тростянецький державний    03 338 521 с-ще Тростянець, Централізоване водопостачання,
   комбінат комунальних           вул. XX     водовідведення та теплопостачання
   підприємств               партз'їзду, 46
 
 8. Тульчинське підприємство   13 329 150 м.Тульчин,    Централізоване водопостачання та
   водопровідно-каналізаційного       вул.П.Пестеля,  водовідведення
   господарства "Водоканал"         63
 
 9. Вінницьке обласне виробниче  03 339 012 м.Вінниця,    Централізоване водопостачання та
   комунальне підприємство         вул.Київська,  водовідведення
   водопровідно-каналізаційного       173
   господарства
   "Вінницяводоканал"
 
 10. Гніванський комбінат     03 338 355 м.Гнівань,    Централізоване водопостачання та
   комунальних підприємств         вул.А.Луначар-  водовідведення
                       ського, 4
 
 11. Крижопільське комунальне   04 590 286 с-ще Крижопіль, Централізоване водопостачання та
   підприємство водопровідно-        вул.М.Калініна, водовідведення
   каналізаційного господарства       14
   "Водоканал"
 
 12. Державне підприємство     03 338 455 с-ще Літин,   Централізоване водопостачання
   "Літинський комбінат           вул.У.Кармалюка,
   комунальних підприємств"         22
 
 13. Могилів-Подільське      03 338 202 м.Могилів-    Централізоване водопостачання та
   підприємство водопровідно-        Подільський,   водовідведення
   каналізаційного господарства       вул.М.Фрунзе, 23
 
 14. Немирівський комбінат     03 338 283 м.Немирів,    Централізоване водопостачання та
   комунальних підприємств         вул.В.Леніна, 23 водовідведення
 
 15. Оратівський комбінат     03 338 372 с-ще Оратів,   Централізоване водопостачання та
   комунальних підприємств         вул.В.Леніна, 77 водовідведення
 
 16. Піщанське районне       03 338 478 с-ще Піщанка,  Централізоване водопостачання
   управління житлово-           вул.М.Некрасова,
   комунального господарства        35
 
 17. Погребищенський районний   03 338 484 м.Погребище,   Централізоване водопостачання та
   комбінат комунальних           вул.Т.Шевченка, теплопостачання
   підприємств               30
 
 18. Чернівецький державний    03 338 544 с-ще Чернівці,  Централізоване водопостачання
   комбінат комунальних           вул.В.Леніна, 73
   підприємств
 
 19. Чечельницький державний    03 338 550 с-ще Чечельник, Централізоване водопостачання,
   комбінат комунальних           вул.Радянська,  теплопостачання, водовідведення
   підприємств               62
 
 20. Шаргородський комбінат    03 338 573 м.Шаргород,   Централізоване водопостачання,
   комунальних підприємств         вул.Я.Свердлова, водовідведення та теплопостачання
                       35
 
 21. Комсомольський комбінат    20 116 383 Козятинський   Централізоване водопостачання
   комунальних підприємств         р-н, с.Комсомо-
                       льське,
                       вул.Київська, 81
 
 22. Уланівський комбінат     03 338 538 Хмільницький   Централізоване водопостачання
   комунальних підприємств         р-н, с.Уланів,
                       вул.В.Леніна, 62
 
 23. Шпиківський комбінат     23 058 108 с-ще Шпиків,   Централізоване водопостачання
   комунальних підприємств         вул.В.Леніна, 8
 
 24. Вінницьке обласне комунальне 03 338 633 м.Вінниця,    Централізоване теплопостачання
   підприємство теплових мереж       вул.600-річчя,
   "Вінницятеплокомуненерго"        13
 
 25. Тульчинське комунальне    23 109 774 м.Тульчин,    Централізоване теплопостачання
   підприємство теплових          пров.Брацлавсь-
   мереж "Тульчинтепломережа"        кий, 2
 
 26. Гайсинське комунальне     05 538 968 м.Гайсин,    Централізоване теплопостачання
   підприємство теплових          вул.Радянська,
   мереж "Гайсинтепломережа"        28-а
 
 27. Комунальне підприємство    23 109 939 с-ще Тиврів,   Централізоване теплопостачання
   теплових мереж              вул.Л.Ратушної,
   "Тиврівтепломережа"           15
 
 28. Козятинське комунальне    05 539 011 м.Козятин,    Централізоване теплопостачання
   підприємство теплових          вул.Червоноар-
   мереж "Козятинтепломережа"        мійська, 31
 
 29. Калинівське комунальне    05 539 005 м.Калинівка,   Централізоване теплопостачання
   підприємство теплових          вул.В.Маяковсь-
   мереж "Калинівкатепломережа"       кого, 7
 
 30. Жмеринське комунальне     05 539 028 м.Жмеринка,   Централізоване теплопостачання
   підприємство теплових          вул.Щекінська,
   мереж "Жмеринкатепломережа"       55
 
 31. Барське комунальне      05 538 980 м.Бар,      Централізоване теплопостачання
   підприємство теплових мереж       вул.Ф.Дзержин-
   "Бартепломережа"             ського, 33
 
 32. Іллінецьке комунальне     20 104 279 м.Іллінці,    Централізоване теплопостачання
   підприємство теплових          вул.П.Пестеля, 1
   мереж "Іллінцітепломережа"
 
 33. Хмільницьке комунальне    20 094 760 м.Хмільник,   Централізоване теплопостачання
   підприємство теплових          вул.1 Травня, 13
   мереж "Хмільниктепломережа"
 
 34. Бершадський комбінат     03 338 878 м.Бершадь,    Централізоване теплопостачання
   комунальних підприємств         вул.Л.Картве-
                       лішвілі, 27
 
 35. Ямпільське комунальне     20 118 703 м.Ямпіль,    Централізоване теплопостачання
   підприємство теплових          вул.М.Будьон-
   мереж "Ямпільтепломережа"        ного, 10
 
 36. Могилів-Подільське      05 538 951 м.Могилів-    Централізоване теплопостачання
   комунальне підприємство         Подільський,
   теплових мереж              просп.Неза-
                       лежності, 253
 
 37. Оратівське комунальне     20 094 405 с-ще Оратів,   Централізоване теплопостачання
   підприємство теплових          вул.В.Леніна, 80
   мереж "Оратівтепломережа"
 
 38. Гніванське комунальне     24 900 079 м.Гнівань,    Централізоване теплопостачання
   підприємство теплових          вул.В.Леніна, 64
   мереж "Гніваньтепломережа"
 
 39. Мурованокуриловецький     03 338 461 с-ще Муровані  Централізоване теплопостачання,
   комбінат комунальних           Курилівці,    водопостачання та водовідведення
   підприємств               вул.Жовтнева, 76
 
 40. Томашпільський комбінат    03 338 314 с-ще Томашпіль, Централізоване теплопостачання
   комунальних підприємств         вул.В.Леніна, 6
 
 41. Дочірнє підприємство     23 110 524 м.Вінниця,    Централізоване теплопостачання
   "Теплокомуненерго "Маяк"         Хмельницьке
   відкритого акціонерного         шоссе, 145
   товариства "Маяк"
 
 42. Вінницький обласний      01 190 008 м.Вінниця,    Послуги з користування радіорелей-
   радіотелевізійний            вул.М.Максимо-  ними каналами зв'язку та мовлення
   передавальний центр           вича, 23
 
                       Волинська область
 
 1. Відкрите акціонерне      03 339 459 м.Луцьк,     Транспортування природного газу
   товариство з газопостачання       вул.І.Франка,  розподільними газопроводами
   та газифікації "Волиньгаз"        12
 
 2. Державна акціонерна      00 131 512 м.Луцьк,     Передача електроенергії місцевими
   енергопостачальна компанія        вул.П.Єршова, 4 (локальними) електричними мережами
   "Волиньобленерго"                     та постачання електроенергії за
                                регульованим тарифом
 
 3. Волинський обласний      13 358 789 м.Ковель,    Послуги з користування
   радіотелевізійний            вул.Варшавська, радіорелейними каналами зв'язку
   передавальний центр           5        Послуги операторів телерадіомережі
 
 4. Підприємство         03 339 489 м.Луцьк,     Централізоване водопостачання та
   "Луцькводоканал"             вул.Дубнівська, водовідведення
                       26
 
 5. Ковельське управління     05 500 871 м.Ковель,    Централізоване водопостачання та
   водопровідно-каналізаційного       вул.Геологів, 2 водовідведення
   господарства
 
 6. Управління водопровідно-   05 391 703 м.Володимир-   Централізоване водопостачання та
   каналізаційного господарства       Волинський,   водовідведення
                       вул.Луцька, 211
 
 7. Державне підприємство     13 353 837 м.Нововолинськ, Централізоване водопостачання та
   "Управління водопровідно-        вул.Перемоги, 20 водовідведення
   каналізаційного господарства"
 
 8. Комунальне ремонтно-     13 351 646 м.Рожище,    Централізоване водопостачання
   експлуатаційне підприємство       вул.1 Травня, 36
   водопровідно-каналізаційного
   господарства
 
 9. Підприємство         03 339 360 м.Любомль,    Централізоване водопостачання та
   "Любомльводоканал"            вул.Брестська,  водовідведення
                       25
 
 10. Ківерцівське мале комунальне 13 353 875 м.Ківерці,    Централізоване водовідведення
   підприємство водопровідно-        вул.Л.Чайкіної,
   каналізаційних мереж           9
   "Ківерціводоканал"
 
 11. Камінь-Каширське виробниче  03 339 360 м.Камінь-Кашир- Централізоване водопостачання та
   управління житлово-           ський, вул.   водовідведення
   комунального господарства        В.Чапаєва, 8
 
 12. Виробниче управління     03 339 271 с-ще Іваничі,  Централізоване водопостачання та
   житлово-комунального           вул.Залізнична, водовідведення
   господарства               41
 
 13. Старовижівське виробниче   03 339 176 с-ще Стара    Централізоване водопостачання та
   управління житлово-           Вижівка,     водовідведення
   комунального господарства        вул.Ю.Коцюбин-
                       ського, 4
 
 14. Турійське виробниче      03 339 101 с-ще Турійськ,  Централізоване водопостачання та
   управління житлово-           вул.Спортивна, 7 водовідведення
   комунального господарства
 
 15. Устилузьке виробниче     03 339 348 м.Устилуг,    Централізоване водопостачання
   управління житлово-           вул.І.Франка, 7
   комунального господарства
 
 16. Люблинецьке виробниче     20 121 504 смт Люблинець,  Централізоване водопостачання та
   управління житлово-           вул.Жовтнева, 17 водовідведення
   комунального господарства
 
 17. Сенкевичівська дільниця    13 359 412 с-ще Сенкеви-  Централізоване водопостачання
   житлово-комунального           чівка,
   господарства               вул.Жовтнева, 49
 
 18. Підприємство         03 339 437 м.Луцьк,     Централізоване теплопостачання
   "Луцьктеплокомуненерго"         вул.П.Гулака-
                       Артемовського,
                       20
 
 19. Підприємство         05 459 364 м.Ковель,    Централізоване теплопостачання
   "Ковельтеплокомуненерго"         вул.Володимир-
                       ська, 97-а
 
 20. Підприємство         20 122 691 м.Нововолинськ, Централізоване теплопостачання
   "Нововолинськтепло"           15 мкр-н,
                       буд.17-а
 
 21. Підприємство теплових мереж  05 384 488 м.Володимир-   Централізоване теплопостачання
   "Волинськтеплокомуненерго"        Волинський,
                       вул.Гетьмана
                       Сагайдачного, 19
 
 22. Підприємство "Любомльтепло"  20 126 697 м.Любомль,    Централізоване теплопостачання
                       вул.Володимир-
                       ська, 9
 
 23. Рожищенське підприємство   13 350 546 м.Рожище,    Централізоване теплопостачання
   теплових мереж              вул.Незалеж-
                       ності, 43
 
 24. Іваничівське підприємство   13 344 480 с-ще Іваничі,  Централізоване теплопостачання
   теплових мереж              вул.Радянська,
                       12
 
 25. Старовижівське підприємство  13 364 376 с-ще Стара    Централізоване теплопостачання
   теплових мереж              Вижівка, вул.
                       Забілицька, 4-а
 
 26. Турійське підприємство    13 361 805 с-ще Турійськ,  Централізоване теплопостачання
   теплових мереж              вул.С.Кірова,
                       10-а
 
 27. Камінь-Каширське       20 123 006 м.Камінь-    Централізоване теплопостачання
   підприємство теплових мереж       Каширський,
   "Теплокамінь"              вул.1 Травня, 43
 
 28. Ківерцівське виробниче    03 339 236 м.Ківерці,    Централізоване теплопостачання
   управління житлово-           вул.Комунальна,
   комунального господарства        8
 
 29. Горохівське виробниче     03 339 394 м.Горохів,    Централізоване водопостачання,
   управління житлово-           вул.Студентська, водовідведення та теплопостачання
   комунального господарства        17
 
 30. Локачинське виробниче     03 339 294 с-ще Локачі,   Централізоване водопостачання,
   управління житлово-           вул.Луцька, 42  водовідведення та теплопостачання
   комунального господарства
 
 31. Любешівське виробниче     03 339 319 с-ще Любешів,  Централізоване водопостачання,
   управління житлово-           вул.О.Бонда-   водовідведення та теплопостачання
   комунального господарства        ренка, 90-а
 
 32. Маневицьке виробниче     03 339 147 с-ще Маневичі,  Централізоване водопостачання,
   управління житлово-           вул.О.де     водовідведення та теплопостачання
   комунального господарства        Бальзака, 7
 
 33. Ратнівське виробниче     03 339 153 с-ще Ратне,   Централізоване водопостачання,
   управління житлово-           вул.Нова, 94   водовідведення та теплопостачання
   комунального господарства
 
 34. Виробниче управління житлово- 13 366 895 с-ще Рокині,   Централізоване водопостачання,
   комунального господарства        вул.Шкільна, 1  водовідведення та теплопостачання
 
 35. Шацьке виробниче управління  03 339 124 с-ще Шацьк,   Централізоване теплопостачання
   житлово-комунального           вул.Т.Шевченка,
   господарства               20
 
 36. Берестечківське виробниче   03 339 414 м.Берестечко,  Централізоване водопостачання та
   управління житлово-           вул.Незалеж-   теплопостачання
   комунального господарства        ності, 51
 
                     Дніпропетровська область
 
 1. Відкрите акціонерне      03 340 920 м.Дніпропет-   Транспортування природного газу
   товариство з газопостачання       ровськ, вул.   розподільними газопроводами
   та газифікації              Т.Шевченка, 2
   "Дніпропетровськгаз"
 
 2. Відкрите акціонерне      20 262 860 м.Дніпропетров- Транспортування природного газу
   товариство з газопостачання       ськ, вул.В.Воло- розподільними газопроводами
   та газифікації "Дніпрогаз"        дарського, 5
 
 3. Відкрите акціонерне      03 341 397 м.Кривий Ріг,  Транспортування природного газу
   товариство з газопостачання       просп.      розподільними газопроводами
   та газифікації "Криворіжгаз"       Металургів, 1
 
 4. Відкрите акціонерне      23 359 034 м.Дніпропет-   Передача електроенергії місцевими
   товариство "Енергопостачальна      ровськ, вул.   (локальними) електричними мережами
   компанія "Дніпрообленерго"        Центральна, 6  та постачання електроенергії за
                                регульованими тарифами
 
 5. Дніпропетровське обласне   03 341 291 м.Дніпропет-   Централізоване водопостачання та
   комунальне підприємство         ровськ,     водовідведення
   "Облводоканал"              набережна
                       В.Леніна, 29-а
 
 6. Дніпропетровське комунальне  03 341 305 м.Дніпропет-   Централізоване водопостачання та
   виробниче управління           ровськ, вул.   водовідведення
   водопровідно-каналізаційного       Червона, 21-а
   господарства
 
 7. Дніпродзержинське виробниче  03 341 322 м.Дніпродзержин- Централізоване водопостачання та
   управління водопровідно-         ськ, вул.Широка, водовідведення
   каналізаційного господарства       16
 
 8. Криворізьке виробниче     03 341 316 м.Кривий Ріг,  Централізоване водопостачання та
   управління водопровідно-         вул.С.Єсеніна,  водовідведення
   каналізаційного господарства       6-а
 
 9. Виробниче управління     03 340 989 м.Марганець,   Централізоване водопостачання та
   водопровідно-каналізаційного       вул.К.Лібкхнех- водовідведення
   господарства               та, 2-а
 
 10. Нікопольське виробниче    03 341 339 м.Нікополь,   Централізоване водопостачання та
   управління водопровідно-         вул.К.Маркса,  водовідведення
   каналізаційного господарства       180
 
 11. Орджонікідзевське виробниче  03 341 351 м.Орджонікідзе, Централізоване водопостачання та
   управління водоканалізацій-       вул.Заводська, 2 водовідведення
   ного господарства
 
 12. Павлоградське виробниче    03 341 345 м.Павлоград,   Централізоване водопостачання та
   управління водопровідно-         вул.Дніпровська, водовідведення
   каналізаційного господарства       41-а
 
 13. Новомосковське виробниче   03 342 209 м.Новомосковськ, Централізоване водопостачання та
   управління водопровідно-         вул.В.Леніна, 10 водовідведення
   каналізаційного господарства
 
 14. Верхньодніпровське виробниче 02 128 201 м.Верхньодніп-  Централізоване водопостачання та
   управління водопровідно-         ровськ, вул.І.  водовідведення
   каналізаційного господарства       Котляревського,
                       4
 
 15. Васильківський комбінат    03 342 409 с-ще Василь-   Централізоване водопостачання та
   комунальних підприємств         ківка, пров.   водовідведення
                       Комунальний, 6
 
 16. Криничанський комбінат    03 342 379 с-ще Кринички,  Централізоване водопостачання,
   комунальних підприємств         вул.Будівельни- водовідведення та теплопостачання
                       ків, 5
 
 17. Юр'ївський комбінат      03 342 221 с-ще Юр'ївка,  Централізоване водопостачання
   комунальних підприємств         вул.В.Леніна, 84
 
 18. Межівський комбінат      03 342 391 с-ще Межова,   Централізоване водопостачання,
   комунальних підприємств         вул.Центральна, водовідведення та теплопостачання
   Дніпропетровського управління      8
   житлово-комунального
   господарства
 
 19. Петропавлівський комбінат   03 342 296 с-ще Петропав-  Централізоване водопостачання та
   комунальних підприємств         лівка, вул.   теплопостачання
                       С.Кірова, 47
 
 20. Софіївський комбінат     03 342 327 с-ще Софіївка,  Централізоване водопостачання та
   комунальних підприємств         вул.Жовтнева,  водовідведення
                       103
 
 21. Томаківський державний    03 342 333 с-ще Томаківка, Централізоване водопостачання та
   комбінат комунальних           вул.Комунальна, теплопостачання
   підприємств               8
 
 22. Широківський комбінат     03 342 356 с-ще Широке,   Централізоване водопостачання,
   комунальних підприємств         вул.Зарічна, 1  водовідведення та теплопостачання
 
 23. Комунальне підприємство    03 341 575 м.Апостолове,  Централізоване водопостачання та
   "Апостолівський комбінат         вул.К.Маркса,  водовідведення
   комунальних підприємств"         11-а
 
 24. Виробниче об'єднання     03 341 534 м.П'ятихатки,  Централізоване водопостачання
   житлово-комунального           вул.І.Клименка,
   господарства               3
 
 25. Дніпропетровське обласне   21 893 953 м.Синельникове, Централізоване водопостачання та
   комунальне підприємство         вул.Я.Богми, 26 теплопостачання
   "Виробниче об'єднання
   житлово-комунального
   господарства м.Синельникове"
 
 26. Царичанський комбінат     03 342 344 с-ще Царичанка, Централізоване водопостачання та
   комунальних підприємств         вул.Робітнича, 2 водовідведення
 
 27. Петриківське об'єднання    20 284 471 с-ще Петриківка, Централізоване водопостачання та
   житлово-комунального           вул.Піонерська, водовідведення
   господарства               4
 
 28. Солонянське виробниче     03 342 310 с-ще Солоне,   Централізоване водопостачання та
   об'єднання житлово-           вул.Т.Шевченка, водовідведення
   комунального господарства        6
 
 29. Виробниче об'єднання житлово- 20 292 921 с-ще Меліора-  Централізоване водопостачання
   комунального господарства        тивне, вул.
   с-ща Меліоративне            Молодіжна, 13
 
 30. Промислове підприємство    00 191 017 м.Кривий Ріг,  Централізоване водопостачання
   "Кривбаспромводпостачання"        просп.Миру, 15-а підприємств
 
 31. Державне госпрозрахункове   25 010 689 с-ще Дніпров-  Централізоване водопостачання,
   житлово-комунальне            ське, вул.    водовідведення та теплопостачання
   підприємство               Комсомольська, 9
 
 32. Дніпропетровське комунальне  02 127 383 м.Дніпропет-   Централізоване теплопостачання

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка